النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: مشكلة في السي دي دريف

 1. #1
  عضو
  تاريخ التسجيل
  Aug 2008
  المشاركات
  365
  معدل تقييم المستوى
  0

  مشكلة في السي دي دريف

  السلام عليكم

  عندي مشكلة في السي دي دريف

  نوعه sony
  crx300e

  قبل كان يحرق على السيديات عادي

  اما الان ما يحرق اي شيا

  كود ال error من nero8

  كود PHP:

  1K22
  -1867-0795-66M4-5254-2222-****

  Windows XP 5.1
  IA32
  WinAspi
  : -

  NT-SPTI used
  Nero Version
  8.3.6.0
  Internal Version
  8360

  Recorder
  :             <SONY CD-RW  CRX300E>     VersionKYS2 HA 1 TA 0 8.3.6.0
   Adapter driver
  :      <IDE>                     HA 1
   Drive buffer  
  :      2048kB
   Bus Type      
  :      default
  CD-ROM:               <HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N>Version1.05 HA 1 TA 1 8.3.6.0
   Adapter driver
  :      <IDE>                     HA 1

  === Scsi-Device-Map ===
  CdRomPeripheral      SONY CD-RW  CRX300E              atapi Port 0 ID 0  DMAOn 
  CdRomPeripheral      
  HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N        atapi Port 0 ID 1  DMAOff
  DiskPeripheral       
  Hitachi HDS721616PLA320          atapi Port 3 ID 0  DMAOn 

  === CDRom-Device-Map ===
  SONY CD-RW  CRX300E        E:   CdRom0
  HL
  -DT-ST DVD-RAM GSA-H55N  F:   CdRom1
  =======================

  AutoRun 1
  Excluded drive IDs

  WriteBufferSize83886080 (0Byte
  BUFE           
  0
  Physical memory     
  2047MB (2097151kB)
  Free physical memory1806MB (1849760kB)
  Memory in use       : 41 %
  Uncached PFiles0x0
  Use Inquiry    1
  Global Bus Type: default (0)
  Check supported media Disabled (0

  13.5.2009
  Audio CD
  03
  :33:22 م    #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
      
  LockMCN completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
      
  03
  :33:22 م    #2 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1588
      
  Audio item log info:
      
  Audio document burn settings:
      =============================
      
  Burn modeDAO,
      
  CD TextOn,
      
  Cache disk or network filesNo,
      
  Cache small filesNo,
      
  Cache files smaller than 65536 bytes.
      
  Audio MultisessionNo
      
  List of audio tracks:
      =====================
      
  Track 01Length05:40.61Pause frames150Filters0Name'j.. 2005.mp3'.
      
  Track 02Length04:04.20Pause frames150Filters0Name'btlshna-belyhal.mp3'.
      
  Track 03Length03:16.58Pause frames150Filters0Name'bye bye zle5a.mp3'.
      
  Track 04Length03:19.33Pause frames150Filters0Name'diss on emerites.mp3'.
      
  Track 05Length02:28.65Pause frames150Filters0Name'gowat-elkalmat.mp3'.
      
  Track 06Length05:22.53Pause frames150Filters0Name'Esfe6-3al-Ymeen-_Volume 2.mp3'.
      
  Track 07Length01:40.27Pause frames150Filters0Name'7esad il q8.mp3'.
      
  Track 08Length03:18.73Pause frames150Filters0Name'irgi9ley.mp3'.
      
  Track 09Length03:24.03Pause frames150Filters0Name'naz yitzawaj i5t devil.mp3'.
      
  Track 10Length03:47.45Pause frames150Filters0Name'djdevilq8+phenomenon.mp3'.
      
  Track 11Length04:53.24Pause frames150Filters0Name'Phenomenon-P2.mp3'.
      
  Track 12Length06:54.59Pause frames150Filters0Name'We-aRe-BacK.mp3'.
      
  Track 13Length02:10.08Pause frames150Filters0Name'المدرسة.mp3'.
      
  Track 14Length04:47.10Pause frames150Filters0Name'naz ft crazy.mp3'.
      
  Track 15Length04:02.42Pause frames150Filters0Name'shrshbel.mp3'.
      
  Track 16Length03:23.60Pause frames150Filters0Name'4-Still-kid devil.mp3'.
      
  Track 17Length07:07.40Pause frames150Filters0Name'athkreyaat.mp3'.
      
  Track 18Length05:43.55Pause frames150Filters0Name'mjrd tmweeh.mp3'.
      
  Track 19Length02:22.56Pause frames150Filters0Name'ashbeko.mp3'.
      
  Total size78:27.42
      
  03
  :33:22 م    #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3238
      
  SONY CD-RW  CRX300E
      Buffer under
  -run error protection activated
      
  03
  :33:22 م    #4 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 838
      
  DRMStartDrmRecording(RealRec:1ImageRec:0Copies:2)
      
  DRMBeginning burn process.
      
  03:33:22 م    #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
      
  Turn on Disc-At-Onceusing CD-R/RW media
      
  03
  :33:22 م    #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 292
      
  Medium type in the driveUnknown
      Lowest
  /Highest CLV write speed:         3x/352916x
      Recorder min
  /max supported write speed4x/9291020x
      
  03
  :33:22 م    #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
      
  Last possible write address on media:   359847 79:59.72)
      
  Last address to be written:             352916 78:27.41)
      
  03:33:22 م    #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
      
  Write in overburning modeNO (enabledCD)
      
  03:33:22 م    #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2948
      
  RecorderSONY CD-RW  CRX300E;
         
  CDRW code00 97 25 30OSJ entry fromINFODISC Technology Co., Ltd.
         
  ATIP Data:
           
  Special    Info [hex1B3 00 CE261 19 1E (LI 97:25.30), 34F 3B 49 (LO 79:59.73)
           
  Additional Info [hex124 1A D8226 B2 4A300 80 80 (invalid)
      
  03:33:22 م    #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
      
  >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
      =========================================
      
  03:33:22 م    #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
      
  Setup items (after recorder preparation)
       
  0TRM_AUDIO_NOPRE (j.. 2005.mp3)
          
  2 indicesindex0 (150not provided
          original disc pos 
  #0 + 25561 (25561) = #25561/5:40.61
          
  relocatabledisc pos for caching/writing not required/not required
          
  -> TRM_AUDIO_NOPRE2352config 0wanted index0 0 blockslength 25561 blocks [ESONY CD-RW  CRX300E]
       
  1TRM_AUDIO_NOPRE (btlshna-belyhal.mp3)
          
  2 indicesindex0 (150not provided
          original disc pos 
  #0 + 18320 (18320) = #18320/4:4.20
          
  relocatabledisc pos for caching/writing not required/not required
          
  -> TRM_AUDIO_NOPRE2352config 0wanted index0 0 blockslength 18320 blocks [ESONY CD-RW  CRX300E]
       
  2TRM_AUDIO_NOPRE (bye bye zle5a.mp3)
          
  2 indicesindex0 (150not provided
          original disc pos 
  #0 + 14758 (14758) = #14758/3:16.58
          
  relocatabledisc pos for caching/writing not required/not required
          
  -> TRM_AUDIO_NOPRE2352config 0wanted index0 0 blockslength 14758 blocks [ESONY CD-RW  CRX300E]
       
  3TRM_AUDIO_NOPRE (diss on emerites.mp3)
          
  2 indicesindex0 (150not provided
          original disc pos 
  #0 + 14958 (14958) = #14958/3:19.33
          
  relocatabledisc pos for caching/writing not required/not required
          
  -> TRM_AUDIO_NOPRE2352config 0wanted index0 0 blockslength 14958 blocks [ESONY CD-RW  CRX300E]
       
  4TRM_AUDIO_NOPRE (gowat-elkalmat.mp3)
          
  2 indicesindex0 (150not provided
          original disc pos 
  #0 + 11165 (11165) = #11165/2:28.65
          
  relocatabledisc pos for caching/writing not required/not required
          
  -> TRM_AUDIO_NOPRE2352config 0wanted index0 0 blockslength 11165 blocks [ESONY CD-RW  CRX300E]
       
  5TRM_AUDIO_NOPRE (Esfe6-3al-Ymeen-_Volume 2.mp3)
          
  2 indicesindex0 (150not provided
          original disc pos 
  #0 + 24203 (24203) = #24203/5:22.53
          
  relocatabledisc pos for caching/writing not required/not required
          
  -> TRM_AUDIO_NOPRE2352config 0wanted index0 0 blockslength 24203 blocks [ESONY CD-RW  CRX300E]
       
  6TRM_AUDIO_NOPRE (7esad il q8.mp3)
          
  2 indicesindex0 (150not provided
          original disc pos 
  #0 + 7527 (7527) = #7527/1:40.27
          
  relocatabledisc pos for caching/writing not required/not required
          
  -> TRM_AUDIO_NOPRE2352config 0wanted index0 0 blockslength 7527 blocks [ESONY CD-RW  CRX300E]
       
  7TRM_AUDIO_NOPRE (irgi9ley.mp3)
          
  2 indicesindex0 (150not provided
          original disc pos 
  #0 + 14923 (14923) = #14923/3:18.73
          
  relocatabledisc pos for caching/writing not required/not required
          
  -> TRM_AUDIO_NOPRE2352config 0wanted index0 0 blockslength 14923 blocks [ESONY CD-RW  CRX300E]
       
  8TRM_AUDIO_NOPRE (naz yitzawaj i5t devil.mp3)
          
  2 indicesindex0 (150not provided
          original disc pos 
  #0 + 15303 (15303) = #15303/3:24.3
          
  relocatabledisc pos for caching/writing not required/not required
          
  -> TRM_AUDIO_NOPRE2352config 0wanted index0 0 blockslength 15303 blocks [ESONY CD-RW  CRX300E]
       
  9TRM_AUDIO_NOPRE (djdevilq8+phenomenon.mp3)
          
  2 indicesindex0 (150not provided
          original disc pos 
  #0 + 17070 (17070) = #17070/3:47.45
          
  relocatabledisc pos for caching/writing not required/not required
          
  -> TRM_AUDIO_NOPRE2352config 0wanted index0 0 blockslength 17070 blocks [ESONY CD-RW  CRX300E]
      
  10TRM_AUDIO_NOPRE (Phenomenon-P2.mp3)
          
  2 indicesindex0 (150not provided
          original disc pos 
  #0 + 21999 (21999) = #21999/4:53.24
          
  relocatabledisc pos for caching/writing not required/not required
          
  -> TRM_AUDIO_NOPRE2352config 0wanted index0 0 blockslength 21999 blocks [ESONY CD-RW  CRX300E]
      
  11TRM_AUDIO_NOPRE (We-aRe-BacK.mp3)
          
  2 indicesindex0 (150not provided
          original disc pos 
  #0 + 31109 (31109) = #31109/6:54.59
          
  relocatabledisc pos for caching/writing not required/not required
          
  -> TRM_AUDIO_NOPRE2352config 0wanted index0 0 blockslength 31109 blocks [ESONY CD-RW  CRX300E]
      
  12TRM_AUDIO_NOPRE (المدرسة.mp3)
          
  2 indicesindex0 (150not provided
          original disc pos 
  #0 + 9758 (9758) = #9758/2:10.8
          
  relocatabledisc pos for caching/writing not required/not required
          
  -> TRM_AUDIO_NOPRE2352config 0wanted index0 0 blockslength 9758 blocks [ESONY CD-RW  CRX300E]
      
  13TRM_AUDIO_NOPRE (naz ft crazy.mp3)
          
  2 indicesindex0 (150not provided
          original disc pos 
  #0 + 21535 (21535) = #21535/4:47.10
          
  relocatabledisc pos for caching/writing not required/not required
          
  -> TRM_AUDIO_NOPRE2352config 0wanted index0 0 blockslength 21535 blocks [ESONY CD-RW  CRX300E]
      
  14TRM_AUDIO_NOPRE (shrshbel.mp3)
          
  2 indicesindex0 (150not provided
          original disc pos 
  #0 + 18192 (18192) = #18192/4:2.42
          
  relocatabledisc pos for caching/writing not required/not required
          
  -> TRM_AUDIO_NOPRE2352config 0wanted index0 0 blockslength 18192 blocks [ESONY CD-RW  CRX300E]
      
  15TRM_AUDIO_NOPRE (4-Still-kid devil.mp3)
          
  2 indicesindex0 (150not provided
          original disc pos 
  #0 + 15285 (15285) = #15285/3:23.60
          
  relocatabledisc pos for caching/writing not required/not required
          
  -> TRM_AUDIO_NOPRE2352config 0wanted index0 0 blockslength 15285 blocks [ESONY CD-RW  CRX300E]
      
  16TRM_AUDIO_NOPRE (athkreyaat.mp3)
          
  2 indicesindex0 (150not provided
          original disc pos 
  #0 + 32065 (32065) = #32065/7:7.40
          
  relocatabledisc pos for caching/writing not required/not required
          
  -> TRM_AUDIO_NOPRE2352config 0wanted index0 0 blockslength 32065 blocks [ESONY CD-RW  CRX300E]
      
  17TRM_AUDIO_NOPRE (mjrd tmweeh.mp3)
          
  2 indicesindex0 (150not provided
          original disc pos 
  #0 + 25780 (25780) = #25780/5:43.55
          
  relocatabledisc pos for caching/writing not required/not required
          
  -> TRM_AUDIO_NOPRE2352config 0wanted index0 0 blockslength 25780 blocks [ESONY CD-RW  CRX300E]
      
  18TRM_AUDIO_NOPRE (ashbeko.mp3)
          
  2 indicesindex0 (150not provided
          original disc pos 
  #0 + 10706 (10706) = #10706/2:22.56
          
  relocatabledisc pos for caching/writing not required/not required
          
  -> TRM_AUDIO_NOPRE2352config 0wanted index0 0 blockslength 10706 blocks [ESONY CD-RW  CRX300E]
      --------------------------------------------------------------
      
  03:33:22 م    #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
      
  Prepare [ESONY CD-RW  CRX300E] for write in CUE-sheet-DAO
      DAO infos
  :
      ==========
       
  MCN"             "
       
  TOCType0x00Session Closeddisc fixated
       Tracks 1 to 19
  :                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
         1
  TRM_AUDIO_NOPRE2352/0x00FilePos             0        352800      60472272ISRC ""
         
  2TRM_AUDIO_NOPRE2352/0x00FilePos      60472272      60825072     103913712ISRC ""
         
  3TRM_AUDIO_NOPRE2352/0x00FilePos     103913712     104266512     138977328ISRC ""
         
  4TRM_AUDIO_NOPRE2352/0x00FilePos     138977328     139330128     174511344ISRC ""
         
  5TRM_AUDIO_NOPRE2352/0x00FilePos     174511344     174864144     201124224ISRC ""
         
  6TRM_AUDIO_NOPRE2352/0x00FilePos     201124224     201477024     258402480ISRC ""
         
  7TRM_AUDIO_NOPRE2352/0x00FilePos     258402480     258755280     276458784ISRC ""
         
  8TRM_AUDIO_NOPRE2352/0x00FilePos     276458784     276811584     311910480ISRC ""
         
  9TRM_AUDIO_NOPRE2352/0x00FilePos     311910480     312263280     348255936ISRC ""
        
  10TRM_AUDIO_NOPRE2352/0x00FilePos     348255936     348608736     388757376ISRC ""
        
  11TRM_AUDIO_NOPRE2352/0x00FilePos     388757376     389110176     440851824ISRC ""
        
  12TRM_AUDIO_NOPRE2352/0x00FilePos     440851824     441204624     514372992ISRC ""
        
  13TRM_AUDIO_NOPRE2352/0x00FilePos     514372992     514725792     537676608ISRC ""
        
  14TRM_AUDIO_NOPRE2352/0x00FilePos     537676608     538029408     588679728ISRC ""
        
  15TRM_AUDIO_NOPRE2352/0x00FilePos     588679728     589032528     631820112ISRC ""
        
  16TRM_AUDIO_NOPRE2352/0x00FilePos     631820112     632172912     668123232ISRC ""
        
  17TRM_AUDIO_NOPRE2352/0x00FilePos     668123232     668476032     743892912ISRC ""
        
  18TRM_AUDIO_NOPRE2352/0x00FilePos     743892912     744245712     804880272ISRC ""
        
  19TRM_AUDIO_NOPRE2352/0x00FilePos     804880272     805233072     830413584ISRC ""
      
  DAO layout:
      ===========
       
  ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
           
  -150 |  lead-in |   |    0x01 |        |        0x00
           
  -150 |        |   |    0x21 |        |        0x00
              0 
  |        |   |    0x21 |    25561 |        0x00
          25561 
  |        |   |    0x21 |        |        0x00
          25711 
  |        |   |    0x21 |    18320 |    25711 0x00
          44031 
  |        |   |    0x21 |        |        0x00
          44181 
  |        |   |    0x21 |    14758 |    44181 0x00
          58939 
  |        |   |    0x21 |        |        0x00
          59089 
  |        |   |    0x21 |    14958 |    59089 0x00
          74047 
  |        |   |    0x21 |        |        0x00
          74197 
  |        |   |    0x21 |    11165 |    74197 0x00
          85362 
  |        |   |    0x21 |        |        0x00
          85512 
  |        |   |    0x21 |    24203 |    85512 0x00
         109715 
  |        |   |    0x21 |        |        0x00
         109865 
  |        |   |    0x21 |     7527 |   109865 0x00
         117392 
  |        |   |    0x21 |        |        0x00
         117542 
  |        |   |    0x21 |    14923 |   117542 0x00
         132465 
  |        |   |    0x21 |        |        0x00
         132615 
  |        |   |    0x21 |    15303 |   132615 0x00
         147918 
  |       10 |   |    0x21 |        |        0x00
         148068 
  |       10 |   |    0x21 |    17070 |   148068 0x00
         165138 
  |       11 |   |    0x21 |        |        0x00
         165288 
  |       11 |   |    0x21 |    21999 |   165288 0x00
         187287 
  |       12 |   |    0x21 |        |        0x00
         187437 
  |       12 |   |    0x21 |    31109 |   187437 0x00
         218546 
  |       13 |   |    0x21 |        |        0x00
         218696 
  |       13 |   |    0x21 |     9758 |   218696 0x00
         228454 
  |       14 |   |    0x21 |        |        0x00
         228604 
  |       14 |   |    0x21 |    21535 |   228604 0x00
         250139 
  |       15 |   |    0x21 |        |        0x00
         250289 
  |       15 |   |    0x21 |    18192 |   250289 0x00
         268481 
  |       16 |   |    0x21 |        |        0x00
         268631 
  |       16 |   |    0x21 |    15285 |   268631 0x00
         283916 
  |       17 |   |    0x21 |        |        0x00
         284066 
  |       17 |   |    0x21 |    32065 |   284066 0x00
         316131 
  |       18 |   |    0x21 |        |        0x00
         316281 
  |       18 |   |    0x21 |    25780 |   316281 0x00
         342061 
  |       19 |   |    0x21 |        |        0x00
         342211 
  |       19 |   |    0x21 |    10706 |   342211 0x00
         352917 
  lead-out |   |    0x01 |        |        0x00
      
  03
  :33:22 م    #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
      
  SPTILockVolume completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
      
  03
  :33:22 م    #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359
      
  Caching optionscache CDRom or Network-Nosmall files-No (<64KB)
      
  03:33:22 م    #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
      
  Burn process started at 12x (1,800 KB/s)
      
  03:33:22 م    #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
      
  Verifying disc position of item 0 (relocatableno disc posno patch infosorig at #0): write at #0
      
  03:33:22 م    #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
      
  Verifying disc position of item 1 (relocatableno disc posno patch infosorig at #0): write at #25711
      
  03:33:22 م    #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
      
  Verifying disc position of item 2 (relocatableno disc posno patch infosorig at #0): write at #44181
      
  03:33:22 م    #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
      
  Verifying disc position of item 3 (relocatableno disc posno patch infosorig at #0): write at #59089
      
  03:33:22 م    #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
      
  Verifying disc position of item 4 (relocatableno disc posno patch infosorig at #0): write at #74197
      
  03:33:22 م    #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
      
  Verifying disc position of item 5 (relocatableno disc posno patch infosorig at #0): write at #85512
      
  03:33:22 م    #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
      
  Verifying disc position of item 6 (relocatableno disc posno patch infosorig at #0): write at #109865
      
  03:33:22 م    #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
      
  Verifying disc position of item 7 (relocatableno disc posno patch infosorig at #0): write at #117542
      
  03:33:22 م    #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
      
  Verifying disc position of item 8 (relocatableno disc posno patch infosorig at #0): write at #132615
      
  03:33:22 م    #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
      
  Verifying disc position of item 9 (relocatableno disc posno patch infosorig at #0): write at #148068
      
  03:33:22 م    #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
      
  Verifying disc position of item 10 (relocatableno disc posno patch infosorig at #0): write at #165288
      
  03:33:22 م    #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
      
  Verifying disc position of item 11 (relocatableno disc posno patch infosorig at #0): write at #187437
      
  03:33:22 م    #28 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
      
  Verifying disc position of item 12 (relocatableno disc posno patch infosorig at #0): write at #218696
      
  03:33:22 م    #29 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
      
  Verifying disc position of item 13 (relocatableno disc posno patch infosorig at #0): write at #228604
      
  03:33:22 م    #30 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
      
  Verifying disc position of item 14 (relocatableno disc posno patch infosorig at #0): write at #250289
      
  03:33:22 م    #31 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
      
  Verifying disc position of item 15 (relocatableno disc posno patch infosorig at #0): write at #268631
      
  03:33:22 م    #32 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
      
  Verifying disc position of item 16 (relocatableno disc posno patch infosorig at #0): write at #284066
      
  03:33:22 م    #33 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
      
  Verifying disc position of item 17 (relocatableno disc posno patch infosorig at #0): write at #316281
      
  03:33:22 م    #34 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
      
  Verifying disc position of item 18 (relocatableno disc posno patch infosorig at #0): write at #342211
      
  03:33:22 م    #35 Text 0 File MMC.cpp, Line 17844
      
  StartDAO CD-Text On
      
  03
  :33:22 م    #36 Text 0 File MMC.cpp, Line 22530
      
  Set BUFEBuffer under-run error protection -> ON SMART-BURN ON
      
  03
  :33:22 م    #37 Text 0 File MMC.cpp, Line 18074
      
  CueDataLen=320
      21 00 00 41 00 00 00 00 
      21 01 00 00 00 00 00 00 
      21 01 01 00 00 00 02 00 
      21 02 00 00 00 05 2a 3d 
      21 02 01 00 00 05 2c 3d 
      21 03 00 00 00 09 31 06 
      21 03 01 00 00 09 33 06 
      21 04 00 00 00 0d 07 40 
      21 04 01 00 00 0d 09 40 
      21 05 00 00 00 10 1d 16 
      21 05 01 00 00 10 1f 16 
      21 06 00 00 00 13 00 0c 
      21 06 01 00 00 13 02 0c 
      21 07 00 00 00 18 18 41 
      21 07 01 00 00 18 1a 41 
      21 08 00 00 00 1a 07 11 
      21 08 01 00 00 1a 09 11 
      21 09 00 00 00 1d 1c 0f 
      21 09 01 00 00 1d 1e 0f 
      21 0a 00 00 00 20 36 12 
      21 0a 01 00 00 20 38 12 
      21 0b 00 00 00 24 2b 3f 
      21 0b 01 00 00 24 2d 3f 
      21 0c 00 00 00 29 27 0c 
      21 0c 01 00 00 29 29 0c 
      21 0d 00 00 00 30 23 47 
      21 0d 01 00 00 30 25 47 
      21 0e 00 00 00 32 30 04 
      21 0e 01 00 00 32 32 04 
      21 0f 00 00 00 37 25 0e 
      21 0f 01 00 00 37 27 0e 
      21 10 00 00 00 3b 29 38 
      21 10 01 00 00 3b 2b 38 
      21 11 00 00 00 3f 07 29 
      21 11 01 00 00 3f 09 29 
      21 12 00 00 00 46 11 06 
      21 12 01 00 00 46 13 06 
      21 13 00 00 00 4c 02 3d 
      21 13 01 00 00 4c 04 3d 
      01 aa 01 01 00 4e 1b 2a 
      
  03
  :33:22 م    #38 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
      
  Pipe memory size 83836800
      
  03
  :33:57 م    #39 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
      
  CdRom0SCSIStatus(x02WinError(0NeroError(-1502)
      
  CDB Data:   0x2A 00 00 00 1F A4 00 00 1B 00 00 00 
      Sense Key
  :  0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
      
  Sense Code0x08
      Sense Qual
  0x03
      Sense Area
  0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 08 03 
      Buffer x09acf840
  Len xf810
      0xEF FF 80 FB 5D 0C 18 04 54 12 C5 08 BA 0C B0 05 
      0xFA 04 56 02 AE 05 79 05 32 0D 55 0B 15 13 7F 0D 
      0xC5 13 74 0C 5D 10 AC 0A AE 09 44 06 D2 02 35 FF 
      
  03
  :33:57 م    #40 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 306
      
  DMA-driver errorCRC error
      E
  SONY CD-RW  CRX300E
      
  03
  :34:49 م    #41 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
      
  Burn process failed at 12x (1,800 KB/s)
      
  03:34:49 م    #42 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 863
      
  DRMDRM burn session terminated.
      
  03:34:49 م    #43 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 892
      
  DRMClosing entire DRM handlingBye.
      
  03:34:49 م    #44 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
      
  SPTIDismountVolume completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
      
  03
  :34:53 م    #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450
      
  DriveLockerUnLockVolume completed
      
  03
  :34:53 م    #46 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
      
  UnLockMCN completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
      

  Existing drivers
  :

  Registry Keys:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs (Security Option

 2. #2
  عضو برونزي الصورة الرمزية rezoufda
  تاريخ التسجيل
  Jun 2007
  المشاركات
  3,180
  الدولة: Morocco
  معدل تقييم المستوى
  18

  رد: مشكلة في السي دي دريف

  قبل اتهام الناسخن جرب النسخ ببرنامج ىخر
  انصحك بالتجربة باستعمال alchool100%
  [CENTER][COLOR="#000000"][B]اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات[/B][/COLOR][/CENTER]
  [B][COLOR="YellowGreen"][CENTER][url]www.rasoulallah.net[/url][/CENTER][/COLOR][/B]

  [CENTER][SIZE="4"]ت.م/ رضا - المغرب
  [/SIZE][/CENTER]
  [CENTER][SIGPIC][/SIGPIC][/CENTER]
  [CENTER]آخر [COLOR="#000000"][/COLOR]مواضيعي:

  [URL="http://www.arabhardware.net/forum/showthread.php?p=1153286#post1153286"][SIZE="2"][B]روتر Wigate الجديد، لمشاركة الـ 3G[/B][/SIZE][/URL]

  [URL="http://www.arabhardware.net/forum/showthread.php?p=960990#post960990"][SIZE="2"][B]كل ما تود معرفته عن معالج intel Atom[/B]
  [/SIZE][/URL]

  [/CENTER]

 3. #3
  عضو
  تاريخ التسجيل
  Aug 2008
  المشاركات
  365
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: مشكلة في السي دي دريف

  المشكلة لما ابي اسوي audi cd

 4. #4
  عضو فضي الصورة الرمزية 0 cool
  تاريخ التسجيل
  Sep 2008
  المشاركات
  2,513
  الدولة: Saudi Arabia
  معدل تقييم المستوى
  14

  رد: مشكلة في السي دي دريف

  أخي الكريم المشكلة من البرنامج ليس من الدرايف لذلك أنصح ببرنامج ممتاز في نسخ الأغاني أسمه Ashampoo Burning Studio 8 ...

 5. #5
  SeriousSam
  زائر

  رد: مشكلة في السي دي دريف

  المشكله لما تبي تعمل اوديو اذا مافي مشكله حينما تقوم بنسخ عادي
  اذا مشكلتك تنحصر داخل البرنامج الذي تريده ان ينسخ لك ملفات اوديو على CD و تحويلها

 6. #6
  عضو
  تاريخ التسجيل
  Aug 2008
  المشاركات
  365
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: مشكلة في السي دي دريف

  اجرب ashampoo او اشوف النتيجة

  ...............


  ما نجح

 7. #7
  عضو
  تاريخ التسجيل
  Aug 2008
  المشاركات
  365
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: مشكلة في السي دي دريف  up up up up up up

المواضيع المتشابهه

 1. مشاركات: 4
  آخر مشاركة: 28-03-2012, 00:27
 2. مشاركات: 4
  آخر مشاركة: 29-04-2011, 03:00
 3. مشكلة في السي دي روم
  بواسطة dido89 في المنتدى مشاكل الحاسب وحلولها
  مشاركات: 3
  آخر مشاركة: 30-08-2009, 17:28
 4. مشكلة فى السى دى روم و عمل بوت
  بواسطة A7med Baraka في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 4
  آخر مشاركة: 28-04-2008, 15:01
 5. مشكلة فى السى
  بواسطة menasat في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 4
  آخر مشاركة: 06-06-2007, 19:03

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •