النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: ارجوو المساعده

 1. #1
  عضوية جديدة
  تاريخ التسجيل
  Jun 2008
  المشاركات
  17
  معدل تقييم المستوى
  0

  ارجوو المساعده

  السلام عليكم لوسمحتو انا عامل شيل سكربت وعاوز اعملها انترفيس ايه الطرق الممكنه وازاي وشكرا

 2. #2
  عضو
  تاريخ التسجيل
  Apr 2009
  المشاركات
  30
  معدل تقييم المستوى
  10

  رد: ارجوو المساعده

  لو شل سكربت يبقى هتشغل ال zenity وهتعمل قائمة شوف الاسكربت دا يمكن تقدر تطور او قد يفيدك
  كود:
  #!/bin/bash 
  ############################################################################################################################################################ 
  typeset -r RPM="`which rpm`" 
  typeset -r PERL="`which perl`" 
  typeset -r YUM="`which yum`" 
  if [ $(whoami) != "root" ] ; then 
     zenity --error \ 
       --text="sorry you must be root to run this script" 
  exit 1 
  fi 
   
   zenity --info \ 
       --text="This script requires an active internet connection, and is meant only for Fedora 8. 
   
  by   
  Dangermouse           
  dnmouse.webs.com          
  dnmouse6@aol.com      
   
  PRESS OK TO CONTINUE" 
  ############################################################################################################################################################ 
  menu(){   
  im="zenity --list --checklist --width=900 --height=600 --title \"By Dangermouse dnmouse.webs.com\" " 
  im=$im"--column=\"\" --column \"Items\" --column \"Description\" " 
   
  im=$im"FALSE \"Flash-plugin\"  \"Installs Adobe flash-plugin and repository for 32bit and 64bit Firefox\" " 
  im=$im"FALSE \"Dvd-playback\"  \"Installs dvd playback plus most other codecs and plugins to play most media\" " 
  im=$im"FALSE \"Java 6u3\"  \"Installs and configures Java version 6u3 you will be asked to agree with licence and pick default version\" " 
  im=$im"FALSE \"Nvidia FX Driver\"  \"Installs nvidia fx drivers this will pobably update the kernel as well, restart needed afterwards\" " 
  im=$im"FALSE \"Nvidia MX Driver\"  \"Installs nvidia mx drivers this will pobably update the kernel as well, restart needed afterwards\" " 
  im=$im"FALSE \"Ati Driver\"  \"Check if you card is supported at amd.com, this will pobably update the kernel as well, restart needed\" " 
  im=$im"FALSE \"Broadcom 43xx\"  \"(supported 4303(b),4306,4311,4318)Installs broadcom b43xx wireless drivers, restart needed\" " 
  im=$im"FALSE \"Madwifi\"  \"Installs native Madwifi driver, this does not work on ARG5007 chipsets see below,restart needed\" " 
  im=$im"FALSE \"AR5007\"  \"Installs a patched Madwifi driver for AR5007 only \" " 
  #im=$im"FALSE \"Webcam drivers\"  \"Installs most webcam drivers recommend restart afterwards\" " 
  im=$im"FALSE \"Touchpad\"  \"Installs and sets up gysynaptics for use with laptops, requires resart after\" " 
  im=$im"FALSE \"Lightscribe\"  \"Installs programs need to write lightscribe discs, type 4L-gui in a terminal to run\" " 
  im=$im"FALSE \"Sudo with password\"  \"Sets up current logged in user with sudo with password\" " 
  im=$im"FALSE \"Sudo no password\"  \"Sets up current logged in user with sudo with no password, could be a security risk\" " 
  im=$im"FALSE \"Frostwire\"  \"Installs Frostwire ideal for downloading music, similar to Limewire \" " 
  im=$im"FALSE \"Realplayer\"  \"This installs RealplayerGold10 \" " 
  im=$im"FALSE \"Google Desktop\"  \"This installs Google Desktop and google repo\" " 
  im=$im"FALSE \"Google Picasa\"  \"This installs Google Picasa ideal for pictures\" " 
  im=$im"FALSE \"Gnome Color Chooser\"  \"Install Gnome Color Chooser ideal for customizing gnome look\" " 
  im=$im"FALSE \"Webilder\"  \"Great for downloading pictures and rotating desktop backgrounds see www.webilder.org on how to use\" " 
  im=$im"FALSE \"Backgrounds\"  \"This installs a collection of landscape photos, chosen by Dangermouse\" " 
   
  } 
   
  ############################################################################################################################################################ 
   
  option(){ 
   
    echo "Running Choice Menu..." 
    choice=`echo $im | sh -` 
     
   
  if echo $choice | grep "Flash-plugin" > /dev/null; then 
      adobe 
    fi 
  if echo $choice | grep "Dvd-playback" > /dev/null; then 
      dvd 
    fi 
  if echo $choice | grep "Java 6u3" > /dev/null; then 
      java 
    fi 
   
  if echo $choice | grep "Nvidia FX Driver" > /dev/null; then 
      nvidiafx 
    fi 
   
  if echo $choice | grep "Nvidia MX Driver" > /dev/null; then 
      nvidiamx 
    fi 
   
  if echo $choice | grep "Ati Driver" > /dev/null; then 
      fglrx 
    fi 
   
  if echo $choice | grep "Broadcom 43xx" > /dev/null; then 
      broadcom 
    fi 
   
  if echo $choice | grep "Madwifi" > /dev/null; then 
      madwifi 
    fi 
   
  if echo $choice | grep "AR5007" > /dev/null; then 
      ar5007 
    fi 
   
   
  if echo $choice | grep "Webcam drivers" > /dev/null; then 
      cam 
    fi 
   
  if echo $choice | grep "Touchpad" > /dev/null; then 
      touchpad 
    fi 
   
  if echo $choice | grep "Lightscribe" > /dev/null; then 
      lightscribe 
    fi 
   
  if echo $choice | grep "Sudo with password" > /dev/null; then 
      sudopswd 
    fi 
   
  if echo $choice | grep "Sudo no password" > /dev/null; then 
      sudonopswd 
    fi 
   
  if echo $choice | grep "Frostwire" > /dev/null; then 
      frostwire 
    fi 
   
  if echo $choice | grep "Realplayer" > /dev/null; then 
      realplayer 
    fi 
   
  if echo $choice | grep "Google Desktop" > /dev/null; then 
      googled 
    fi 
   
  if echo $choice | grep "Google Picasa" > /dev/null; then 
      googlep 
    fi 
   
   
  if echo $choice | grep "Gnome Color Chooser" > /dev/null; then 
      color 
    fi 
   
   
  if echo $choice | grep "Webilder" > /dev/null; then 
      webilder 
    fi 
   
   
  if echo $choice | grep "Backgrounds" > /dev/null; then 
      backgrounds 
    fi 
   
   
   
  } 
   
  ####################Hokey-cokey############################################################################################################################# 
   
  adobe(){ 
  clear 
  $RPM -Uvh http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm 
  $YUM -y update pulseaudio-libs 
  $YUM -y install flash-plugin.i386 nspluginwrapper.{i386,x86_64} pulseaudio-libs.i386 
  mkdir -p /usr/lib/mozilla/plugins 
  mozilla-plugin-config 
  } 
   
  dvd() { 
  clear 
       
      $RPM -Uvh http://rpm.livna.org/livna-release-8.rpm 
      $RPM -e --nodeps totem-plparser.x86_64 totem-plparser.i386 totem totem-mozplugin 
      $YUM -y install yum-protectbase wget 
      $PERL -i -pe "s/(\[.*\])/\1\nprotect=yes/" /etc/yum.repos.d/{fedora*,livna*} 
      $YUM -y update pulseaudio-libs 
      $YUM -y install totem-xine totem-xine-mozplugin mozplugger mplayerplug-in xmms xmms-mp3 xmms-faad2 gstreamer-plugins-ugly gstreamer-plugins-bad libmad libid3tag libdvdcss libdvdnav xine-lib-extras-nonfree libquicktime vlc ffmpeg 
      wget www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/all-20071007.tar.bz2 
      tar -jxvf all-20071007.tar.bz2 
      mkdir -p /usr/local/lib/codecs 
      cp all-20071007/* /usr/local/lib/codecs 
      ln -sf /usr/local/lib/codecs /usr/lib/codecs && ln -sf /usr/local/lib/codecs /usr/local/lib/win32 && ln -sf /usr/local/lib/codecs /usr/lib/win32 
      rm -f all-20071007.tar.bz2 
      rm -rf all-20071007 
  } 
   
  java() { 
  clear 
  $YUM -y install compat-libstdc++-33 compat-libstdc++-296 wget 
  wget http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=12790 
  sh jre-6u3* 
  ln -sf "$(rpm -ql jre|grep plugin|grep ns7/|grep \\.so$)" /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin_oji.so & /usr/sbin/alternatives --install /usr/bin/java java $(rpm -ql jre | grep bin/java$) 2 
  xterm $TOPL -bg "#000000" -fg "#99CCFF" -title "CHOOSE YOUR DEFAULT VERSION" -e /usr/sbin/alternatives --config java 
  rm -rf jre* 
  } 
   
  nvidiafx() { 
  clear 
  $RPM -Uvh http://rpm.livna.org/livna-release-8.rpm 
  $YUM -y install yum-protectbase 
  $PERL -i -pe "s/(\[.*\])/\1\nprotect=yes/" /etc/yum.repos.d/{fedora*,livna*} 
  $YUM -y install kmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia-libs-32bit 
  } 
   
  nvidiamx() { 
  clear 
  $RPM -Uvh http://rpm.livna.org/livna-release-8.rpm 
  $YUM -y install yum-protectbase 
  $PERL -i -pe "s/(\[.*\])/\1\nprotect=yes/" /etc/yum.repos.d/{fedora*,livna*} 
  $YUM -y install kmod-nvidia-96xx xorg-x11-drv-nvidia-96xx-libs-32bit 
  } 
   
  fglrx() { 
  clear 
  $RPM -Uhv http://rpm.livna.org/livna-release-8.rpm 
  $YUM -y install yum-protectbase 
  $PERL -i -pe "s/(\[.*\])/\1\nprotect=yes/" /etc/yum.repos.d/{fedora*,livna*} 
  $YUM -y install kmod-fglrx xorg-x11-drv-fglrx xorg-x11-drv-fglrx-libs-32bit 
  } 
   
  broadcom() { 
  clear 
  $YUM -y install wget 
  $YUM -y install b43-fwcutter 
  $YUM -y update b43-fwcutter 
  wget http://mirror2.openwrt.org/sources/broadcom-wl-4.150.10.5.tar.bz2 
  tar xjf broadcom-wl-4.150.10.5.tar.bz2 
  cd broadcom-wl-4.150.10.5/driver 
  b43-fwcutter -w /lib/firmware wl_apsta_mimo.o 
  /sbin/chkconfig NetworkManager on 
  /sbin/chkconfig network off 
  rm -f broadcom-wl-4.150.10.5.tar.bz2 
  rm -rf broadcom-wl-4.150.10.5 
  } 
   
  madwifi() { 
  clear 
  $YUM -y install wget 
  rm -rf /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless/ath5k; depmod 
  xterm $TOPL -bg "#000000" -fg "#99CCFF" -title "DOWNLOADING AND INSTALLING MADWIFI" -e "$YUM -y install gcc kernel-devel-$(uname -r) && wget http://www.freewebs.com/dnmouse/scripts/madwifi-0.9.4.tar.gz && tar -xvf madwifi-0.9.4.tar.gz && cd madwifi-0.9.4 && make && make install && modprobe ath_pci" 
  /sbin/chkconfig NetworkManager on 
  /sbin/chkconfig network off 
  rm -f madwifi-0.9.4.tar.gz 
  rm -rf madwifi-0.9.4 
  } 
   
  ar5007() { 
  clear 
  $YUM -y install wget 
  rm -rf /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless/ath5k; depmod 
  xterm $TOPL -bg "#000000" -fg "#99CCFF" -title "DOWNLOADING AND INSTALLING MADWIFI" -e "$YUM -y install gcc kernel-devel-$(uname -r) && wget http://www.freewebs.com/dnmouse/scripts/madwifi-ng-r2756+ar5007.tar.gz && tar -xvf madwifi-ng-r2756+ar5007.tar.gz && cd madwifi-ng-r2756+ar5007 && make && make install && modprobe ath_pci" 
  /sbin/chkconfig NetworkManager on 
  /sbin/chkconfig network off 
  rm -f madwifi-ng-r2756+ar5007.tar.gz 
  rm -rf madwifi-ng-r2756+ar5007 
  } 
   
   
   
  cam() { 
  clear 
  $YUM -y install gcc kernel-devel-$(uname -r) camstream wget 
  wget http://www.freewebs.com/dnmouse/scripts/qc-usb-0.6.6.tar.gz 
  wget http://www.freewebs.com/dnmouse/scripts/gspcav1-20070110.tar.gz 
  wget http://www.freewebs.com/dnmouse/scripts/trunk.tar.gz 
  wget http://www.freewebs.com/dnmouse/scripts/sn9c1xx-1.48.tar.gz 
  tar -xvf qc-usb-0.6.6.tar.gz 
  tar -xvf sn9c1xx-1.48.tar.gz 
  tar -xvf trunk.tar.gz 
  tar -xvf gspcav1-20070110.tar.gz 
  cd gspcav1-20070110 
  make && make install 
  cd $DUMP_PATH 
  cd trunk 
  make && make install 
  cd $DUMP_PATH 
  cd sn9c1xx-1.48 
  make && make install 
  cd $DUMP_PATH 
  cd qc-usb-0.6.6 
  make all 
  rm -f /temp/qc-usb-0.6.6.tar.gz 
  rm -f /temp/gspcav1-20070110.tar.gz 
  rm -f /temp/trunk.tar.gz 
  rm -f /temp/sn9c1xx-1.48.tar.gz 
  rm -rf /temp/gspcav1-20070110 
  rm -rf /temp/trunk 
  rm -rf /temp/sn9c1xx-1.48 
  rm -rf /temp/qc-usb-0.6.6 
  } 
   
  touchpad() { 
  clear 
  $YUM -y install gsynaptics 
  sed -i.bak '/Option    "Emulate3Buttons" "yes"/a\ 
  Option "SHMConfig" "on"' /etc/X11/xorg.conf 
  } 
   
   
  lightscribe() { 
  clear 
  $YUM -y install wget 
  wget http://dnmouse.webs.com/scripts/lightscribe.tar.gz 
  tar -xvf lightscribe.tar.gz 
  $YUM -y localinstall lightscribe*.rpm 4L*.rpm --nogpgcheck 
  rm -f lightscribe.tar.gz 
  rm -f lightscribe*.rpm 
  rm -f 4L*.rpm 
  } 
   
  sudopswd() { 
  echo "$(logname) ALL=(ALL) ALL" >> /etc/sudoer 
  chmod +w /etc/sudoers 
  echo "$(logname) ALL=(ALL) PASSWD:ALL" >> /etc/sudoers 
  chmod -w /etc/sudoers 
  } 
   
  function sudonopswd { 
  echo "$(logname) ALL=(ALL) ALL" >> /etc/sudoer 
  chmod +w /etc/sudoers 
  echo "$(logname) ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL" >> /etc/sudoers 
  chmod -w /etc/sudoers 
  } 
   
  frostwire() { 
  clear 
  $YUM -y install libXp compat-libstdc++-33 compat-libstdc++-296 wget 
  wget http://www.frostwire.com/download/?os=redhat 
  $RPM -Uvh --nodeps frostwire*.rpm 
  rm -f frostwire*.rpm 
  } 
   
  realplayer() { 
  clear 
  $YUM -y install compat-libstdc++-33 compat-libstdc++-296 nspluginwrapper wget 
  wget http://www.real.com/realcom/R?href=http%3A%2F%2Fforms%2Ereal%2Ecom%2Freal%2Fplayer%2Fdownload%2Ehtml%3Ff%3Dunix%2FRealPlayer10GOLD%2Erpm 
  $RPM -Uvh RealPlayer10GOLD.rpm 
  rm -f RealPlayer10GOLD.rpm 
  } 
   
  googled() { 
  clear 
  $YUM -y install wget 
  cat <<EOF > /etc/yum.repos.d/google.repo 
  [google] 
  name=Google - i386 
  baseurl=http://dl.google.com/linux/rpm/stable/i386 
  enabled=1 
  gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub 
  EOF 
  wget https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub 
  $RPM --import linux_signing_key.pub  
  $YUM -y install google-desktop-linux 
  } 
   
  googlep() { 
  clear 
  cat <<EOF > /etc/yum.repos.d/google.repo 
  [google] 
  name=Google - i386 
  baseurl=http://dl.google.com/linux/rpm/stable/i386 
  enabled=1 
  gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub 
  EOF 
  $YUM -y install wget 
  wget https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub 
  $RPM --import linux_signing_key.pub  
  $YUM -y install picasa 
  } 
   
   
  color() { 
  clear 
  $YUM -y install wget 
  wget http://dnmouse.webs.com/scripts/gnome-color-chooser-0.2.2-1.fc8.i386.rpm 
  $YUM -y localinstall gnome-color-chooser-0.2.2-1.fc8.i386.rpm --nogpgcheck 
  rm -f gnome-color-chooser-0.2.2-1.fc8.i386.rpm 
  } 
   
  webilder() { 
  clear 
  $YUM -y install python-imaging python-devel wget 
  wget http://dnmouse.webs.com/scripts/Webilder-0.6.2.tar.gz 
  tar -xvf Webilder-0.6.2.tar.gz 
  cd Webilder-0.6.2 
  python setup.py install 
  rm -f Webilder-0.6.2.tar.gz 
  rm -rf Webilder-0.6.2 
  } 
   
   
  backgrounds() { 
  clear 
  $YUM -y install wget 
  wget http://dnmouse.webs.com/scripts/dmbackgrounds-1-1.noarch.rpm 
  $RPM -ivh dmbackgrounds-1-1.noarch.rpm 
  rm -f dmbackgrounds-1-1.noarch.rpm 
  } 
   
        
   
  ############################################################################################################################################################ 
  menu  
  option 
   
  if test ${#choice} -gt 0; then 
  clear 
  echo "#############################################################################" 
  echo "## ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED##" 
  echo "## ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED##" 
  echo "## ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED##" 
  echo "## ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED##" 
  echo "## ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED##" 
  echo "## ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED##" 
  echo "## ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED##" 
  echo "## ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED##" 
  echo "## ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED##" 
  echo "## ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED##" 
  echo "## ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED##" 
  echo "## ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED##" 
  echo "## ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED##" 
  echo "## ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED##" 
  echo "## ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED##" 
  echo "## ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED##" 
  echo "## ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED##" 
  echo "## ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED##" 
  echo "## ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED##" 
  echo "## ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED***ALL FINISHED##" 
  echo "#############################################################################" 
   
   
   
   
   
   
  fi 
   
  exit 0
  انما لو تقصد Gui يعنى واجهة رسومية للسكربت بتاعك تقدر تشتغل بال python

  ودا قصة كبيرة وسهل وممتعه

  رحلة موفقة مع Glad & Qt
  Antitrust TЄΛM
  1 || 0 live || die
  MyBlog

 3. #3
  عضوية جديدة
  تاريخ التسجيل
  Jun 2008
  المشاركات
  17
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: ارجوو المساعده  مشكور حبيبي على مساعدتك

المواضيع المتشابهه

 1. مشكله في وندوز 7 ارجوو المساعده
  بواسطة omar2011 في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 5
  آخر مشاركة: 28-06-2011, 20:35
 2. ارجوو المساعده فى شراء لاب توب توشيبا
  بواسطة BaDr El-GoKeR في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 7
  آخر مشاركة: 02-06-2011, 23:47
 3. ارجوو المساعده فى شراء لاب توب سونى
  بواسطة ahmedvista في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 30-05-2011, 01:59
 4. مشكلة في كسر السرعه ارجوو المساعده ضروري ؟؟؟
  بواسطة medo_24_9 في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 20
  آخر مشاركة: 18-04-2011, 12:19
 5. ارجوو المساعده
  بواسطة alwnees05 في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 28-09-2008, 15:20

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •