ارجو شرح هذه الخواص فى بايوس ماذر بورد جيجا بايت p43 وما هي افضل اعداد لكل منها

CPU Enhanced Halt (C1E) - Enabled
C3/C6/C7 State Support
CPU EIST Function
Virtualization Technology
C.I.A 2
performance enhance
sata ahci mode
sata port 0-3 native mode
Green Lan
Smart Lan
Hpet support