دى مكونات جهازى ارجو التفضل منكم بترشيح كارت شاشة مناسب بسعر معقول لتشغيل العاب 2010
وياريت يكون السعر بسيط وكمان انا عايز ازود الرامات فما هى الرامات المناسبة له من حيث السعر والسعة:D:confused::confused::confused::confused:

CPU-Z TXT Report

-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.53

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 2

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Pentium 4 524
Codename Prescott
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x4)
CPUID F.4.9
Extended CPUID F.4
Core Stepping G1
Technology 90 nm
Core Speed 3051.6 MHz
Multiplier x FSB 23.0 x 132.7 MHz
Rated Bus speed 530.7 MHz
Stock frequency 3066 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
L1 Data cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control noThread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01001003h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 1 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, T, 12 KB, 2 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F49 0x00020800 0x0000651D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x605B5001 0x00000000 0x00000000 0x007C7040
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00004121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
0x00000004 0x00004143 0x01C0103F 0x000003FF 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20000000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x36302E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x04006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x00000017 0x00120000 0x00000000
MSR 0x0000002C 0x00000000 0x17110917
MSR 0x000001A0 0x00000004 0x22842081

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01001003h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 1 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, T, 12 KB, 2 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F49 0x01020800 0x0000651D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x605B5001 0x00000000 0x00000000 0x007C7040
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00004121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
0x00000004 0x00004143 0x01C0103F 0x000003FF 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20000000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x36302E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x04006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000017 0x00120000 0x00000000
MSR 0x0000002C 0x00000000 0x17110917
MSR 0x000001A0 0x00000004 0x22842081Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge SiS 661FX rev. 11
Southbridge SiS 964 rev. 36
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type
Memory Size 512 MBytes

Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM # 1
SMBus address 0x51
Memory type DDR
Manufacturer (ID) SpecTek Incorporated (7F7FB5FFFFFFFFFF)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number
Serial number 56DDBDD1
Manufacturing date Week 02/Year 03
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 2.5-3-3-7-0 @ 166 MHz
JEDEC #2 3.0-3-3-8-0 @ 200 MHz

DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 07 0D 0B 01 40 00 04 50 70 00 02 08 00 01
10 0E 04 18 01 02 20 00 60 70 75 75 3C 28 3C 28 80
20 70 70 40 40 00 00 00 00 00 37 46 30 28 50 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8B
40 7F 7F B5 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 03 02 56
60 DD BD D1 FF FF 36 31 33 32 30 37 31 FF FF FF FF
70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model P5S800-VM (0x00000240 - 0x02D9354C)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor Winbond
LPCIO Model W83627EHF
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0x88
LPCIO Revision ID 0x63
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 88 63 FF 00 44 00 00 FF 50 04 00 00 F3 21 00 FF
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor Winbond W83627EHF
Voltage 0 1.38 Volts [0xAD] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.76 Volts [0xDC] (VIN0)
Voltage 2 2.99 Volts [0xBB] (AVCC)
Voltage 3 2.99 Volts [0xBB] (+3.3V)
Voltage 4 1.52 Volts [0xBE] (VIN1)
Voltage 5 1.64 Volts [0xCD] (VIN2)
Voltage 6 0.06 Volts [0x8] (VIN3)
Voltage 7 0.06 Volts [0x8] (VIN4)
Temperature 0 30°C (85°F) [0x1E] (SYSTIN)
Temperature 1 25°C (76°F) [0x31] (CPUTIN)
Temperature 2 48°C (117°F) [0x5F] (AUXTIN)
Fan 1 2265 RPM [0x95] (CPUFANIN0)
Hardware registers
Register space LPC, base address = 0x0290
bank 0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 04 FF 04 FF 01 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
10 04 FF 00 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 57 00 00 C1
20 AE DB BB BB BE CE 08 1E FF 97 FF DA 00 BF 9F 8F
30 F7 F7 BE 1F 77 AA B7 9E F5 EA 9B FF 6F 6F FF FF
40 03 9E 0F DE FF FF 00 B4 2D FF 40 C4 10 95 00 A3
50 FF FF 80 FF FF FF 00 80 A1 60 FF FF 19 A4 FF 05
60 04 FF 40 00 01 01 3C FF 01 FF 01 FF FF FF FF FF
70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 04 FF 04 FF 01 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
90 04 FF 00 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 57 00 00 C5
A0 AC DA BB BB BE CE 08 1E FF 97 FF DA 00 BF 9F 8F
B0 F7 F7 BE 1F 77 AA B7 9E F5 EA 9B FF 6F 6F FF FF
C0 03 00 00 DE FF FF 00 B4 2D FF 40 C4 10 95 00 A3
D0 FF FF 80 FF FF FF 00 80 A1 60 FF FF 19 A4 FF 05
E0 04 FF 40 00 01 01 3C FF 01 FF 01 FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 1
50 17 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
50 2F 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
50 00 00 00 03 03 00 03 00 03 03 FF FF FF FF FF FF
bank 4
50 2B 13 FF 00 FF DD 00 FF 75 9E 09 BB 89 FF FF FF
bank 5
50 BC 91 08 FF 6D DE 59 A7 5D B7 AD A7 BF 00 00 00


PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0661
Revision ID 0x11
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xE0000000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8113
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class AGP
Caps offset 0xC0
Caps version 3.5
Caps status enabled
Transfer rate 8x (max 8x)
Queue lenght 2 (max 32)
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 61 06 07 00 10 22 11 00 00 06 00 20 80 00
10 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 13 81
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 FF 09 50 83 43 43 8C 0A 33 B7 0C 00 12 D7 20 8C
60 4F 4F 00 00 91 01 26 80 01 08 E0 00 6A 00 80 00
70 03 9F 00 0F 1E 1D 08 80 00 00 00 00 02 07 01 44
80 22 27 30 03 81 00 04 2B 00 00 00 01 00 00 00 1E
90 00 00 00 00 40 00 00 00 B0 80 27 02 00 00 00 13
A0 A5 64 77 42 03 03 01 33 41 FF 20 00 44 01 E0 01
B0 00 00 00 80 C1 01 20 00 0C 7C 30 35 00 00 B0 00
C0 02 00 35 00 1B 4E 00 1F 02 03 00 00 00 00 00 00
D0 E0 01 00 00 30 0F 01 00 00 40 00 00 00 00 00 88
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 18 15 00 00 00 00 AA AA 00 00 00 00 00 00 00 00

Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0003
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 03 00 07 01 00 00 00 00 04 06 00 40 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 D0 D0 20 20
20 E0 DF E0 DF D0 CD C0 DD 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 22 42 30 02 09 FF FF 01 60 60 AA 10 01 00 00 23
E0 23 07 15 A0 00 00 00 00 55 00 55 05 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0964
Revision ID 0x36
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 64 09 0F 00 00 02 36 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 93 8B 85 8A 8B 00 3D 8D 10 00 00 00 11 30 04 01
50 11 38 02 01 20 0B 20 0B 00 00 12 00 05 05 B6 00
60 85 85 8A 85 FF C1 0C 12 09 80 00 46 B7 00 02 11
70 00 00 FF FF 00 08 03 1C 20 00 00 88 06 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 1F 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 01 00 00 1E 00 00 00 00 03 9F 00 0F 00 00 00 41
D0 20 0D 00 01 22 62 30 00 85 00 04 2B AA AA AA AA
E0 40 00 00 D8 7D 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description IDE Controller
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x5513
Revision ID 0x01
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x80
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000FFA0
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x810E
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x58
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 13 55 05 00 10 02 01 8A 01 01 00 80 00 00
10 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
20 A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 0E 81
30 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 06 00 00 00 00 00
50 9A 21 9B A1 2A 96 C5 D0 01 00 02 80 00 00 00 00
60 FB AA FB AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 B0 66 20 1E B0 66 20 1E B0 66 20 1E B0 66 20 1E
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description Audio device
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x7012
Revision ID 0xA0
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000E800
Address 1 (port) 0x0000EC00
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x810F
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x48
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 12 70 05 01 90 02 A0 00 01 04 00 40 00 00
10 01 E8 00 00 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 0F 81
30 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 03 34 0B
40 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x7001
Revision ID 0x0F
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xDFFF4000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x810E
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x01
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 01 70 17 01 80 02 0F 10 03 0C 00 40 80 00
10 00 40 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 0E 81
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50
40 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x7001
Revision ID 0x0F
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xDFFF5000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x810E
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x02
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 01 70 17 01 80 02 0F 10 03 0C 00 40 00 00
10 00 50 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 0E 81
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50
40 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x7001
Revision ID 0x0F
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xDFFF6000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x810E
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x03
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 01 70 17 01 80 02 0F 10 03 0C 00 40 00 00
10 00 60 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 0E 81
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 50
40 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x7002
Revision ID 0x00
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xDFFF7000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x810E
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x04
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 02 70 06 01 90 02 00 20 03 0C 00 40 00 00
10 00 70 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 0E 81
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50
40 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00
60 20 20 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 DF 3F 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description IDE Controller
Location bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x0181
Revision ID 0x01
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000EFF0
Address 1 (port) 0x0000EFE4
Address 2 (port) 0x0000EFA8
Address 3 (port) 0x0000EFE0
Address 4 (port) 0x0000EF90
Address 5 (port) 0x0000E480
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x810E
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x58
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 81 01 05 00 30 02 01 85 01 01 00 40 00 00
10 F1 EF 00 00 E5 EF 00 00 A9 EF 00 00 E1 EF 00 00
20 91 EF 00 00 81 E4 00 00 00 00 00 00 43 10 0E 81
30 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 92 00 92 00 00 00 C4 94 01 00 02 80 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 BD 33 72 C0 BD 33 72 40 00 00 00 00 00 00 00 00
90 08 00 00 00 00 00 00 00 CC 04 0C 10 C0 05 C0 05
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 13 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 01 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description Modem
Location bus 0 (0x00), device 8 (0x0, function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x2000
Model ID 0x2800
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x07
Cache Line 0x10
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xDE000000
Subvendor ID 0x1801
Subsystem ID 0x2800
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x80
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 20 00 28 16 01 90 02 02 00 03 07 10 40 00 00
10 08 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 18 00 28
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 0E 32
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 00 82 C0 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description Ethernet Controller
Location bus 0 (0x00), device 11 (0x0B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10EC
Model ID 0x8139
Revision ID 0x10
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000E000
Address 1 (memory) 0xDFFF3C00
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8109
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 EC 10 39 81 05 01 90 02 10 00 00 02 00 40 00 00
10 01 E0 00 00 00 3C FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 09 81
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 01 20 40
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 C2 F7 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description VGA Controller
Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1039
Model ID 0x6330
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD0000000
Address 1 (memory) 0xDFEE0000
Address 2 (port) 0x0000DC00
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8113
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x40
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class AGP
Caps offset 0x50
Caps version 3.0
Caps status enabled
Transfer rate 8x (max 8x)
Queue lenght 1 (max 256)
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 39 10 30 63 03 00 30 02 00 00 00 03 00 00 00 80
10 08 00 00 D0 00 00 EE DF 01 DC 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 13 81
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 01 50 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 02 00 30 00 0B 02 00 FF 02 43 00 1F 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


DMI
-------------------------------------------------------------------------

DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version 1019.001
date 01/25/2006

DMI System Information
manufacturer System manufacturer
product System Product Name
version System Version
serial System Serial Number
UUID 5C7A1D0F-8EA6DA11-96F8534D-2584BD09

DMI Baseboard
vendor ASUSTeK Computer INC.
model P5S800-VM
revision Rev 1.xx
serial MB-1234567890

DMI System Enclosure
manufacturer Chassis Manufacture
chassis type Desktop
chassis serial Chassis Serial Number

DMI Processor
manufacturer Intel
model Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz
clock speed 3066.0 MHz
FSB speed 133.0 MHz
multiplier 23.0x

DMI Memory Controller
correction 64-bit ECC
Max module size 1024 MBytes

DMI Memory Module
designation DIMM0
size 256 MBytes (single bank)

DMI Memory Module
designation DIMM1

DMI Port Connector
designation PS2Mouse (external)
port type Mouse Port
connector PS/2

DMI Port Connector
designation PS2Keyboard (external)
port type Keyboard Port
connector PS/2

DMI Port Connector
designation USB1 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)

DMI Port Connector
designation USB2 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)

DMI Port Connector
designation USB3 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)

DMI Port Connector
designation USB4 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)

DMI Port Connector
designation USB5 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)

DMI Port Connector
designation USB6 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)

DMI Port Connector
designation USB7 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)

DMI Port Connector
designation USB8 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)

DMI Port Connector
designation LPT 1 (external)
port type Parallel Port ECP/EPP
connector DB-25 male

DMI Port Connector
designation COM 1 (external)
port type Serial Port 16550A
connector DB-9 male

DMI Port Connector
designation COM 2 (external)
port type Serial Port 16550A
connector DB-9 male

DMI Port Connector
designation Joy Stick (external)
port type Joystick Port
connector DB-15 female

DMI Port Connector
designation Audio Mic In (external)
port type Audio Port
connector Mini Jack (headphones)

DMI Port Connector
designation Audio Line In (external)
port type Audio Port
connector Mini Jack (headphones)

DMI Port Connector
designation Audio Line Out (external)
port type Audio Port
connector Mini Jack (headphones)

DMI Port Connector
designation LAN (external)
port type Network Port
connector RJ-45

DMI Port Connector
designation AUX (internal)
port type Audio Port
connector On Board Sound Input From CD-ROM

DMI Port Connector
designation CD (internal)
port type Audio Port
connector On Board Sound Input From CD-ROM

DMI Port Connector
designation PRI_IDE (internal)
connector On Board IDE

DMI Port Connector
designation SEC_IDE (internal)
connector On Board IDE

DMI Port Connector
designation FLOPPY (internal)
connector On Board Floppy

DMI Port Connector
designation CHA_FAN (internal)

DMI Port Connector
designation CPU_FAN (internal)

DMI Port Connector
designation PWR_FAN (internal)

DMI Port Connector
designation ATXPWR (internal)

DMI Port Connector
designation SATA1 (internal)

DMI Port Connector
designation SATA2 (internal)

DMI Extension Slot
designation AGP
type AGP 8x
width 32 bits
populated yes

DMI Extension Slot
designation PCI1
type PCI
width 32 bits
populated no

DMI Extension Slot
designation PCI2
type PCI
width 32 bits
populated yes

DMI Extension Slot
designation PCI3
type PCI
width 32 bits
populated no

DMI OEM Strings
string[0] To Be Filled By O.E.M.
string[1] To Be Filled By O.E.M.
string[2] To Be Filled By O.E.M.
string[3] To Be Filled By O.E.M.

DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction Parity
max capacity 0 MBytes
max# of devices 2

DMI Memory Device
designation DIMM0
format DIMM
type SDRAM
total width 72 bits
data width 64 bits
size 256 MBytes

DMI Memory Device
designation DIMM1
format DIMM
type SDRAM
total width 72 bits
data width 64 bits


Graphics
-------------------------------------------------------------------------

Number of adapters 1

Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------


Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------

Display adapter 0
Display name \\.\DISPLAY1
Name SiS 661FX
Memory size 32 MB
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1039 (0x1043)
Model ID 0x6330 (0x8113)
Performance Level 0


Software
-------------------------------------------------------------------------

Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c

ACPI
-------------------------------------------------------------------------

ACPI Tree
_GPE
_L0F
_L0D
_L08
_L06
_L0E
_L04
_L07
_L0A
_L05
_L0B
_PR_
CPU1
SSDT
NCPU
TYPE
HNDL
_PDC
CPU2
SSDT
NCPU
TYPE
HNDL
_PDC
_SB_
PR00
AR00
PRSA
PRSB
PRSC
PRSD
PRSE
PRSF
PRSG
PRSH
PCI0
_HID
_ADR
_BBN
_UID
_PRT
SBRG
_ADR
PIC_
_HID
_CRS
DMAD
_HID
_CRS
TMR_
_HID
_CRS
RTC0
_HID
_CRS
PS2K
_HID
_CID
_STA
_CRS
_PRW
PS2M
_HID
_CID
_STA
CRS1
CRS2
_CRS
_PRW
SPKR
_HID
_CRS
COPR
_HID
_CRS
FDC_
_HID
_FDE
_STA
_DIS
_CRS
_SRS
_PRS
LPTE
_UID
_HID
_STA
_DIS
_CRS
_SRS
_PRS
LPPR
EPPR
EBUF
EPLO
EPHI
EPHL
EPRL
ALM1
E4LO
E4RL
ELNG
EIRQ
EDMA
PBUF
PPLO
PPHI
PPHL
PPRL
ALM0
PIRQ
ECRS
ESRS
SIOR
_HID
_UID
CRS_
_CRS
DCAT
IOCF
ENFG
EXFG
LPTM
UHID
SIOK
SIOS
SIOW
SIOH
IOID
[ ]
INDX
DATA
[ ]
[ ]
LDN_
[ ]
FDCP
[ ]
LPTP
URAP
URBP
[ ]
ACTR
[ ]
IOAH
IOAL
IOH2
IOL2
[ ]
INTR
[ ]
DMCH
[ ]
CRE0
CRE1
CRE2
CRE3
CRE4
CRE5
CRE6
[ ]
OPT0
OPT1
OPT2
OPT3
[ ]
OPT5
OPT6
[ ]
OPT9
CGLD
DSTA
DCNT
CRS1
IRQM
DMAM
IO11
IO12
LEN1
CRS2
IRQE
DMAE
IO21
IO22
LEN2
IO31
IO32
LEN3
DCRS
DSRS
RMSC
_HID
_UID
CRS_
_CRS
PDEC
OMSC
_HID
_UID
CRS_
_CRS
UAR1
_UID
_HID
_STA
_DIS
_CRS
_SRS
_PRS
CMPR
_PRW
UAR2
_UID
_HID
_STA
_DIS
_CRS
_SRS
_PRS
CMPR
_PRW
GAME
_HID
_STA
_DIS
GMCR
_CRS
_SRS
_PRS
MIDI
_HID
_STA
_DIS
MDCR
_CRS
_SRS
_PRS
PIX0
PIX1
IDEC
_ADR
IO5T
IO6T
UM5T
UM6T
PIO5
PIO6
CRCT
INTT
DMAT
RMFL
CF40
[ ]
[ ]
IOR0
UDM0
UM60
UCT0
CRC0
INI0
ATT0
[ ]
RCT0
[ ]
[ ]
IOR1
UDM1
UM61
UCT1
CRC1
INI1
ATT1
[ ]
RCT1
[ ]
[ ]
IOR2
UDM2
UM62
UCT2
CRC2
INI2
ATT2
[ ]
RCT2
[ ]
[ ]
IOR3
UDM3
UM63
UCT3
CRC3
INI3
ATT3
[ ]
RCT3
[ ]
[ ]
CHE0
[ ]
[ ]
CHE1
[ ]
[ ]
REMP
[ ]
IDEP
GTM0
GTM1
GTM2
GTM3
GTM4
IDE0
_ADR
_GTM
_STM
DRV0
_ADR
_GTF
DRV1
_ADR
_GTF
IDE1
_ADR
_GTM
_STM
DRV0
_ADR
_GTF
DRV1
_ADR
_GTF
EUSB
_ADR
_PRW
_S3D
USB_
_ADR
_PRW
_S3D
USB2
_ADR
_PRW
_S3D
USB3
_ADR
_PRW
_S3D
AC97
_ADR
_PRW
MC97
_ADR
_PRW
SATA
_ADR
PIOT
DMAT
STMB
[ ]
PIOM
PDMA
SIOM
SDMA
[ ]
STXT
[ ]
[ ]
PEXT
[ ]
[ ]
SEXT
[ ]
IDES
STM0
STM1
STM2
STM3
STM4
SDE0
_ADR
_GTM
_STM
DRV0
_ADR
_GTF
SDE1
_ADR
_GTM
_STM
DRV0
_ADR
_GTF
P0P1
_ADR
PCI1
_ADR
_PRW
PCI2
_ADR
_PRW
PCI3
_ADR
_PRW
RTLL
_ADR
_PRW
CRS_
MIN5
MAX5
LEN5
MIN6
MAX6
LEN6
_CRS
_S3D
RMEM
_HID
_UID
CRS_
_CRS
PWRB
_HID
_UID
_STA
[ ]
PIRA
PIRB
PIRC
PIRD
[ ]
PIRE
PIRF
PIRG
PIRH
BUFA
LNKA
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKB
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKC
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKD
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKE
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKF
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKG
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNKH
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
_SI_
_TZ_
_REV
_OS_
_OSI
_GL_
BIOS
[ ]
SS1_
SS2_
SS3_
SS4_
[ ]
IOST
TOPM
ROMS
MG1B
MG1L
MG2B
MG2L
IOHW
CPUC
PMBS
PMLN
GPBS
GPLN
SMBS
SMBL
SPIO
APCB
APCL
RRIO
RDMA
PICM
_PIC
OSVR
OSFL
MCTH
GPRW
WAKP
DEB0
[ ]
DBG8
DEB1
[ ]
DBG9
_PTS
_WAK
PR48
[ ]
P48_
S3WK
[ ]
[ ]
RTC3
PRTC
[ ]
[ ]
RTCS
PR42
[ ]
P42_
PR49
[ ]
P49_
_S0_
_S1_
_S3_
_S4_
_S5_
PTS_
WAK_