السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لو سمحتوا يا جماعه انا عندي مشكله عويصه في core switch
كل ما بشغلة بيحصل الاتي:-

************************************************** ********
* *
* Welcome to Rom Monitor for WS-X4515 System. *
* Copyright (c) 2003-2007 by Cisco Systems, Inc. ************************
*******

Rom Monitor Program Version 12.2(31r)SGA2
Supervisor: WS-X4515 Chassis: WS-C4506-E
Hardware Revisions - Board: 2.14 CPLD: 32 Dagobah: 226


MAC Address : 00-1e-13-79-91-24
Ip Address : Not set.
Netmask : Not set.
Gateway : Not set.
TftpServer : Not set.
Main Memory : 512 MBytes***** The system will autoboot in 5 seconds *****


Type control-C to prevent autobooting.
. .
Established physical link 100MB Full Duplex
Network layer connectivity may take a few seconds
. . .

******** The system will autoboot now ********


config-register = 0x2101

Autobooting using the first file from bootflash.....


Rommon reg: 0xE2004380
###########
k2diags version 5.2_d

prod: WS-X4515 part: 73-9609-09 serial: JAE1333GF7W


Power-on-self-test for Module 1: WS-X4515
Port/Test Status: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)
Reset Reason: PowerUpCpu Subsystem Tests ...
seeprom: . temperature_sensor: .

Port Traffic: L2 Serdes Loopback ...
0: . 1: . 2: . 3: . 4: . 5: . 6: . 7: . 8: . 9: . 10: . 11: .
12: . 13: . 14: . 15: . 16: . 17: . 18: . 19: . 20: . 21: . 22: . 23: .
24: . 25: . 26: . 27: . 28: . 29: . 30: . 31: .


Port Traffic: L2 Asic Loopback ...
0: . 1: . 2: . 3: . 4: . 5: . 6: . 7: . 8: . 9: . 10: . 11: .
12: . 13: . 14: . 15: . 16: . 17: . 18: . 19: . 20: . 21: . 22: . 23: .
24: . 25: . 26: . 27: . 28: . 29: . 30: . 31: .


Port Traffic: L3 Asic Loopback ...
0: . 1: . 2: . 3: . 4: . 5: . 6: . 7: . 8: . 9: . 10: . 11: .
12: . 13: . 14: . 15: . 16: . 17: . 18: . 19: . 20: . 21: . 22: . 23: .
24: . 25: . 26: . 27: . 28: . 29: . 30: . 31: .


Switch Subsystem Memory ...
1: . 2: . 3: . 4: . 5:49: . 50: . 51: . 52: . 53: . 54: . 55: .


Module 1 Passed


Exiting to ios...

Rommon reg: 0xE2000380
##################################################
Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraphms, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500-ENTSERVICESK9-M),
Version 12.2(52)SG, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 12-May-09 14:57 by prod_rel_team
Image text-base: 0x10000000, data-base: 0x1209A248

Testing packet buffer memory:065536..done
All packet buffers passed.

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

cisco WS-C4506-E (MPC8245) processor (revision 14) with 524288K bytes of memory.

Processor board ID FOX1327GKLE
MPC8245 CPU at 333Mhz, Supervisor IV
Last reset from PowerUp
1 Virtual Ethernet interface
44 Gigabit Ethernet interfaces
403K bytes of non-volatile configuration memory.Press RETURN to get started!


*Mar 1 00:00:01.835: %C4K_IOSSYS-3-BLANKSTARTUPCONFIG: Blank or invalid startup
-config, booting up with defaults
*Jul 21 11:03:02.827: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for typ
e vlan
*Jul 21 11:03:05.187: %C4K_IOSMODPORTMAN-6-MODULEONLINE: Module 1 (WS-X4515 S/N:
JAE1333GF7W Hw: 5.6) is online
*Jul 21 11:03:05.187: %C4K_IOSMODPORTMAN-6-MODULEONLINE: Module 2 (WS-X4506-GB-T
S/N: JAE1331FSN3 Hw: 1.4) is online
*Jul 21 11:03:05.187: %C4K_IOSMODPORTMAN-6-MODULEONLINE: Module 3 (WS-X4424-GB-R
J45 S/N: JAE1333GIUU Hw: 1.9) is online
*Jul 21 11:03:05.187: %C4K_IOSMODPORTMAN-6-MODULEONLINE: Module 4 (WS-X4506-GB-T
S/N: JAE1331FSIT Hw: 1.4) is online
*Jul 21 11:03:05.187: %C4K_IOSMODPORTMAN-6-MODULEONLINE: Module 5 (WS-X4506-GB-T
S/N: JAE1331FSJH Hw: 1.4) is online
*Jul 21 11:03:24.611: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500-ENTSERVICESK9-M),
Version 12.2(52)SG, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 12-May-09 14:57 by prod_rel_team

مش بيرضي يقبل مني control-c ولا بيرضي يتحرك سطر من مكانه
وجزاكم الله خيرا على المساعده
انا محتاج حل للموضوع ده ضروري لانه مسببلي مشاكل في العمل وملقتش افضل من المنتدي الجميل ده الي اعرض فيه مشكلتيز