صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 18

الموضوع: أريد حل تلك الأسئلة من CCNA

 1. #1
  عضوية جديدة
  تاريخ التسجيل
  Sep 2010
  المشاركات
  11
  معدل تقييم المستوى
  0

  أريد حل تلك الأسئلة من CCNA  دا اختبار ccna v4 سمستر 1

  اللي سقط فيه

  الاختبار كان قبل رمضان


  علماً بانني لم اراجع بسبب المهندس الله يهديه اختبرنا تاني يوم بعد انتهاء السميستر واعادة اليوم اللي بعده وملحقتش اذاكر بردو وجبت 54 % والجهاز فصل باور معايا 3 مرات

  ياريت ياجماعة تساعدوني على فهم الاسئلة وحلها بتوضيح على اد ماتقدرو لانه الانجليزي عندي ضعيف شوية

  وجزاكم الله خير


  1
  In an attempt to verify connectivity, a user issues the ping command to a device that is not on the local network. The ping is unsuccessful. What can be determined from this result?

  The default gateway is misconfigured.

  The patch cable on the host station is faulty.

  The router between the host and destination is faulty.

  Further troubleshooting will be required to reach a definite conclusion.  2
  What type of computer would most likely use a docking station?

  laptop

  server

  desktop

  mainframe

  workstation  3
  Which two automatic addressing assignments are supported by DHCP? (Choose two.)

  local server address

  subnet mask

  default gateway address

  physical address of the recipient

  physical address of the sender  4
  What advantage does a peer-to-peer network have over a client-server network?

  It increases security.

  It increases scalability.

  It produces a higher performance for hosts.

  It eliminates the need for centralized administration.  5
  Which statement correctly describes the function of ARP?

  ARP is used by the switches on the network to build their MAC tables.

  ARP is used by the routers on the network to build their routing tables.

  ARP is used by hosts to resolve a host name to an IP address for the destination host.

  ARP is used by hosts to resolve an IP address to a MAC address for the destination host.  6
  What destination IP address does a DHCP client use to send the initial DHCP Discover packet when looking for a DHCP server?

  127.0.0.1

  224.0.0.1

  255.255.255.255

  the IP address of the default gateway
  8
  Which troubleshooting technique can be used to quickly restore user functionality without having to spend much time identifying the exact problem?

  top-down

  bottom-up

  substitution

  trial and error  9
  Which wireless protocol is used for encryption?

  EAP

  Open

  PSK

  WEP
  11
  What is a characteristic of Bluetooth wireless technology?

  It allows one-to-many connections.

  It operates in the 5GHz radio frequency band.

  It is unable to penetrate walls with a useable signal.

  It can be used for communications beyond 100 meters.  12
  Which IP address type is intended for a specific host?

  broadcast

  multicast

  simulcast

  unicast  13
  What is the default subnet mask for the IP address 128.107.23.10?

  255.0.0.0

  255.255.0.0

  255.255.255.0

  255.255.255.255  14
  Which two causes of networking problems are related to the physical layer? (Choose two.)

  damaged cables and connectors

  incorrect addressing

  incorrect subnet mask

  overheated components

  incorrect default gateway  15
  How do ISPs obtain public IP addresses?

  They create the addresses themselves.

  They obtain the addresses from the home PCs.

  They obtain the addresses from the Internet registry.

  They obtain the addresses from the RFC.
  16
  Which two components are necessary for a wireless client to be installed on a WLAN? (Choose two.)

  media

  wireless NIC

  custom adapter

  crossover cable

  wireless bridge

  wireless client software  17
  When are leased lines typically used?

  when low bandwidth is required

  for home and small business connectivity

  when a dedicated digital data line is necessary

  as a less expensive option to cable and DSL modem service  18
  What is the purpose of pop-up blocker software?

  It detects and removes spyware.

  It detects and removes viruses.

  It prevents the display of advertisement windows.

  It removes unwanted e-mail.  19
  What is a weakness of WEP that is solved by WPA?

  WEP is a proprietary standard whereas WPA is an open standard.

  WEP keys are only 64 bits long whereas WPA keys are 128 bits long.

  WEP uses the same key for every connection whereas WPA uses a different key for each connection.

  WEP uses a fixed length key for every connection whereas WPA uses a different key length for each connection.  20
  What type of message is sent to a specific group of hosts?

  static

  unicast

  dynamic

  multicast

  broadcast  21
  A network administrator is setting up an application filtering firewall. Company security policy states that FTP sessions that are coming from the Internet and use the standard FTP port must be blocked. Which TCP/UDP port must the administrator block on the firewall to be in compliance?

  21

  23

  53

  80  22
  What is the purpose of TCP?

  to manage data links and physical network transmissions

  to specify the format of requests and responses that are exchanged between the client and server

  to assign the logical address and encapsulate the request into packets for routing to the destination

  to provide flow control and acknowledgment of packets that are exchanged between the client and server  23
  How does a crossover cable connect two routers?

  It connects the pins that are used for receiving on one router to the pins that are used for receiving on the other router.

  It connects the pins that are used for transmitting on one router to the pins that are used for receiving on the other router.

  It disconnects the transmit pins and uses only the receive pins.

  It uses the same pins for transmitting and receiving.
  25
  After attaching four PCs to the switch ports, configuring the SSID and setting authentication properties for a small office network, a technician successfully tests the connectivity of all PCs that are connected to the switch and WLAN. A firewall is then configured on the device prior to connecting it to the Internet. What type of network device includes all of the described features?

  switch

  ISR router

  firewall appliance

  standalone wireless access point  26
  Which portion of a received datagram is decoded and used by the internetwork layer of the TCP/IP model?

  IP address

  port number

  MAC address

  HTML/user data  27
  What is an advantage of selecting an operating system that has a GPL license over one with a commercial license?

  The GPL license-based operating system ensures that everyone can participate in the enhancement of the product.

  The GPL license-based operating system implements a structured development life cycle.

  The GPL license-based operating system prevents modification of the source code.

  The GPL license-based operating system provides structured support.  28
  Which portion of the packet does a router use to forward the packet to the destination?

  source IP address

  user data

  destination IP address

  control information

  destination MAC address  29
  A college network administrator is planning a wireless LAN to provide service in the student lounge and outdoor patio. The requirements include a range of at least 80 meters and a speed of 30 Mb/s. Which wireless LAN standard meets these requirements?

  802.11

  802.11a

  802.11b

  802.11g  30
  What is the function of CSMA/CA on a wireless Ethernet network?

  to prevent collisions

  to broadcast messages

  to select the least congested channel

  to establish an ACK between devices


  31
  What measurement is commonly used to describe communication speed when transferring data?

  bps

  cps

  Hz

  MB  32
  How does a DMZ enhance network security for an organization?

  blocks viruses and spyware

  restricts internal user access to prohibited Internet sites

  allows external customer access to designated internal resources

  removes suspicious attachments from incoming and outgoing e-mail  33
  What two commands can be used to form a new binding if client information does not agree with the DHCP client table? (Choose two.)

  ipconfig /release

  ipconfig /all

  ipconfig /flushdns

  ipconfig /renew

  ipconfig
  35
  TCP/IP data transmission between the source and destination host is de-encapsulated in four steps:

  A. The TCP header is removed.
  B. Bits are decoded and the destination MAC address is recognized.
  C. The IP header is removed and the contents are passed to the next layer.
  D. The Ethernet header and trailer are removed.

  What is the correct sequence of these steps?

  A, B, C, D

  A, C, B, D

  B, C, D, A

  B, D, C, A

  C, A, B, D  36
  Which three addresses belong to the category of private IP addresses? (Choose three.)

  10.0.0.1

  128.0.0.1

  150.0.0.1

  172.16.0.1

  192.168.31.19

  172.168.31.1  37
  Which adapter card would be required for a PC to exchange information with other PCs on a LAN?

  NIC

  video card

  sound card

  internal modem  38
  Which type of network attack occurs when an unauthorized person tries to persuade a user to share a network user ID and password?

  brute force

  denial of service

  data manipulation

  social engineering  39
  Which network design layer provides hosts with initial connectivity to the network?

  access

  core

  distribution

  network

  42
  When would infrared be used to connect network devices?

  when connecting multiple host devices to a wireless access point

  when synchronizing a PC with a PDA that is in line of sight

  when connecting a PC to a network switch that is located in another room

  when updating two access points that are located in separate buildings  43
  What are two characteristics of a MAC address? (Choose two.)

  It indicates the physical location of the host within the network.

  It is dynamically assigned by a DHCP server.

  It is displayed in HEX characters.

  It is a physical address.

  It is cable-based.  45
  A home user is looking for an ISP connection that provides high speed digital transmission over regular phone lines. What ISP connection type should be used?

  DSL

  dial-up

  satellite

  cell modem

  cable modem
  46
  What two pieces of information should a help desk technician document while troubleshooting connectivity issues with an end user? (Choose two.)

  the CPU clock speed of the computer

  the number of network jacks that are in the room

  if the user can ping the default gateway address

  if the word processing software is installed correctly

  whether the PC uses dynamic or static IP addressing  47
  What is an ISP?

  It is a standards body that develops cabling and wiring standards for networking.

  It is a protocol that establishes how computers within a local network communicate.

  It is an organization that enables individuals and businesses to connect to the Internet.

  It is a networking device that combines the functionality of several different networking devices in one.  48
  What are two examples of peripheral output devices? (Choose two.)

  barcode reader

  digital camera

  external DVD

  headphones

  printer  49
  Which statement is true about packet filtering?

  It recognizes and filters specific types of attacks.

  It permits access based on IP address.

  It is performed from a host network device.

  It translates an internal address or group of addresses into a public address that is sent across the network.
  51
  Which service will translate private internal IP addresses into Internet routable public IP addresses?

  ARP

  DHCP

  DNS

  NAT  52
  What is an advantage of purchasing a custom-built computer?

  It is beneficial for less knowledgeable consumers.

  The waiting period for assembly is negligible.

  The cost is lower compared to a computer that has been preassembled.

  The user can specify high-performance components to meet specific needs.


  7

  Refer to the exhibit. If H4 sends a message to H1 and the destination MAC address is in the MAC table for both Switch1 and Switch2, which host devices will receive the message?

  only H1
  hosts H1 and H4
  all hosts that are connected to Switch1
  all hosts that are connected to Switch1 and Switch2


  10  Refer to the exhibit. Which option correctly represents the encapsulation of a packet that is sent by Host1 to the web server?  24

  Refer to the exhibit. What is a possible reason that the PC is unable to ping the default gateway IP address?

  The PC is on a different network than the default gateway.

  A straight-through cable should be used to connect the switches.

  A straight-through cable should be used to connect the PC to the switch.

  Because the correct cable types are used for each segment, a bad cable could be the problem.


  34


  A user tries to open a page on the web server at www.cisco.com. The user’s workstation does not have the destination IP address in order to encapsulate the request. Which network topology will provide the services that are required to associate the name of the web server with an IP address?

  40
  Refer to the graphic. What is the purpose of assigning a Network Name of Academy?

  It identifies the wireless LAN.

  It translates IP addresses into easy-to-remember domain names.

  It encrypts data between the wireless client and the access point.

  It allows access to the AP configuration GUI by name rather than address.

  It translates an internal address or group of addresses into an outside, public address.


  41  Refer to the exhibit. Assume that the command output is from a wireless DHCP client that is connected to a Linksys integrated router. What can be deduced from the output?

  The DHCP configuration on the router needs to be verified.

  The WEP key or SSID needs to be verified.

  The wireless connection is operational.

  The wireless NIC driver or the NIC itself needs to be reinstalled.


 2. #2
  عضو الصورة الرمزية mohamedabduon
  تاريخ التسجيل
  Dec 2004
  المشاركات
  869
  الدولة: Saudi Arabia
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: لو تكرمتم ارجو المساعة في فهم وحل هذه الاسئلة وتوضيحها لاني عاوز افتح مخي

  السؤال الاول معناه

  فى محاولة لتأكيد جوده الاتصال . يقوم المستخدم بعمل pint على جهاز ليس فى الشبكة المحلية . ولكن البنج فشل .. ماذا تستطيع ان تحدد من النتيجة دى
  1- المشكلة فى الجيت واى
  2- المشكلة فى الكابل
  3- المشكلة فى الروتر
  4

  الرابعة مش فاهمها بصراحة ولكن اظن ان الاجابة هى الأولى

 3. #3
  عضو
  تاريخ التسجيل
  Dec 2004
  المشاركات
  11
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: لو تكرمتم ارجو المساعة في فهم وحل هذه الاسئلة وتوضيحها لاني عاوز افتح مخي

  لقد حاولت بقدر المستطاع الاجتهاد في الوصول لأفضل الإجابات وأرجو من الأخوة المشاركة والتوضيح .. كل ما اقصده هو تقديم المساعدة ... وخصوصاً بالسؤال رقم 35 الخاص بخطوات En-capsulation
  1 .. 3
  2 ... 1
  3 ... 2.3
  4 ... 4
  5 ... 4
  6 ... 3
  8 ... 1.4
  9 ... 4
  11 .. 3
  12 ... 4
  15 ... 3
  16 ... 2.5
  17 ... 2
  18 ... 3
  19 ...4
  20 ... 4
  21 ... 1 . 2
  22 ...4
  23 ... 2
  25 ... 4
  26 ... 1
  27 ... 4
  28 ... 3
  30 ...1
  31 ... 1
  32 ... 3
  33 .. 1 , 4
  37 ... 1
  38 .. 3
  39 .. 1
  43 ... 3 . 4
  45 ... 1
  46 ... 3 . 5
  47 ... 3
  48 ... 4 . 5
  49 ... 2
  51 .. 4
  52 ... 3
  7 ... 1
  10 ... 4
  24 ... 3
  40 ...1
  41 ... 3
 4. #4
  عضوية جديدة
  تاريخ التسجيل
  Feb 2010
  المشاركات
  14
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: لو تكرمتم ارجو المساعة في فهم وحل هذه الاسئلة وتوضيحها لاني عاوز افتح مخي

  35
  What is the correct sequence of these steps
  B. Bits are decoded and the destination MAC address is recognized.
  D. The Ethernet header and trailer are removed.
  C. The IP header is removed and the contents are passed to the next layer.
  A. The TCP header is removed.
 5. #5
  عضوية جديدة
  تاريخ التسجيل
  Feb 2010
  المشاركات
  14
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: لو تكرمتم ارجو المساعة في فهم وحل هذه الاسئلة وتوضيحها لاني عاوز افتح مخي


 6. #6
  عضو الصورة الرمزية alaaooo
  تاريخ التسجيل
  Apr 2009
  المشاركات
  177
  الدولة: Syria
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: لو تكرمتم ارجو المساعة في فهم وحل هذه الاسئلة وتوضيحها لاني عاوز افتح مخي

  السؤال الثاني
  أيّ نوع من الأجهزة يجب أن يستعمل وضع ال docking station
  و هو وضع يتم فيه تعطيل المنافذ الغير المستخدمة لتوفير الطاقة
  و الله أعلم الجواب الصحيح هو اللاب توب
  السؤال الثالث
  أي خدمتين أو مهمتين في العنونة يوفرها لك ال dhcp
  الجواب و الله أعلم + default gateway address subnet mask
  السؤال الخامس
  أيّ عبارة وصف هي الصحيحة لوظيفة برتوكول ال arp
  الجواب و الله أعلم هو :
  ARP is used by hosts to resolve an IP address to a MAC address for the destination host.
  و معناه أن هذا البرتوكول يستخدم من قِبلَ الهوست ليقوم لك بجلب الماك صاحب الاي بي الذي تريد الاتصال معه
  السؤال السادس
  ما هو الاي بي الذي يستخدمه ال dhcp client من أجل إكتشاف ال dhcp server للحصول على أي بي منه
  الجواب و الله أعلم هو : 255.255.255.255 و هو البرودكاست
  السؤال التاسع
  ما هو برتوكول التشفير الذي يستخدمه الوايرليس
  الجواب و الله أعلم هو : wep
  السؤال الثاني عشر
  أيّ نوع من الاي بي يستخدم للنداء لهوست محدّد
  الجواب و الله أعلم هو :unicast
  السؤال الثالث عشر
  ما هو subnet الاي بي التالي 128.107.23.10
  الجواب و الله أعلم هو : 255.255.0.0 إنه من class b
  السؤال العشرين
  ما هو نوع المسج اللتي تستخدم للتعامل مع مجموعة محدّدة من الهوست
  الجواب و الله أعلم هو : multicast


 7. #7
  عضو الصورة الرمزية alaaooo
  تاريخ التسجيل
  Apr 2009
  المشاركات
  177
  الدولة: Syria
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: لو تكرمتم ارجو المساعة في فهم وحل هذه الاسئلة وتوضيحها لاني عاوز افتح مخي

  السؤال الواحد و العشرين
  يقول لك السؤال أي بورت يجب إغلاقه من أجل منع إستخدام ال ftp
  الجواب و الله أعلم هو : 23
  السؤال الثالث و العشرين
  كيف يقوم كبل الكروس آوفر بوصل بين راوترين
  الجواب و الله أعلم هو :
  It connects the pins that are used for transmitting on one router to the pins that are used for receiving on the other router
  و هذا له شرح طويل أو بالأحرى يحتاج شرح مفصّل
  لكن سأعطيك الخلاصة هناك سلكين يستخدمان لعملية الارسال و سلكين لعملية الاستقبال
  أولا سنصل الطرف الأول للسلكين في المكان المخصص لعملية الارسال للراوتر الأول و سنصل الطرف الثاني للسلكين في المكان المخصص لعملية الاستقبال للراوتر الثاني
  و أيضاً سنصل الطرف الأول للسلكين في المكان المخصص لعملية الاستقبال للراوتر الأول و سنصل الطرف الثاني لهذين السلكين في المكان المخصص لعملية الارسال للراوتر الثاني
  السؤال السادس و العشرين
  أي جزء يستخدم طبقة ال internetwork
  الجواب و الله أعلم هو : ip address


 8. #8
  عضو الصورة الرمزية alaaooo
  تاريخ التسجيل
  Apr 2009
  المشاركات
  177
  الدولة: Syria
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: لو تكرمتم ارجو المساعة في فهم وحل هذه الاسئلة وتوضيحها لاني عاوز افتح مخي

  أخي الكريم بالنسبة للسؤال الثالث و العشرين
  تقول الترجمة الحرفية للجواب :
  إنه يقوم بوصل الأوتاد أو الدبابيس المستخدمة لعملية الارسال للراوتر الأول يقوم بوصلهم إلى الدبابيس المستخدمة لعملية الاستقبال للراوتر الثاني

 9. #9
  عضو الصورة الرمزية alaaooo
  تاريخ التسجيل
  Apr 2009
  المشاركات
  177
  الدولة: Syria
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: لو تكرمتم ارجو المساعة في فهم وحل هذه الاسئلة وتوضيحها لاني عاوز افتح مخي

  أخي الكريم
  ليس لدي الخبرة الكافية للإجابة على جميع الأسئلة و لكنني أحاول أن أقوم بقدر المستطاع الإجابة و إن كان هناك أي خطأ بإجاباتي فسيقوم الأعضاء بتصحيح الأخطاء و الأسئلة اللتي لم اجاوب عليها سيقوم الأعضاء بالإجابة عليها
  و مشاركتي هي من باب التعاون مع الأعضاء للقيام بمساعدتك بأسرع وقت ممكن

 10. #10
  عضو الصورة الرمزية alaaooo
  تاريخ التسجيل
  Apr 2009
  المشاركات
  177
  الدولة: Syria
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: لو تكرمتم ارجو المساعة في فهم وحل هذه الاسئلة وتوضيحها لاني عاوز افتح مخي

  السؤال الثامن و العشرين
  أي جزء من الباكيت يستخدم الراوتر ليتمكّن من إرسال الباكيت إلى المكان المطلوب
  الجواب و الله أعلم هو : destination ip address
  السؤال الثلاثين
  ما هي وظيفة ال csma/ca في شبكة الوايرليس
  الجواب و الله أعلم هو : prevent collission و هي تعني منع التصادم
  السؤال الواحد و الثلاثين
  ما هي وحدة القياس العامة التي نصف بها سرعة الاتصال عند إرسال البيانات
  الجواب و الله أعلم هو : bps


 11. #11
  عضو
  تاريخ التسجيل
  Dec 2004
  المشاركات
  11
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: لو تكرمتم ارجو المساعة في فهم وحل هذه الاسئلة وتوضيحها لاني عاوز افتح مخي

  اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaaooo مشاهدة المشاركة
  السؤال الواحد و العشرين
  يقول لك السؤال أي بورت يجب إغلاقه من أجل منع إستخدام ال ftp
  الجواب و الله أعلم هو : 23


  أخـي العزيز ليس لدي أي تعقيب علي إجابااتك الكريمه سوي ان برتوكول FTp يستخدم البورت 21 لإجراء الاستماع لأي جلسات أو طلبات وعند حدوث الاتصال وبدايه عمل استقبال أو إرسال البيانات فيستخدم البورت رقم 23 وبالتالي يجب منع البورت 21 وهذه هي الاجابه الصحيحه كما اعتقد .. ولك جزيل الشكر لتعاونك مع زميلنا صاحب الاسئله

 12. #12
  عضو الصورة الرمزية alaaooo
  تاريخ التسجيل
  Apr 2009
  المشاركات
  177
  الدولة: Syria
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: لو تكرمتم ارجو المساعة في فهم وحل هذه الاسئلة وتوضيحها لاني عاوز افتح مخي

  بارك الله فيك أخي العزيز ممدوح أحمد


 13. #13
  عضوية جديدة
  تاريخ التسجيل
  Sep 2010
  المشاركات
  11
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: لو تكرمتم ارجو المساعة في فهم وحل هذه الاسئلة وتوضيحها لاني عاوز افتح مخي

  اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaaooo مشاهدة المشاركة
  أخي الكريم
  ليس لدي الخبرة الكافية للإجابة على جميع الأسئلة و لكنني أحاول أن أقوم بقدر المستطاع الإجابة و إن كان هناك أي خطأ بإجاباتي فسيقوم الأعضاء بتصحيح الأخطاء و الأسئلة اللتي لم اجاوب عليها سيقوم الأعضاء بالإجابة عليها
  و مشاركتي هي من باب التعاون مع الأعضاء للقيام بمساعدتك بأسرع وقت ممكن
  جزاك الله خير

 14. #14
  عضوية جديدة
  تاريخ التسجيل
  Sep 2010
  المشاركات
  11
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: لو تكرمتم ارجو المساعة في فهم وحل هذه الاسئلة وتوضيحها لاني عاوز افتح مخي

  اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedabduon مشاهدة المشاركة
  السؤال الاول معناه

  فى محاولة لتأكيد جوده الاتصال . يقوم المستخدم بعمل pint على جهاز ليس فى الشبكة المحلية . ولكن البنج فشل .. ماذا تستطيع ان تحدد من النتيجة دى
  1- المشكلة فى الجيت واى
  2- المشكلة فى الكابل
  3- المشكلة فى الروتر
  4

  الرابعة مش فاهمها بصراحة ولكن اظن ان الاجابة هى الأولى
  شكراً لك اخي الكريم محمد

 15. #15
  عضوية جديدة
  تاريخ التسجيل
  Sep 2010
  المشاركات
  11
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: لو تكرمتم ارجو المساعة في فهم وحل هذه الاسئلة وتوضيحها لاني عاوز افتح مخي  اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Hasan Abou مشاهدة المشاركة
  شكراً جزيلاً لك

صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

 1. مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 13-06-2012, 04:48
 2. أتمنى المساعدة في فهم بعض الأسئلة الخاصة بي CCNA
  بواسطة okaenrique في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 11
  آخر مشاركة: 07-08-2010, 14:10
 3. الأسئلة الستة CCNA
  بواسطة علي2060 في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 2
  آخر مشاركة: 12-01-2006, 12:18

المفضلات

ضوابط المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •