النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: هذه هى مواصفات جهازى ارجو من المختصين المساعدة ولكم جيزل الشكر

 1. #1
  عضو
  تاريخ التسجيل
  Mar 2005
  المشاركات
  5
  معدل تقييم المستوى
  0

  هذه هى مواصفات جهازى ارجو من المختصين المساعدة ولكم جيزل الشكر  CPUID Output

  Number of CPUs 1
  APIC ID 0
  Name Intel Celeron
  Code name Northwood
  Specification Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz
  Family/Model/Stepping F27
  Extended Family/Model 0/0
  Brand ID 10
  Package mPGA-478
  Core Stepping C1
  Technology 0.13µ
  Instructions Sets MMX, SSE, SSE2
  Clock Speed 1999.9 MHz
  Clock multiplier x20.0
  Front Side Bus Frequency 100.0 MHz
  Bus Speed 400.0 MHz
  L1 Data Cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64 Bytes line size
  L1 Trace Cache 12 Kµops, 8-way set associative
  L2 Cache 128 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
  L2 Speed 1999.9 MHz (Full)
  L2 Location On Chip
  L2 Data Prefetch Logic yes
  L2 Bus Width 256 bits

  Chipset
  -------------

  Northbridge VIA P4M266 (VT8751) rev. 0
  Southbridge VIA VT8235 rev. 0
  Graphic Interface AGP
  AGP Revision 2.0
  AGP Transfert Rate 4x
  AGP SBA supported, not enabled
  AGP Aperture 256 MBytes
  Memory Type DDR
  Memory Size 128 MBytes
  Memory Frequency 133.3 MHz (FSB + 33 MHz)
  DRAM Interleave none
  CAS# 2.5
  RAS# to CAS# 3
  RAS# Precharge 3
  Cycle Time (tRAS) 6


  Memory SPD
  ------------------------------------------------------------------------------

  DIMM #2

  General
  Memory type DDR-SDRAM
  Manufacturer (ID) Kingmax Semiconductor (7F7F7F2500000000)
  Size 128 MBytes
  Max bandwidth PC2700 (166 MHz)
  Part number MPMA82D-66TT3-PBA
  Manufacturing date Week 00/Year 03

  Attributes
  Number of banks 1
  Data width 64 bits
  Correction None
  Registered no
  Buffered no

  Timings table
  Frequency (MHz) 133 166
  CAS# 2.0 2.5
  RAS# to CAS# delay 3 3
  RAS# Precharge 3 3
  TRAS# 6 7


  Monitoring
  -------------

  Sensor Chip IT 0


  PCI Device List
  ------------------------------------------------------------------------------

  CPU to PCI Bridge
  vendor ID 0x1106 (VIA)
  device ID 0x3148
  revision 0x0000
  sub vendor ID 0x1297 (unknown)
  sub device ID 0x0143
  class code 0x06
  sub class code 0x00
  bus 0, device 0, function 0

  PCI to PCI Bridge
  vendor ID 0x1106 (VIA)
  device ID 0xB091
  revision 0x0000
  sub vendor ID 0x0000 (unknown)
  sub device ID 0x0000
  class code 0x06
  sub class code 0x04
  bus 0, device 1, function 0

  Communication device
  vendor ID 0x1057 (Communication device)
  device ID 0x3052
  revision 0x0004
  sub vendor ID 0x1057 (unknown)
  sub device ID 0x3020
  class code 0x07
  sub class code 0x03
  bus 0, device 9, function 0

  USB bus controller
  vendor ID 0x1106 (VIA)
  device ID 0x3038
  revision 0x0080
  sub vendor ID 0x1297 (unknown)
  sub device ID 0x0143
  class code 0x0C
  sub class code 0x03
  bus 0, device 10, function 0

  USB bus controller
  vendor ID 0x1106 (VIA)
  device ID 0x3038
  revision 0x0080
  sub vendor ID 0x1297 (unknown)
  sub device ID 0x0143
  class code 0x0C
  sub class code 0x03
  bus 0, device 10, function 1

  USB bus controller
  vendor ID 0x1106 (VIA)
  device ID 0x3038
  revision 0x0080
  sub vendor ID 0x1297 (unknown)
  sub device ID 0x0143
  class code 0x0C
  sub class code 0x03
  bus 0, device 10, function 2
  USB bus controller
  vendor ID 0x1106 (VIA)
  device ID 0x3104
  revision 0x0082
  sub vendor ID 0x1297 (unknown)
  sub device ID 0x0143
  class code 0x0C
  sub class code 0x03
  bus 0, device 10, function 3

  PCI to ISA Bridge
  vendor ID 0x1106 (VIA)
  device ID 0x3177
  revision 0x0000
  sub vendor ID 0x1297 (unknown)
  sub device ID 0x0143
  class code 0x06
  sub class code 0x01
  bus 0, device 11, function 0

  Register configuration
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 43 01
  30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  40 44 00 F8 00 00 00 00 00 8C 20 00 00 44 00 08 08
  50 81 1D 09 00 00 50 BB 50 63 80 FF 00 00 00 04 08
  60 00 00 00 00 10 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 97 12 43 01 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
  80 20 84 59 00 9A 10 00 00 01 08 00 00 00 18 00 00
  90 00 8F C0 00 B0 C4 09 00 10 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 01 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00


  IDE Disk controller
  vendor ID 0x1106 (VIA)
  device ID 0x0571
  revision 0x0006
  sub vendor ID 0x1297 (unknown)
  sub device ID 0x0143
  class code 0x01
  sub class code 0x01
  bus 0, device 11, function 1

  Register configuration
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 43 01
  30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
  40 0B F2 09 35 18 1C C0 00 20 11 11 20 FF 00 B6 B6
  50 17 17 17 F0 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
  60 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
  70 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
  80 F8 1E 1D 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 06 00 71 05 97 12 43 01 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00


  Audio controller
  vendor ID 0x1106 (VIA)
  device ID 0x3059
  revision 0x0050
  sub vendor ID 0x1106 (VIA)
  sub device ID 0x3059
  class code 0x04
  sub class code 0x01
  bus 0, device 11, function 5

  Register configuration
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 06 11 59 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
  10 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 59 30
  30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0B 03 00 00
  40 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


  Ethernet network controller
  vendor ID 0x1106 (VIA)
  device ID 0x3065
  revision 0x0074
  sub vendor ID 0x1106 (VIA)
  sub device ID 0x0102
  class code 0x02
  sub class code 0x00
  bus 0, device 12, function 0

  Register configuration
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 06 11 65 30 10 01 10 02 74 00 00 02 08 20 00 00
  10 01 D8 00 00 00 EE FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 02 01
  30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 05 01 03 08
  40 01 00 02 FE 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
  60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


  VGA display controller
  vendor ID 0x5333 (S3)
  device ID 0x8D04
  revision 0x0000
  sub vendor ID 0x5333 (S3)
  sub device ID 0x8D04
  class code 0x03
  sub class code 0x00
  bus 1, device 0, function 0

  Register configuration
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 33 53 04 8D 07 00 30 02 00 00 00 03 08 20 00 00
  10 00 00 E8 DF 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 53 04 8D
  30 00 00 E7 DF DC 00 00 00 00 00 00 00 05 01 04 FF
  40 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 02 00 20 00 04 00 00 1F 04 01 00 1F 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 22 06
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


  DMI
  ------------------------------------------------------------------------------

  DMI BIOS
  --------
  BIOS #1
  vendor American Megatrends Inc.
  version 07.00T
  date 04/02/01


  DMI System Information
  ----------------------
  System #1
  manufacturer unknown
  product unknown
  version unknown
  serial unknown
  UUID 00000000-00000000-00000000-00000000


  DMI Baseboard
  -------------
  Baseboard #1
  vendor Shuttle Inc
  model MV43
  revision unknown
  serial unknown


  DMI System Enclosure
  --------------------
  System enclosure #1
  manufacturer unknown
  chassis type Desktop
  chassis serial unknown


  DMI Processor
  -------------
  CPU #1
  manufacturer Intel
  model Intel(R) Pentium(R) 4 Processor
  clock speed 2000.0MHz
  FSB speed 100.0MHz
  multiplier 20.0x


  DMI Memory Controller
  ---------------------
  Memory Controller #1
  correction 32-bit ECC
  Max module size 1024MBytes


  DMI Memory Module
  -----------------
  Memory Module #1
  designation DIMM1
  Memory Module #2
  designation DIMM2
  size 128MBytes (single bank)
  Memory Module #3
  designation DIMM3
  Memory Module #4
  designation DIMM4


  DMI Port Connector
  ------------------
  Port #1
  designation USB (internal)
  designation Def (external)
  port type SSA SCSI
  connector Mini Centronics
  connector DB-25 male


  DMI Extension Slot
  ------------------
  Slot #1
  designation PCI1
  type PCI
  width 32 bits
  populated no
  Slot #2
  designation PCI2
  type PCI
  width 32 bits
  populated yes


  Software
  ------------------------------------------------------------------------------ :o

  Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
  DirectX Version 9.0c

 2. #2
  عضو فضي الصورة الرمزية hamad
  تاريخ التسجيل
  Jul 2003
  المشاركات
  1,512
  الدولة: Kuwait
  معدل تقييم المستوى
  20

  مشاركة: هذه هى مواصفات جهازى ارجو من المختصين المساعدة ولكم جيزل الشكر

  سلام.
  اخي هل تريد عمل اوفركلوك ام تقيم مواصفات جهازك؟
  بالحالتين اخي المذربورد غير معروفه الاسم بس عرفت انها تستخدم رقاقات 266 via و هي قديمه نوعا ما.
  و الرامات عندك علي ما اعتقد 128 اذا كذالك حاول ان تزيدها الي 512 قيهي رخيصا جدا الان بالسوق وسوف تشعر بالفرق.

 3. #3
  عضو
  تاريخ التسجيل
  Mar 2004
  المشاركات
  92
  معدل تقييم المستوى
  0

  مشاركة: هذه هى مواصفات جهازى ارجو من المختصين المساعدة ولكم جيزل الشكر  أخي العزيز أذا كنت من المهتمين فعلاً بالسرعه حاول إقتناء جهاز جديد من جيل LGA 775 وأنا أنصحك
  وبنسبة إذا أردت مواصفات معينة فقط أعطيني اهتمامك في الجهاز يعني استخدامك على الجهاز والغرض من الشراء
  وأبشر وأنا في الخدمة لعيونك ولعيون كل أخواني في منتديات الخير منتديات عرب هاردوير
  وأنتظر ردك ولك تحياتي
  والمزيد X المزيد
  أخوك : التونسي2002

المواضيع المتشابهه

 1. ارجو الافاده ولكم جزيل الشكر
  بواسطة omda 00 في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 1
  آخر مشاركة: 02-10-2011, 22:19
 2. ارجوا المساعدة ولكم الشكر والاجر.....!
  بواسطة ابو نجد في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 3
  آخر مشاركة: 18-11-2009, 15:19
 3. أرجوا المساعدة ولكم خالص الشكر
  بواسطة arhirdy في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 28-03-2009, 20:35
 4. أرجوا المساعدة ولكم جزيل الشكر
  بواسطة sarastanly في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 5
  آخر مشاركة: 16-12-2007, 11:03
 5. أرجوا المساعدة ولكم جزيل الشكر
  بواسطة sarastanly في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 5
  آخر مشاركة: 15-12-2007, 16:00

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •