السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

حبيت انو اكتبكم اليوم عن موضوع ftp server ولكن الموضوع كبير وللاسف شروط المشاركة تقتضي انو عدد الكلمات ما يتجاوز 4000 كلمة ولذلك رح اكتب جزء من الموضوع و يلي بيحب الزياده اتشرف بزيارته لمدونتي على العنوان:
http://abdullahzboun.wordpress.com/2...erver-2008-r2/

Using FTP Server in Windows Server 2008 R2

File Transfer Protocol (FTP) is one of the early protocols in the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite. It was created at a time when security was not as great a concern as it is now, and as a result, it has no built-in data protection of any kind. Clients transmit passwords in clear text, and transfer files to and from servers in unencrypted form.Windows Server 2008 R2, however, has an FTP server implementation that is enhanced with better security measures and other new features.
The FTP Publishing Service role service included in the Windows Server 2008 release is a holdover from Windows Server 2003. It requires you to install the old IIS 6.0 version of the management console because it is not compatible with the new IIS 7.0 architecture. Soon afterward, however, Microsoft released, as a free download, a new FTP Publishing Service that was compatible with IIS 7.0. Administrators could create and manage FTP sites using the current Internet Information Services (IIS) Manager console, and the service also included new features, such as the following

FTP over Secure Sockets Layer (SSL) Enables the FTP server to establish secure connections using password protection and SSL data encryption.

Combined FTP and Web hosting
Enables a single IIS site to support both HTTP and FTP connections.