السلام عليكم....

وانا شغال بيطلعلي الرساله
انا مش عارف الغلط فين
الجهاز شغال عليه ويندوز سفن


انا شغال مع فيديو استاذ لومارك جزاه الله خيرا

conf-file

autostart = false

[MHD-PC]

[[3640]]
image = C:\Program Files (x86)\Dynamips\images\c3640-ik9o3s-mz.124-7.bin
#idlepc =
nvram = 128
disk0 = 64
disk1 = 64
confreg = 0x2102

#############
[[ROUTER R1]]
#############
model = 3640
console = 2001
ram = 96
mmap = false
slot0 = NM-4E
slot1 = NM-4T
s1/0 = FRSW 1

#############
[[ROUTER R2]]
#############
model = 3640
console = 2002
ram = 96
mmap = false
slot0 = NM-4E
slot1 = NM-4T
s1/0 = FRSW 2
s1/1 = R3 s1/1
e0/0 = SW1 F1/2

#############
[[ROUTER R3]]
#############
model = 3640
console = 2003
ram = 96
mmap = false
slot0 = NM-4E
slot1 = NM-4T
s1/0 = FRSW 3
e0/0 = SW2 F1/3


#############
[[ROUTER SW1]]
#############
model = 3640
console = 2004
ram = 96
mmap = true
slot1 = NM-16ESW
F1/11 = SW2 F1/11
F1/12 = SW2 F1/12


#############
[[ROUTER SW2]]
#############
model = 3640
console = 2005
ram = 96
mmap = true
slot1 = NM-16ESW

#############
[[FRSW FRSW]]
#############

1:122 = 2:221
1:123 = 3:321


تمام؟
وبيطلعلي الرساله


Reading configuration file...

*** Warning: received dynamips error:
206-unable to create VM instance 'R1'
*** Warning: received dynamips error:
206-unable to create VM instance 'R2'
*** Warning: received dynamips error:
206-unable to create VM instance 'R3'
*** Warning: received dynamips error:
206-unable to create VM instance 'Sw1'
*** Warning: received dynamips error:
206-unable to create VM instance 'sw2'
*** Warning: Connecting FRSW 1:102 to 2:201 resulted in:
switchport 1 is not connected to anything
*** Warning: Connecting FRSW 1:103 to 3:301 resulted in:
switchport 1 is not connected to anything

*** Error: errors during loading of the topology file, please correct them
Press ENTER to continueارجو المساعده
وجزاكم الله خير الجزاء