السلام عليكم
انا جهازي لابتوب توشيبا a205 مواصفاتو:
CPU Type Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5250, 1500 MHz (9 x 167)

Instruction Set x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3

Physical Memory 2038 MB


Motherboard Properties
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name Toshiba Satellite A205

Front Side Bus Properties
Bus Type Intel AGTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 167 MHz (QDR)
Effective Clock 667 MHz
Bandwidth 5333 MB/s


Video Adapter Intel GL960/GM965 Chipset - Graphics Controller 0 [C-0]

أرجو انو تحكولي هل بيركب نظام الماك على جهازي و شو هيه النسخة المناسبة لحتى نزلها
وانو بدي نزلها مع الوندوز 7 ويكون الاقلاع انو اختار بين النظامين
ولكم الشكر