Alsalamo 3laikom
Shabab el montada ele 3ndhm khebraa,,nedaa2 3ajeel
arjoo mnkm el ba7th wl taqasyy be sha2n el mwdoo3 ele ra7 a7kelkm 3ano
fe yahody israeli 3amlee monazame esmha "cyber hagana" byhageem mwaqee3 el moslemeen w ydameerhaa eb7atho 3ano bel intrnet w ra7 te3rafo 3no kl she
lel asaf ana ma 3nde el khebra wel emkaneyaat zaykom bs by3eez 3lay ka shab 3araby muslim yseer heek she w ndal sakteen zay ma ekhwana be lebanon beyjahdoo bel selaa7 lazm e7na njaahed be majalnaaa raja2aan ma takhdo klamee be estehzaa2
eseem el kalb el sahiony
"Andrew Aaron Weisburd