السلام عليكم

اخواني حبيت اسالكم سوال واتمنا ان اجد اجابه انا ودي اتعلم على برنامج Softimage|XSI والبرنامج يريد امكنيات جهاز معينه فاريد اعرف هل موصفات جهازي كافي ام لا وهاذي موصفات جهازي

CPU-Z version 1.36
-------------------------
Processors Map
------------------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 1

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0


Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------

Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD Sempron
Codename Thoroughbred
Specification AMD Sempron(tm) 2300+
Package Socket A (462)
CPUID 6.8.1
Extended CPUID 7.8
Core Stepping B0
Technology 0.13 um
Core Speed 1581.1 MHz (9.5 x 166.4 MHz)
Rated Bus speed 332.9 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
K7 Thermal sensor yes


Thread dumps
------------------------------------------------------------------------------

Northbridge VIA KM400 rev. 00
Southbridge VIA VT8237 rev. 00
Graphic Interface AGP
AGP Revision 2.0
AGP Transfer Rate 4x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type DDR
Memory Size 256 MBytes
Memory Frequency 166.4 MHz (1:1)
DRAM Interleave 2-way
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 2
Cycle Time (tRAS) 7


Memory SPD
------------------------------------------------------------------------------

DIMM #1

General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number

Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no

Timings table
Frequency (MHz) 133 166 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 3 3 4
RAS# Precharge 3 3 4
TRAS 6 7 8
------------------------------------------------------------------------------

Sensor Chip ITE IT8705


PCI Device List
------------------------------------------------------------------------------

Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3205
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x08
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xE0000000
Subvendor ID 0x1106
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
AGP Capability
Version 3.5
Status enabled
Transfer rate 4x (max 4x)
Queue lenght 2 (max 32)
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B
02 C0 35 00 04 0A 00 1F 04 03 00 00
Power Management Capability
Version 1.1
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 00 02 00 00 00 00 00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 06 11 05 32 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00
10 08 00DMI
------------------------------------------------------------------------------

DMI BIOS
--------
vendor American Megatrends Inc.
version Version 07.00T
date 04/02/01


DMI System Information
----------------------
manufacturer KOBIAN
product KVM266PM
version 1.0
serial 00000000
UUID 00000000-00000000-00000000-00000000


DMI Baseboard
-------------
vendor KOBIAN
model KVM266PM
revision 1.0
serial 00000000


DMI System Enclosure
--------------------
manufacturer KOBIAN
chassis type Desktop
chassis serial 00000000


DMI Processor
-------------
manufacturer AMD
model AMD Sempron(tm) 2300+
clock speed 1583.0MHz
FSB speed 166.0MHz
multiplier 9.5x


DMI Memory Controller
---------------------
correction 32-bit ECC
Max module size 1024MBytes


DMI Memory Module
-----------------
designation DIMM1
size 256MBytes (single bank)


DMI Memory Module
-----------------
designation DIMM2


DMI Extension Slot
------------------
designation PCI1
type PCI
width 32 bits
populated no


DMI Extension Slot
------------------
designation PCI2
type PCI
width 32 bits
populated no


DMI Port Connector
------------------
designation USB (internal)
designation Def (external)
port type SSA SCSI
connector Mini Centronics
connector DB-25 male


Software
------------------------------------------------------------------------------

Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c