Enjoy my friends :

TS23-Cisco CCNP (BSCI): PW: NOT REQUIRED
http://rapidshare.de/files/25332145/...art01.rar.html
http://rapidshare.de/files/25333344/...art02.rar.html
http://rapidshare.de/files/25334453/...art03.rar.html
http://rapidshare.de/files/25335608/...art04.rar.html
http://rapidshare.de/files/25336730/...art05.rar.html
http://rapidshare.de/files/25336880/...art06.rar.html
http://rapidshare.de/files/25338047/...art01.rar.html
http://rapidshare.de/files/25339136/...art02.rar.html
http://rapidshare.de/files/25340177/...art03.rar.html
http://rapidshare.de/files/25341223/...art04.rar.html
http://rapidshare.de/files/25342266/...art05.rar.html
http://rapidshare.de/files/25330812/...art06.rar.html

TS24-Cisco CCNP BCMSN: PW: NOT REQUIRED
http://rapidshare.de/files/25412231/...art01.rar.html
http://rapidshare.de/files/25413453/...art02.rar.html
http://rapidshare.de/files/25414740/...art03.rar.html
http://rapidshare.de/files/25415989/...art04.rar.html
http://rapidshare.de/files/25416344/...art05.rar.html
http://rapidshare.de/files/25417500/...art01.rar.html
http://rapidshare.de/files/25418688/...art02.rar.html
http://rapidshare.de/files/25419835/...art03.rar.html
http://rapidshare.de/files/25420931/...art04.rar.html
http://rapidshare.de/files/25410810/...art05.rar.html

TS25-Cisco CCNP BCRAN: PW: NOT REQUIRED
http://rapidshare.de/files/33630824/COVER.rar.html
http://rapidshare.de/files/33630795/TS25_CD1.sfv.html
http://rapidshare.de/files/33631679/...art01.rar.html
http://rapidshare.de/files/33632059/...art02.rar.html
http://rapidshare.de/files/33632434/...art03.rar.html
http://rapidshare.de/files/33632870/...art04.rar.html
http://rapidshare.de/files/33633239/...art05.rar.html
http://rapidshare.de/files/33631330/...art06.rar.html
http://rapidshare.de/files/33630957/...art07.rar.html
http://rapidshare.de/files/33630794/TS25_CD2.sfv.html
http://rapidshare.de/files/33633970/...art01.rar.html
http://rapidshare.de/files/33634873/...art02.rar.html
http://rapidshare.de/files/33635365/...art03.rar.html
http://rapidshare.de/files/33635881/...art04.rar.html
http://rapidshare.de/files/33634479/...art05.rar.html
http://rapidshare.de/files/33633582/...art06.rar.html

TS20-Wireless Networking: PW: NOT REQUIRED
http://rapidshare.de/files/25236235/...art01.rar.html
http://rapidshare.de/files/25237890/...art02.rar.html
http://rapidshare.de/files/25239447/...art03.rar.html
http://rapidshare.de/files/25240886/...art04.rar.html
http://rapidshare.de/files/25242254/...art05.rar.html
http://rapidshare.de/files/25243079/...art06.rar.html
http://rapidshare.de/files/25244317/...art01.rar.html
http://rapidshare.de/files/25245505/...art02.rar.html
http://rapidshare.de/files/25246673/...art03.rar.html
http://rapidshare.de/files/25247909/...art04.rar.html
http://rapidshare.de/files/25249025/...art05.rar.html
http://rapidshare.de/files/25250106/...art06.rar.html
http://rapidshare.de/files/25234518/...art07.rar.html

TS19-Cisco Routing: PW: NOT REQUIRED
http://rapidshare.de/files/25380851/...art01.rar.html
http://rapidshare.de/files/25385437/...art02.rar.html
http://rapidshare.de/files/25387267/...art03.rar.html
http://rapidshare.de/files/25389018/...art04.rar.html
http://rapidshare.de/files/25390921/...art05.rar.html
http://rapidshare.de/files/25392899/...art06.rar.html
http://rapidshare.de/files/25394791/...art07.rar.html
http://rapidshare.de/files/25396408/...art08.rar.html
http://rapidshare.de/files/25398088/...art01.rar.html
http://rapidshare.de/files/25399724/...art02.rar.html
http://rapidshare.de/files/25401440/...art03.rar.html
http://rapidshare.de/files/25403335/...art04.rar.html
http://rapidshare.de/files/25405004/...art05.rar.html
http://rapidshare.de/files/25406494/...art06.rar.html
http://rapidshare.de/files/25407956/...art07.rar.html
http://rapidshare.de/files/25409510/...art08.rar.html
http://rapidshare.de/files/25378939/...art09.rar.html

TS9-Routers & Packet Filters: PW: Not Required
http://rapidshare.de/files/32104190/TS9.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/32108387/TS9.part2.rar.html
http://rapidshare.de/files/32110214/TS9.part3.rar.html
http://rapidshare.de/files/32076785/TS9.part4.rar.html

TS8-Virtual Private Networks: PW:www.dzportal.com
http://rapidshare.de/files/22732449/DZ_lab8.part01.rar
http://rapidshare.de/files/22733875/DZ_lab8.part02.rar
http://rapidshare.de/files/22735272/DZ_lab8.part03.rar
http://rapidshare.de/files/22736541/DZ_lab8.part04.rar
http://rapidshare.de/files/22737940/DZ_lab8.part05.rar
http://rapidshare.de/files/22739051/DZ_lab8.part06.rar
http://rapidshare.de/files/22740077/DZ_lab8.part07.rar
http://rapidshare.de/files/22741060/DZ_lab8.part08.rar
http://rapidshare.de/files/22741997/DZ_lab8.part09.rar
http://rapidshare.de/files/22743295/DZ_lab8.part10.rar
http://rapidshare.de/files/22744530/DZ_lab8.part11.rar
http://rapidshare.de/files/22745067/DZ_lab8.part12.rar