النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: وشلون اعرف جهازي تنكسر سرعته والا لا

 1. #1
  عضو
  تاريخ التسجيل
  Mar 2007
  المشاركات
  23
  معدل تقييم المستوى
  0

  Arrow وشلون اعرف جهازي تنكسر سرعته والا لا  بسم الله الرحمن الرحيم  وشلون اعرف جهازي تنكسر سرعته والا لا

  وهذا الكلا من برنامج الاخ جاسم

  عاد والله مادري ينفع والا ما ينفع :confused:

  من برنامج cpuz

  ترى السرعه عندي 1700

  -------------------------
  CPU-Z version 1.38
  -------------------------

  Processors Map
  ------------------------------------------------------------------------------------

  Number of processors 1
  Number of threads 1

  Processor 0
  -- Core 0
  -- Thread 0


  Processors Information
  ------------------------------------------------------------------------------------

  Processor 1 (ID = 0)
  Number of cores 1
  Number of threads 1 (max 1)
  Name Intel Pentium 4
  Codename Willamette
  Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.70GHz
  Package Socket 478 mPGA (platform ID = 2h)
  CPUID F.1.2
  Extended CPUID F.1
  Brand ID 8
  Core Stepping D0
  Technology 0.18 um
  Core Speed 1704.2 MHz (17.0 x 100.2 MHz)
  Rated Bus speed 401.0 MHz
  Stock frequency 1700 MHz
  Instructions sets MMX, SSE, SSE2
  L1 Data cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
  Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
  L2 cache 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
  FID/VID Control no


  Thread dumps
  ------------------------------------------------------------------------------------

  CPU Thread 0
  APIC ID 0
  Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
  Type 01001001h
  Max CPUID level 00000002h
  Max CPUID ext. level 80000004h

  Function eax ebx ecx edx
  0x00000000 0x00000002 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
  0x00000001 0x00000F12 0x00010808 0x00000000 0x3FEBFBFF
  0x00000002 0x665B5001 0x00000000 0x00000000 0x007A7040
  0x80000000 0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
  0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
  0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x30372E31 0x007A4847

  MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
  MSR 0x00000017 edx = 0x00080000 eax = 0x00000000
  MSR 0x0000002A edx = 0x00000000 eax = 0x00004100
  MSR 0x000001A0 edx = 0x00000000 eax = 0x000000A9


  Chipset
  ------------------------------------------------------------------------------

  Northbridge Intel i845 rev. 04
  Southbridge Intel 82801BA (ICH2) rev. 05
  Graphic Interface AGP
  AGP Revision 2.0
  AGP Transfer Rate 4x
  AGP SBA supported, enabled
  Memory Type SDRAM
  Memory Size 512 MBytes
  Memory Frequency 133.7 MHz (3:4)
  CAS# 3.0
  RAS# to CAS# 3
  RAS# Precharge 3
  Cycle Time (tRAS) 6


  Memory SPD
  ------------------------------------------------------------------------------

  DIMM #1

  General
  Memory type SDRAM
  Manufacturer (ID) SpecTek Incorporated (7F7FB5FFFFFFFFFF)
  Size 256 MBytes
  Max bandwidth PC133 (133 MHz)
  Part number
  Serial number FFFFFFFF
  Manufacturing date Week 255/Year 255

  Attributes
  Number of banks 1
  Data width 64 bits
  Correction None
  Registered no
  Buffered no
  EPP no

  Timings table
  Frequency (MHz) 83 133
  CAS# 2.0 3.0
  RAS# to CAS# delay 2 3
  RAS# Precharge 2 3
  TRAS 4 6  DIMM #2

  General
  Memory type SDRAM
  Manufacturer (ID) SpecTek Incorporated (7F7FB5FFFFFFFFFF)
  Size 256 MBytes
  Max bandwidth PC133 (133 MHz)
  Part number
  Serial number 14EC3102
  Manufacturing date Week 09/Year 02

  Attributes
  Number of banks 1
  Data width 64 bits
  Correction None
  Registered no
  Buffered no
  EPP no

  Timings table
  Frequency (MHz) 83 133
  CAS# 2.0 3.0
  RAS# to CAS# delay 2 3
  RAS# Precharge 2 3
  TRAS 4 6  Dump Module #1
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 80 08 04 0D 0A 01 40 00 01 75 54 00 02 08 00 01
  10 8F 04 06 01 01 00 0E C0 90 00 00 14 0F 14 2C 40
  20 15 08 15 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 A1
  40 7F 7F B5 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  60 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 64 AF


  Dump Module #2
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 80 08 04 0D 0A 01 40 00 01 75 54 00 02 08 00 01
  10 8F 04 06 01 01 00 0E C0 90 00 00 14 0F 14 2C 40
  20 15 08 15 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 A1
  40 7F 7F B5 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 02 09 14
  60 EC 31 02 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 64 AF


  Monitoring
  ------------------------------------------------------------------------------

  Sensor Chip Winbond W83627HF


  PCI Device List
  ------------------------------------------------------------------------------

  Host Bridge
  bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
  Common header
  Vendor ID 0x8086
  Model ID 0x1A30
  Revision ID 0x04
  PI 0x00
  SubClass 0x00
  BaseClass 0x06
  Cache Line 0x00
  Latency 0x00
  Header 0x00
  PCI header
  Address 0 (memory) 0xE0000000
  Subvendor ID 0x8086
  Subsystem ID 0x1A30
  Int. Line 0x00
  Int. Pin 0x00
  Capabilities
  Vendor Dependant Capability
  Dump
  00 01 02 03
  09 A0 04 91
  AGP Capability
  Version 2.0
  Status enabled
  Transfer rate 4x (max 4x)
  Queue lenght 1 (max 32)
  Dump
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B
  02 00 20 00 17 02 00 1F 04 03 00 00
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 86 80 30 1A 06 00 90 20 04 00 00 06 00 00 00 00
  10 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 30 1A
  30 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 00 00
  60 08 08 10 10 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 03 03 00 00 00 00 00 00 10 02 00 03 70 02 00 20
  80 3A 00 82 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
  90 10 11 01 00 00 00 00 00 41 19 00 00 00 0A 38 00
  A0 02 00 20 00 17 02 00 1F 04 03 00 00 00 00 00 00
  B0 80 00 00 00 30 00 00 00 00 40 00 00 20 10 00 00
  C0 44 40 50 11 00 20 05 08 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 02 28 00 0E 0B 00 00 33 AF 01 31 B5 00 00 0A 00
  E0 00 00 00 00 09 A0 04 91 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 01 00 74 FC 20 80 38 0F 00 00 04 00 00 00


  PCI to PCI Bridge
  bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
  Common header
  Vendor ID 0x8086
  Model ID 0x1A31
  Revision ID 0x04
  PI 0x00
  SubClass 0x04
  BaseClass 0x06
  Cache Line 0x00
  Latency 0x40
  Header 0x01
  PCI header
  Primary bus 0x00
  Secondary bus 0x01
  Int. Line 0x00
  Int. Pin 0x00
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 86 80 31 1A 07 01 A0 00 04 00 04 06 00 40 01 00
  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 90 90 A0 22
  20 00 E8 F0 E9 00 E4 F0 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
  30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
  40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


  PCI to PCI Bridge
  bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
  Common header
  Vendor ID 0x8086
  Model ID 0x244E
  Revision ID 0x05
  PI 0x00
  SubClass 0x04
  BaseClass 0x06
  Cache Line 0x00
  Latency 0x00
  Header 0x01
  PCI header
  Primary bus 0x00
  Secondary bus 0x02
  Int. Line 0x00
  Int. Pin 0x00
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 86 80 4E 24 07 01 80 00 05 00 04 06 00 00 01 00
  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 A0 A0 80 22
  20 00 EA 00 EA F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
  40 00 28 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 01 00 02 00 03 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00


  PCI to ISA Bridge
  bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
  Common header
  Vendor ID 0x8086
  Model ID 0x2440
  Revision ID 0x05
  PI 0x00
  SubClass 0x01
  BaseClass 0x06
  Cache Line 0x00
  Latency 0x00
  Header 0x80
  PCI header
  Subvendor ID 0x0000
  Subsystem ID 0x0000
  Int. Line 0x00
  Int. Pin 0x00
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 86 80 40 24 0F 00 80 02 05 00 01 06 00 00 80 00
  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  40 01 40 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 00 00 00 00 08 00 00 00 81 40 00 00 10 00 00 00
  60 8B 85 80 8B D0 00 00 00 80 80 89 8B 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 75 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 20 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 55 65 41 06 00 00 00 00
  C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 86 21 00 00 02 0C 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
  E0 10 00 00 C0 00 00 2C 35 33 22 11 00 91 02 67 45
  F0 0F 00 40 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 02 00 02


  IDE Controller
  bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 1 (0x01)
  Common header
  Vendor ID 0x8086
  Model ID 0x244B
  Revision ID 0x05
  PI 0x80
  SubClass 0x01
  BaseClass 0x01
  Cache Line 0x00
  Latency 0x00
  Header 0x00
  PCI header
  Address 4 (port) 0x0000F000
  Subvendor ID 0x8086
  Subsystem ID 0x2442
  Int. Line 0x00
  Int. Pin 0x00
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 86 80 4B 24 05 00 80 02 05 80 01 01 00 00 00 00
  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 42 24
  30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  40 07 A3 70 C0 B0 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00
  50 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00


  USB Controller (UHCI)
  bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
  Common header
  Vendor ID 0x8086
  Model ID 0x2442
  Revision ID 0x05
  PI 0x00
  SubClass 0x03
  BaseClass 0x0C
  Cache Line 0x00
  Latency 0x00
  Header 0x00
  PCI header
  Address 4 (port) 0x0000B000
  Subvendor ID 0x8086
  Subsystem ID 0x2442
  Int. Line 0x13
  Int. Pin 0x04
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 86 80 42 24 05 00 80 02 05 00 03 0C 00 00 00 00
  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 42 24
  30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
  40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00


  SMBus Controller
  bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
  Common header
  Vendor ID 0x8086
  Model ID 0x2443
  Revision ID 0x05
  PI 0x00
  SubClass 0x05
  BaseClass 0x0C
  Cache Line 0x00
  Latency 0x00
  Header 0x00
  PCI header
  Address 4 (port) 0x00005000
  Subvendor ID 0x8086
  Subsystem ID 0x2442
  Int. Line 0x05
  Int. Pin 0x02
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 86 80 43 24 01 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 42 24
  30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 02 00 00
  40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00


  USB Controller (UHCI)
  bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 4 (0x04)
  Common header
  Vendor ID 0x8086
  Model ID 0x2444
  Revision ID 0x05
  PI 0x00
  SubClass 0x03
  BaseClass 0x0C
  Cache Line 0x00
  Latency 0x00
  Header 0x00
  PCI header
  Address 4 (port) 0x0000B800
  Subvendor ID 0x8086
  Subsystem ID 0x2442
  Int. Line 0x17
  Int. Pin 0x03
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 86 80 44 24 05 00 80 02 05 00 03 0C 00 00 00 00
  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 01 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 42 24
  30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 03 00 00
  40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00


  Audio device
  bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 5 (0x05)
  Common header
  Vendor ID 0x8086
  Model ID 0x2445
  Revision ID 0x05
  PI 0x00
  SubClass 0x01
  BaseClass 0x04
  Cache Line 0x00
  Latency 0x00
  Header 0x00
  PCI header
  Address 0 (port) 0x0000BC00
  Address 1 (port) 0x0000C000
  Subvendor ID 0x414C
  Subsystem ID 0x4710
  Int. Line 0x11
  Int. Pin 0x02
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 86 80 45 24 05 00 80 02 05 00 01 04 00 00 00 00
  10 01 BC 00 00 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4C 41 10 47
  30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
  40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0F 00 00 00 00 00 00


  VGA Controller
  bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
  Common header
  Vendor ID 0x1002
  Model ID 0x5046
  Revision ID 0x00
  PI 0x00
  SubClass 0x00
  BaseClass 0x03
  Cache Line 0x08
  Latency 0x20
  Header 0x00
  PCI header
  Address 0 (memory) 0xE4000000
  Address 1 (port) 0x00009000
  Address 2 (memory) 0xE9000000
  Subvendor ID 0x1002
  Subsystem ID 0x5046
  Int. Line 0x10
  Int. Pin 0x01
  Capabilities
  AGP Capability
  Version 2.0
  Status enabled
  Transfer rate 4x (max 4x)
  Queue lenght 1 (max 32)
  Dump
  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B
  02 5C 20 00 07 02 00 1F 04 03 00 1F
  Power Management Capability
  Version 1.1
  Dump
  00 01 02 03 04 05 06 07
  01 00 02 02 00 00 00 00
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 02 10 46 50 87 00 B0 02 00 00 00 03 08 20 00 00
  10 08 00 00 E4 01 90 00 00 00 00 00 E9 00 00 00 00
  20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 46 50
  30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 08 00
  40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 02 5C 20 00 07 02 00 1F 04 03 00 1F 01 00 02 02
  60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


  Communication Device
  bus 2 (0x02), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
  Common header
  Vendor ID 0x14F1
  Model ID 0x2F00
  Revision ID 0x01
  PI 0x00
  SubClass 0x80
  BaseClass 0x07
  Cache Line 0x00
  Latency 0x20
  Header 0x00
  PCI header
  Address 0 (memory) 0xEA000000
  Address 1 (port) 0x0000A000
  Subvendor ID 0x148D
  Subsystem ID 0x1663
  Int. Line 0x16
  Int. Pin 0x01
  Capabilities
  Power Management Capability
  Version 1.1
  Dump
  00 01 02 03 04 05 06 07
  01 00 82 14 00 00 00 8D
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 F1 14 00 2F 07 00 90 02 01 00 80 07 00 20 00 00
  10 00 00 00 EA 01 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8D 14 63 16
  30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 16 01 8D 14
  40 01 00 82 14 00 00 00 8D 52 12 01 00 01 00 00 00
  50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


  DMI
  ------------------------------------------------------------------------------

  DMI BIOS
  --------
  vendor Award Software International, Inc.
  version 6.00 PG
  date 12/21/2001


  DMI System Information
  ----------------------
  manufacturer unknown
  product unknown
  version unknown
  serial unknown
  UUID FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF


  DMI Baseboard
  -------------
  vendor Gigabyte Technology Co., Ltd.
  model 8IDML
  revision unknown
  serial unknown


  DMI System Enclosure
  --------------------
  manufacturer unknown
  chassis type Desktop
  chassis serial unknown


  DMI Processor
  -------------
  manufacturer Intel
  model Intel Pentium(R) 4
  clock speed 1700.0MHz
  FSB speed 100.0MHz
  multiplier 17.0x


  DMI Memory Controller
  ---------------------
  correction 8-bit parity
  Max module size 4096MBytes


  DMI Memory Module
  -----------------
  designation A0
  size 256MBytes (single bank)


  DMI Memory Module
  -----------------
  designation A1
  size 256MBytes (single bank)


  DMI Port Connector
  ------------------
  designation PRIMARY IDE (internal)
  connector On Board IDE


  DMI Port Connector
  ------------------
  designation SECONDARY IDE (internal)
  connector On Board IDE


  DMI Port Connector
  ------------------
  designation FDD (internal)
  port type 8251 FIFO Compatible
  connector On Board Floppy


  DMI Port Connector
  ------------------
  designation COM1 (internal)
  port type Serial Port 16450
  connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
  connector DB-9 male


  DMI Port Connector
  ------------------
  designation COM2 (internal)
  port type Serial Port 16450
  connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
  connector DB-9 male


  DMI Port Connector
  ------------------
  designation LPT1 (internal)
  port type Parallel Port ECP/EPP
  connector DB-25 female
  connector DB-25 female


  DMI Port Connector
  ------------------
  designation Keyboard (internal)
  port type Keyboard Port
  connector PS/2


  DMI Port Connector
  ------------------
  designation PS/2 Mouse (internal)
  designation Detected (external)
  port type Mouse Port
  connector PS/2
  connector PS/2


  DMI Extension Slot
  ------------------
  designation PCI
  type PCI
  width 32 bits
  populated no


  DMI Extension Slot
  ------------------
  designation PCI
  type PCI
  width 32 bits
  populated no


  DMI Extension Slot
  ------------------
  designation PCI
  type PCI
  width 32 bits
  populated yes


  DMI Extension Slot
  ------------------
  designation AGP
  type AGP
  width 32 bits
  populated yes


  DMI Port Connector
  ------------------
  designation USB (internal)
  port type USB


  DMI Physical Memory Array
  -------------------------
  location Motherboard
  usage System Memory
  correction None
  max capacity 512MBytes
  max# of devices 2


  DMI Memory Device
  -----------------
  designation A0
  format DIMM
  type unknown
  total width 64bits
  data width 64bits
  size 256MBytes


  DMI Memory Device
  -----------------
  designation A1
  format DIMM
  type unknown
  total width 64bits
  data width 64bits
  size 256MBytes


  Software
  ------------------------------------------------------------------------------

  Windows Version Microsoft Windows XP Professional (Build 2600)
  DirectX Version 8.1b


  Resources
  ------------------------------------------------------------------------------

  Port I/O Space, BA=0xCF8, size=0x8
  Port I/O Space, BA=0xF000
  Port I/O Space, BA=0xB000
  Port I/O Space, BA=0x5000
  Port I/O Space, BA=0xB800
  Port I/O Space, BA=0xBC00
  Port I/O Space, BA=0xC000
  Port I/O Space, BA=0x9000
  Port I/O Space, BA=0xA000
  Port I/O Space, BA=0x4008, size=0x4
  Memory I/O Space, BA=0xE0000000
  Memory I/O Space, BA=0xE4000000
  Memory I/O Space, BA=0xE9000000
  Memory I/O Space, BA=0xEA000000
  Memory I/O Space, BA=0xFEE00000, size=0x1000
  SMBus I/O Space, BA=0x5000
  PCI I/O space, BA=0xCF8, size=0x8

 2. #2
  عضو
  تاريخ التسجيل
  Jun 2004
  المشاركات
  433
  معدل تقييم المستوى
  14

  رد: وشلون اعرف جهازي تنكسر سرعته والا لا

  أخي الكريم

  لا يمكن أبدا" كسر سرعة جهازك بمواصفاته المتواضعة

 3. #3
  عضو برونزي الصورة الرمزية واحد مسكين
  تاريخ التسجيل
  Mar 2004
  المشاركات
  4,495
  معدل تقييم المستوى
  31

  رد: وشلون اعرف جهازي تنكسر سرعته والا لا

  هو تقدر تكسر السرعة ولكن لا أعلم ما إذا كنت ستحصل على أداء أفضل بشكل قوي عن السرعة الأصلية ...
  أعلى تردد يمكن أن تصله ذواكرك هي 133 ميغاهيرتز ولكن نسبة الذاكرة لمعامل النقل هي / 3:4 .. فحاول أن تجعل تردد الذاكرة من قيمة 133 إلى قيمة 100 .. أو أعتقد من 266 إلى 200 ..

  وبعدها بإمكانك أن تزيد فقط 33 ميغاهيرتز أي تصبح سرعة الجهاز تبعك : 2261 ميغاهيرتز .
  ويجب أن تنتبه لحرارة الجهاز أولاً قبل أن تكسر السرعة .
  وشكراً لك .
  [CENTER][IMG]http://folding.extremeoverclocking.com/sigs/sigimage.php?un=Wahed_Meskeen&t=155660[/IMG]

  [SIZE=4]私は [COLOR=Blue]オゼマ[/COLOR] です[/SIZE]


  [IMG]http://g.c2stats.com/pc/c2stats_1/Oasb10.png[/IMG]

  [IMG]http://g.bf3stats.com/pc/gBPFcRUZ/Oasb10.png?1321358822734[/IMG]

  [/CENTER]

 4. #4
  عضو
  تاريخ التسجيل
  Mar 2007
  المشاركات
  23
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: وشلون اعرف جهازي تنكسر سرعته والا لا

  طيب وشلون اصلح كل اللي قلته

  وش لازمني من برامـــــج

  وكم الحراره المناسبه

  ومشكور

 5. #5
  مشرف عام سابق الصورة الرمزية UNREAL
  تاريخ التسجيل
  Aug 2002
  المشاركات
  6,488
  الدولة: Saudi Arabia
  معدل تقييم المستوى
  124

  رد: وشلون اعرف جهازي تنكسر سرعته والا لا

  معالجات P4 Willamette معروفة بحرارتها العالية...
  والرامات SDRAM pc133

  هذه أسوأ خلطة لجهاز حاسب للأسف... حتى معالجات بينتيوم III كانت تتفوق عليها في بعض التطبيقات ...

  الحل أن تغير جهازك في أقرب فرصة ممكنة

  وبالتوفيق...

 6. #6
  SeriousSam
  زائر

  رد: وشلون اعرف جهازي تنكسر سرعته والا لا

  طيب انا جهازي هيو الموصفات موجود ممكن ولا مش ممكن اكسر السرعه

 7. #7
  عضو ذهبي الصورة الرمزية azzozy
  تاريخ التسجيل
  Feb 2006
  المشاركات
  4,765
  معدل تقييم المستوى
  18

  رد: وشلون اعرف جهازي تنكسر سرعته والا لا  ممكن اخوي .
  اهم شي تزود الناقل الامامي وتخفظ تردد الرام بحيث يكون بعد كسر السرعة كما كان قبل كسر السرعة .

المواضيع المتشابهه

 1. مشاركات: 17
  آخر مشاركة: 23-07-2012, 06:21
 2. هل قطع جهازي متوافقه والا ؟
  بواسطة dxb man في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 7
  آخر مشاركة: 23-03-2010, 02:07
 3. هذا جهازي القديم هل أستطيع كسر سرعته
  بواسطة المصمم سعيد في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 1
  آخر مشاركة: 14-09-2009, 19:13
 4. جهازي الجديد و إلى أي مدى استطيع ان اكسر سرعته
  بواسطة swat777 في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 4
  آخر مشاركة: 15-08-2009, 22:09
 5. مشاركات: 4
  آخر مشاركة: 07-05-2003, 22:21

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •