النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: ممكن مساعدة في كسر سرعة الجهاز عندي

 1. #1
  عضو الصورة الرمزية hodif
  تاريخ التسجيل
  Mar 2007
  المشاركات
  23
  معدل تقييم المستوى
  0

  Unhappy ممكن مساعدة في كسر سرعة الجهاز عندي  ممكن مساعدة في كسر سرعة الجهاز عندي وهده مواصفاته
  -------------------------
  CPU-Z version 1.39
  -------------------------

  Processors Map
  ------------------------------------------------------------------------------------

  Number of processors 1
  Number of threads 1

  Processor 0
  -- Core 0
  -- Thread 0


  Processors Information
  ------------------------------------------------------------------------------------

  Processor 1 (ID = 0)
  Number of cores 1
  Number of threads 1 (max 1)
  Name Intel Pentium 4
  Codename Northwood
  Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz
  Package Socket 478 mPGA (platform ID = 2h)
  CPUID F.2.9
  Extended CPUID F.2
  Brand ID 9
  Core Stepping D1
  Technology 0.13 um
  Core Speed 2666.8 MHz (20.0 x 133.3 MHz)
  Rated Bus speed 533.4 MHz
  Stock frequency 2666 MHz
  Instructions sets MMX, SSE, SSE2
  L1 Data cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
  Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
  L2 cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
  FID/VID Control no


  Thread dumps
  ------------------------------------------------------------------------------------

  CPU Thread 0
  APIC ID 0
  Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
  Type 01001001h
  Max CPUID level 00000002h
  Max CPUID ext. level 80000004h

  Function eax ebx ecx edx
  0x00000000 0x00000002 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
  0x00000001 0x00000F29 0x00010809 0x00004400 0xBFEBFBFF
  0x00000002 0x665B5101 0x00000000 0x00000000 0x007B7040
  0x80000000 0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
  0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
  0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x36362E32 0x007A4847

  MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
  MSR 0x00000017 edx = 0x000A0000 eax = 0x00000000
  MSR 0x0000002C edx = 0x00000000 eax = 0x14110014
  MSR 0x000001A0 edx = 0x00000000 eax = 0x00000089


  Chipset
  ------------------------------------------------------------------------------

  Northbridge Intel i845PE rev. B1
  Southbridge Intel 82801DB (ICH4) rev. 02
  Memory Type DDR
  Memory Size 384 MBytes
  Memory Frequency 166.7 MHz (4:5)
  CAS# 2.5
  RAS# to CAS# 3
  RAS# Precharge 3
  Cycle Time (tRAS) 7
  DRAM Idle Timer 16


  Memory SPD
  ------------------------------------------------------------------------------

  DIMM #1

  General
  Memory type DDR
  Manufacturer (ID) Silicon Technology (7FA8000000000000)
  Size 128 MBytes
  Max bandwidth PC2700 (166 MHz)
  Part number

  Attributes
  Number of banks 1
  Data width 64 bits
  Correction None
  Registered no
  Buffered no
  EPP no

  Timings table
  Frequency (MHz) 133 166
  CAS# 2.0 2.5
  RAS# to CAS# delay 3 3
  RAS# Precharge 3 3
  TRAS 6 7  DIMM #2

  General
  Memory type DDR
  Manufacturer (ID) (0000000000000000)
  Size 256 MBytes
  Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
  Part number 513125203481420000
  Serial number 60153A01
  Manufacturing date Week 83/Year 05

  Attributes
  Number of banks 1
  Data width 64 bits
  Correction None
  Registered no
  Buffered no
  EPP no

  Timings table
  Frequency (MHz) 200
  CAS# 2.5
  RAS# to CAS# delay 3
  RAS# Precharge 3
  TRAS 8  Dump Module #1
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 80 08 07 0D 09 01 40 00 04 60 70 00 82 10 00 01
  10 0E 04 0C 01 02 20 00 75 70 00 00 48 30 48 2A 20
  20 75 75 45 45 00 00 00 00 00 3C 48 30 2D 55 00 00
  30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 27
  40 7F A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60 00 00 00 53 69 6D 70 6C 65 54 65 63 68 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


  Dump Module #2
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 50 70 00 82 08 00 01
  10 0E 04 08 01 02 20 00 00 00 00 00 3C 28 3C 28 40
  20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 28 28 50 00 00
  30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 E8
  40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 31 33 31 32 35 32
  50 30 33 34 38 31 34 32 30 30 30 30 00 00 05 53 60
  60 15 3A 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


  Monitoring
  ------------------------------------------------------------------------------

  Sensor Chip Winbond W83627THF


  PCI Device List
  ------------------------------------------------------------------------------

  Host Bridge
  bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
  Common header
  Vendor ID 0x8086
  Model ID 0x2560
  Revision ID 0x03
  PI 0x00
  SubClass 0x00
  BaseClass 0x06
  Cache Line 0x00
  Latency 0x00
  Header 0x00
  PCI header
  Address 0 (memory) 0xE0000000
  Subvendor ID 0x1462
  Subsystem ID 0x5800
  Int. Line 0x00
  Int. Pin 0x00
  Capabilities
  Vendor Dependant Capability
  Offset E4h
  AGP Capability
  Offset A0h
  Version 2.0
  Status disabled
  Max transfer 4x
  Queue lenght 1 (max 32)
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 86 80 60 25 06 00 90 20 03 00 00 06 00 00 00 00
  10 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 58
  30 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  40 BC 03 00 00 41 10 04 21 84 01 00 00 3B 08 10 00
  50 00 02 08 00 00 00 00 01 39 3C 00 00 33 30 37 32
  60 04 04 0C 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 01 02 00 00 00 00 00 00 05 82 11 2B 71 81 00 20
  80 3D 00 AF 00 AD 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
  90 10 11 11 00 00 11 11 00 45 04 00 00 00 0A 38 00
  A0 02 00 20 00 17 02 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 20 10 00 00
  C0 44 40 30 11 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 02 28 04 0E 09 0D 00 10 00 10 11 B3 00 00 40 00
  E0 00 00 00 00 09 A0 05 61 21 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 74 FC 00 00 40 0F 00 00 00 00 00 00


  PCI to PCI Bridge
  bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
  Common header
  Vendor ID 0x8086
  Model ID 0x2561
  Revision ID 0x03
  PI 0x00
  SubClass 0x04
  BaseClass 0x06
  Cache Line 0x00
  Latency 0x20
  Header 0x01
  PCI header
  Primary bus 0x00
  Secondary bus 0x01
  Int. Line 0x00
  Int. Pin 0x00
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 86 80 61 25 07 01 A0 00 03 00 04 06 00 20 01 00
  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 A0 22
  20 D0 DD D0 DF A0 CD A0 DD 00 00 00 00 00 00 00 00
  30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00
  40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


  USB Controller (UHCI)
  bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
  Common header
  Vendor ID 0x8086
  Model ID 0x24C2
  Revision ID 0x02
  PI 0x00
  SubClass 0x03
  BaseClass 0x0C
  Cache Line 0x00
  Latency 0x00
  Header 0x80
  PCI header
  Address 4 (port) 0x0000E400
  Subvendor ID 0x1462
  Subsystem ID 0x5800
  Int. Line 0x10
  Int. Pin 0x01
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 86 80 C2 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 58
  30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
  40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00


  USB Controller (UHCI)
  bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 1 (0x01)
  Common header
  Vendor ID 0x8086
  Model ID 0x24C4
  Revision ID 0x02
  PI 0x00
  SubClass 0x03
  BaseClass 0x0C
  Cache Line 0x00
  Latency 0x00
  Header 0x00
  PCI header
  Address 4 (port) 0x0000E800
  Subvendor ID 0x1462
  Subsystem ID 0x5800
  Int. Line 0x13
  Int. Pin 0x02
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 86 80 C4 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 58
  30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
  40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00


  USB Controller (UHCI)
  bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 2 (0x02)
  Common header
  Vendor ID 0x8086
  Model ID 0x24C7
  Revision ID 0x02
  PI 0x00
  SubClass 0x03
  BaseClass 0x0C
  Cache Line 0x00
  Latency 0x00
  Header 0x00
  PCI header
  Address 4 (port) 0x0000EC00
  Subvendor ID 0x1462
  Subsystem ID 0x5800
  Int. Line 0x12
  Int. Pin 0x03
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 86 80 C7 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 58
  30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
  40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 00 2F 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00


  USB 2.0 Controller (EHCI)
  bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 7 (0x07)
  Common header
  Vendor ID 0x8086
  Model ID 0x24CD
  Revision ID 0x02
  PI 0x20
  SubClass 0x03
  BaseClass 0x0C
  Cache Line 0x00
  Latency 0x00
  Header 0x00
  PCI header
  Address 0 (memory) 0xDFFFFC00
  Subvendor ID 0x1462
  Subsystem ID 0x3981
  Int. Line 0x0B
  Int. Pin 0x04
  Capabilities
  Power Management Capability
  Offset 50h
  Version 1.1
  Debug Port Capability
  Offset 58h
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 86 80 CD 24 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
  10 00 FC FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 81 39
  30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00
  40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 80 20 00 00 00 00
  60 20 20 7F 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
  70 00 00 C7 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 78 BF 1F 00 88 83 00 00 60 0F 00 00 06 00 00 00


  PCI to PCI Bridge
  bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
  Common header
  Vendor ID 0x8086
  Model ID 0x244E
  Revision ID 0x82
  PI 0x00
  SubClass 0x04
  BaseClass 0x06
  Cache Line 0x00
  Latency 0x00
  Header 0x01
  PCI header
  Primary bus 0x00
  Secondary bus 0x02
  Int. Line 0x00
  Int. Pin 0x00
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 86 80 4E 24 07 01 80 80 82 00 04 06 00 00 01 00
  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 C0 C0 80 22
  20 E0 DF E0 DF B0 DD B0 DD 00 00 00 00 00 00 00 00
  30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
  40 02 28 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 26 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 54 22


  PCI to ISA Bridge
  bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
  Common header
  Vendor ID 0x8086
  Model ID 0x24C0
  Revision ID 0x02
  PI 0x00
  SubClass 0x01
  BaseClass 0x06
  Cache Line 0x00
  Latency 0x00
  Header 0x80
  PCI header
  Subvendor ID 0x0000
  Subsystem ID 0x0000
  Int. Line 0x00
  Int. Pin 0x00
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 86 80 C0 24 0F 00 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  40 01 08 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 04 00 00 10 00 00 00
  60 8A 8B 83 8A D0 00 00 00 80 8B 80 8B 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 FF FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 20 02 01 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 00 00 00
  C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 86 21 00 00 02 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 80 00 00 0D 25 33 22 11 00 91 02 67 45
  F0 00 00 40 00 00 00 00 00 60 0F 02 00 00 00 81 00


  IDE Controller
  bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 1 (0x01)
  Common header
  Vendor ID 0x8086
  Model ID 0x24CB
  Revision ID 0x02
  PI 0x8A
  SubClass 0x01
  BaseClass 0x01
  Cache Line 0x00
  Latency 0x00
  Header 0x00
  PCI header
  Address 4 (port) 0x0000FC00
  Address 5 (memory) 0xFFDFFC00
  Subvendor ID 0x1462
  Subsystem ID 0x5800
  Int. Line 0x00
  Int. Pin 0x01
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 86 80 CB 24 07 00 80 02 02 8A 01 01 00 00 00 00
  10 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
  20 01 FC 00 00 00 FC DF FF 00 00 00 00 62 14 00 58
  30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
  40 33 E3 07 A3 0B 00 00 00 07 00 22 02 00 00 00 00
  50 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60 08 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00


  SMBus Controller
  bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
  Common header
  Vendor ID 0x8086
  Model ID 0x24C3
  Revision ID 0x02
  PI 0x00
  SubClass 0x05
  BaseClass 0x0C
  Cache Line 0x00
  Latency 0x00
  Header 0x00
  PCI header
  Address 4 (port) 0x00000C00
  Subvendor ID 0x1462
  Subsystem ID 0x5800
  Int. Line 0x11
  Int. Pin 0x02
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 86 80 C3 24 01 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
  10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 01 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 58
  30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
  40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00


  Audio device
  bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 5 (0x05)
  Common header
  Vendor ID 0x8086
  Model ID 0x24C5
  Revision ID 0x02
  PI 0x00
  SubClass 0x01
  BaseClass 0x04
  Cache Line 0x00
  Latency 0x00
  Header 0x00
  PCI header
  Address 0 (port) 0x0000E000
  Address 1 (port) 0x0000DC00
  Address 2 (memory) 0xDFFFFA00
  Address 3 (memory) 0xDFFFF900
  Subvendor ID 0x1462
  Subsystem ID 0x0080
  Int. Line 0x11
  Int. Pin 0x02
  Capabilities
  Power Management Capability
  Offset 50h
  Version 1.1
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 86 80 C5 24 07 00 90 02 02 00 01 04 00 00 00 00
  10 01 E0 00 00 01 DC 00 00 00 FA FF DF 00 F9 FF DF
  20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 80 00
  30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
  40 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 01 00 C2 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00


  VGA Controller
  bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
  Common header
  Vendor ID 0x10DE
  Model ID 0x0110
  Revision ID 0xB2
  PI 0x00
  SubClass 0x00
  BaseClass 0x03
  Cache Line 0x00
  Latency 0xF8
  Header 0x00
  PCI header
  Address 0 (memory) 0xDE000000
  Address 1 (memory) 0xD0000000
  Subvendor ID 0x1043
  Subsystem ID 0x0225
  Int. Line 0x10
  Int. Pin 0x01
  Capabilities
  Power Management Capability
  Offset 60h
  Version 1.1
  AGP Capability
  Offset 44h
  Version 2.0
  Status disabled
  Max transfer 4x
  Queue lenght 1 (max 32)
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 DE 10 10 01 07 00 B0 02 B2 00 00 03 00 F8 00 00
  10 00 00 00 DE 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 25 02
  30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
  40 43 10 25 02 02 00 20 00 17 00 00 1F 00 00 00 00
  50 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
  60 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


  Ethernet Controller
  bus 2 (0x02), device 13 (0x0D), function 0 (0x00)
  Common header
  Vendor ID 0x10EC
  Model ID 0x8139
  Revision ID 0x10
  PI 0x00
  SubClass 0x00
  BaseClass 0x02
  Cache Line 0x00
  Latency 0x80
  Header 0x00
  PCI header
  Address 0 (port) 0x0000CC00
  Address 1 (memory) 0xDFEFFF00
  Subvendor ID 0x1462
  Subsystem ID 0x580C
  Int. Line 0x15
  Int. Pin 0x01
  Capabilities
  Power Management Capability
  Offset 50h
  Version 1.1
  Dump
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  00 EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 80 00 00
  10 01 CC 00 00 00 FF EF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
  20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 0C 58
  30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 15 01 20 40
  40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  50 01 00 C2 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


  DMI
  ------------------------------------------------------------------------------

  DMI BIOS
  --------
  vendor American Megatrends Inc.
  version V7.1 0
  date 02/06/2004


  DMI System Information
  ----------------------
  manufacturer MICRO-STAR INC.
  product MS-6580
  version 5.00
  serial 00000000
  UUID FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF


  DMI Baseboard
  -------------
  vendor MICRO-STAR INC.
  model MS-6580
  revision 5.00
  serial 00000000


  DMI System Enclosure
  --------------------
  manufacturer Uknown Chassis Manufacture
  chassis type Desktop
  chassis serial 123456890


  DMI Processor
  -------------
  manufacturer Intel
  model Intel(R) Pentium(R) 4 Processor
  clock speed 2667.0MHz
  FSB speed 133.0MHz
  multiplier 20.0x


  DMI Memory Controller
  ---------------------
  correction unknown
  Max module size 1024MBytes


  DMI Memory Module
  -----------------
  designation DIMM1
  size 128MBytes (single bank)


  DMI Memory Module
  -----------------
  designation DIMM2
  size 256MBytes (single bank)


  DMI Extension Slot
  ------------------
  designation PCI1
  type PCI
  width 32 bits
  populated no


  DMI Extension Slot
  ------------------
  designation PCI2
  type PCI
  width 32 bits
  populated no


  DMI Extension Slot
  ------------------
  designation PCI3
  type PCI
  width 32 bits
  populated no


  DMI Extension Slot
  ------------------
  designation PCI4
  type PCI
  width 32 bits
  populated no


  DMI Extension Slot
  ------------------
  designation PCI5
  type PCI
  width 32 bits
  populated no


  DMI Extension Slot
  ------------------
  designation PCI6
  type PCI
  width 32 bits


  DMI Extension Slot
  ------------------
  designation AGP
  type PCI
  width 32 bits
  populated yes


  DMI Extension Slot
  ------------------
  designation CNR
  type PCI
  width 32 bits
  populated yes


  DMI Port Connector
  ------------------
  designation COM Port (internal)
  designation Serial Port A (external)
  port type Serial Port 16550A
  connector DB-9 male


  DMI Port Connector
  ------------------
  designation LPT Port (internal)
  designation Parallel Port (external)
  port type Parallel Port ECP/EPP
  connector DB-25 female


  DMI Port Connector
  ------------------
  designation Keyboard (internal)
  designation Keyboard (external)
  port type Keyboard Port
  connector PS/2


  DMI Port Connector
  ------------------
  designation Mouse (internal)
  designation PS/2 Mouse (external)
  port type Mouse Port
  connector PS/2


  DMI Port Connector
  ------------------
  designation Floppy (internal)
  designation Floppy (external)
  connector On Board Floppy


  DMI Port Connector
  ------------------
  designation Primary IDE (internal)
  designation IDE-1 (external)
  connector On Board IDE


  DMI Port Connector
  ------------------
  designation Secondary IDE (internal)
  designation IDE-2 (external)
  connector On Board IDE


  DMI Port Connector
  ------------------
  designation USB Port (internal)
  designation USB (external)
  port type USB
  connector Access Bus (USB)


  DMI Port Connector
  ------------------
  designation USB Port (internal)
  designation USB (external)
  port type USB
  connector Access Bus (USB)


  DMI Port Connector
  ------------------
  designation Ethernet (internal)
  designation LAN (external)
  port type Network Port
  connector RJ-45
  connector Access Bus (USB)


  Software
  ------------------------------------------------------------------------------

  Windows Version Microsoft Windows XP Professional (Build 2600)
  DirectX Version 9.0c


  Resources
  ------------------------------------------------------------------------------

  Port I/O Space, BA=0xCF8, size=0x8
  Memory I/O Space, BA=0xE0000000
  Port I/O Space, BA=0xE400
  Port I/O Space, BA=0xE800
  Port I/O Space, BA=0xEC00
  Memory I/O Space, BA=0xDFFFFC00
  Port I/O Space, BA=0xFC00
  Memory I/O Space, BA=0xFFDFFC00
  Port I/O Space, BA=0xC00
  Port I/O Space, BA=0xE000
  Port I/O Space, BA=0xDC00
  Memory I/O Space, BA=0xDFFFFA00
  Memory I/O Space, BA=0xDFFFF900
  Memory I/O Space, BA=0xDE000000
  Memory I/O Space, BA=0xD0000000
  Port I/O Space, BA=0xCC00
  Memory I/O Space, BA=0xDFEFFF00
  Port I/O Space, BA=0x808, size=0x4
  Memory I/O Space, BA=0xFEE00000, size=0x1000


  ================================================== ========
  هدا التقرير حسب برنامج CPU-Z
  أتمنى أن تدلوني على طريقة كسر سرعة معالجي (B) :o rule:

 2. #2
  عضو الصورة الرمزية hodif
  تاريخ التسجيل
  Mar 2007
  المشاركات
  23
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: ممكن مساعدة في كسر سرعة الجهاز عندي

  و هدا التقرير بواسطة EVEREST
  Field Value
  CPU Properties
  CPU Type Intel Pentium 4
  CPU Alias Northwood
  CPU Stepping D1
  Engineering Sample No
  CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz
  CPUID Revision 00000F29h

  CPU Speed
  CPU Clock 2666.8 MHz (original: 2667 MHz)
  CPU Multiplier 20.0x
  CPU FSB 133.3 MHz (original: 133 MHz)
  Memory Bus 166.7 MHz
  DRAM:FSB Ratio 5:4

  CPU Cache
  L1 Trace Cache 12K Instructions
  L1 Data Cache 8 KB
  L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

  Motherboard Properties
  Motherboard ID 63-7100-001169-00101111-040201-845GE/PE$16580000_A6580IMS V7.1 020604
  Motherboard Name MSI 845PE Neo (MS-6580 v5.0) (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio)

  Chipset Properties
  Motherboard Chipset Intel Brookdale i845PE
  Memory Timings 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)

  SPD Memory Modules
  DIMM1: Silicon Tech. 128 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
  DIMM2: 513125203481420000 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)

  BIOS Properties
  System BIOS Date 02/06/04
  Video BIOS Date 04/19/01
  DMI BIOS Version V7.1 0

  Graphics Processor Properties
  Video Adapter nVIDIA GeForce2 MX/MX400
  GPU Code Name NV11 (AGP 4x 10DE / 0110, Rev B2)
  GPU Clock 200 MHz
  Memory Clock 167 MHz

 3. #3
  عضو برونزي الصورة الرمزية واحد مسكين
  تاريخ التسجيل
  Mar 2004
  المشاركات
  4,495
  معدل تقييم المستوى
  31

  رد: ممكن مساعدة في كسر سرعة الجهاز عندي

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
  أما بعد :
  أنت تملك ذاكرتين ذات تردد مختلف عن الأخرى .. بمعنى الأولى هي : PC2700 وهي تعمل على 166 ميغاهيرتز وأما الأخرى هي : PC3200 وهي تعمل على 200 ميغاهيرتز .
  وفي هذه الحالة فإن الذاكرة الثانية ستعمل على تردد 166 ميغاهيرتز كأقصى تردد لها .
  وأيضاً نسبة الـ DDRAM:FSB / 5:4 .
  ولو بإمكانك تقليل النسبة هذه وذلك بجعل تردد الرام من 333 إلى 266 أو 200 فسيكون بإمكانك كسر السرعة .
  وشكراً لك .
  [CENTER][IMG]http://folding.extremeoverclocking.com/sigs/sigimage.php?un=Wahed_Meskeen&t=155660[/IMG]

  [SIZE=4]私は [COLOR=Blue]オゼマ[/COLOR] です[/SIZE]


  [IMG]http://g.c2stats.com/pc/c2stats_1/Oasb10.png[/IMG]

  [IMG]http://g.bf3stats.com/pc/gBPFcRUZ/Oasb10.png?1321358822734[/IMG]

  [/CENTER]

 4. #4
  عضو الصورة الرمزية hodif
  تاريخ التسجيل
  Mar 2007
  المشاركات
  23
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: ممكن مساعدة في كسر سرعة الجهاز عندي

  ولو بإمكانك تقليل النسبة هذه وذلك بجعل تردد الرام من 333 إلى 266 أو 200 فسيكون بإمكانك كسر السرعة .
  وشكراً لك .
  لكن بعد خفض التردد للرام مادا أفعل فأنا لا أستطيع أن أغير تردد المعلج من البيوس

 5. #5
  عضو ذهبي الصورة الرمزية azzozy
  تاريخ التسجيل
  Feb 2006
  المشاركات
  4,765
  معدل تقييم المستوى
  18

  رد: ممكن مساعدة في كسر سرعة الجهاز عندي

  اخوي ارفع الـ FSB من 133 الى 166 وسوي النسبة بين الرام والمعالج 1:1 .

 6. #6
  عضو برونزي الصورة الرمزية واحد مسكين
  تاريخ التسجيل
  Mar 2004
  المشاركات
  4,495
  معدل تقييم المستوى
  31

  رد: ممكن مساعدة في كسر سرعة الجهاز عندي

  كما ذكر أخي / عزوزي ..
  إبحث عن خيار FSB وقم برفعه تدريجياً .
  [CENTER][IMG]http://folding.extremeoverclocking.com/sigs/sigimage.php?un=Wahed_Meskeen&t=155660[/IMG]

  [SIZE=4]私は [COLOR=Blue]オゼマ[/COLOR] です[/SIZE]


  [IMG]http://g.c2stats.com/pc/c2stats_1/Oasb10.png[/IMG]

  [IMG]http://g.bf3stats.com/pc/gBPFcRUZ/Oasb10.png?1321358822734[/IMG]

  [/CENTER]

 7. #7
  عضو الصورة الرمزية hodif
  تاريخ التسجيل
  Mar 2007
  المشاركات
  23
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: ممكن مساعدة في كسر سرعة الجهاز عندي

  اخوي ارفع الـ FSB من 133 الى 166 وسوي النسبة بين الرام والمعالج 1:1 .
  لكن يا أخ أنا ما أقدر أغير أي شيء من البيوس ان كان لديك برنامج لتكسير السرعة فأرجو أن تعطيني ايه مرفوقا بالمعلومات

 8. #8
  عضو الصورة الرمزية hodif
  تاريخ التسجيل
  Mar 2007
  المشاركات
  23
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: ممكن مساعدة في كسر سرعة الجهاز عندي

  أنا لا أجد خيار تغير تردد ال FSB أو المعالج و معامل الضرب يمكنني تغيير فقط تردد الرام

 9. #9
  عضو برونزي الصورة الرمزية واحد مسكين
  تاريخ التسجيل
  Mar 2004
  المشاركات
  4,495
  معدل تقييم المستوى
  31

  رد: ممكن مساعدة في كسر سرعة الجهاز عندي

  طيب غير تردد الرام إلى تردد أقل .. وإذا لم تستطع كسر السرعة عن طريق البايوس فادخل عبر هذا الرابط : http://www.arabhardware.net/forum/sh...ad.php?t=44489

  وشكراً لك .
  [CENTER][IMG]http://folding.extremeoverclocking.com/sigs/sigimage.php?un=Wahed_Meskeen&t=155660[/IMG]

  [SIZE=4]私は [COLOR=Blue]オゼマ[/COLOR] です[/SIZE]


  [IMG]http://g.c2stats.com/pc/c2stats_1/Oasb10.png[/IMG]

  [IMG]http://g.bf3stats.com/pc/gBPFcRUZ/Oasb10.png?1321358822734[/IMG]

  [/CENTER]

 10. #10
  عضو الصورة الرمزية hodif
  تاريخ التسجيل
  Mar 2007
  المشاركات
  23
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: ممكن مساعدة في كسر سرعة الجهاز عندي

  مشكووووور
  جــــــــاري تــــــــــــــــــــــفيــــــــذ الـــــــعـــــــــــــمــــــــــــــلـــــــــــ ــــــيــــــــ.....ــــــة

 11. #11
  عضو الصورة الرمزية hodif
  تاريخ التسجيل
  Mar 2007
  المشاركات
  23
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: ممكن مساعدة في كسر سرعة الجهاز عندي  لكن البرنامج الموجود لا يدعم المدربورد اللي عندي

المواضيع المتشابهه

 1. ممكن المساعدة هل ممكن اكسر سرعة عندي ( ارفقت مواصفات )
  بواسطة كروان بلدنا في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 16
  آخر مشاركة: 18-10-2009, 13:17
 2. مشاركات: 5
  آخر مشاركة: 05-10-2009, 22:08
 3. مساعدة في كسر سرعة الجهاز
  بواسطة RaMuL في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 5
  آخر مشاركة: 19-09-2009, 12:31
 4. ممكن احد يتبرع و يشرح لي عن كسر سرعة الجهاز ؟
  بواسطة bo3adsa في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 28
  آخر مشاركة: 23-03-2004, 14:22
 5. هل ممكن تزيد سرعة هذا الجهاز ؟
  بواسطة monam في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 3
  آخر مشاركة: 18-01-2004, 22:26

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •