....

--------------------------------------------------------------------------------

/ ..
:

~ ( ) ~ .. !!
...


....!!!!!!!..

..

... ( )
..

.. ..
..


ʡơ


...
....


㡡 ..

...
ޡ
..
( )

:


:


( )
( )

.. ..

: ..

..

....

..........

.. (( ))
...

.... ..

....

..

..
..

...

..

:

..
( )

...

:

ѡ
ޡ ...

..:: .. ..


::
...