اريد رايكم فى الجهاز الناوى اشترى HP 530

الموصفات:
1-Intel® Core™ Duo Processor T2600 (2.16 GHz, 667 MHz FSB, 2 MB L2 cache
Mobile Intel® 940GME Express-2
Intel Centrino Pro processor technology capable on select models-3
Upgradeable to 2 GB maximum\1 GB 667 MHz DDR SDRAM-3
120 GB 5400 rpm SATA-4
DVD+/-RW SuperMulti with Double Layer-5
15.4-inch diagonal WXGA Brightview-6
Intel Graphics Media Accelerator 950(244 ME)-7

اريد رايك بصراحة