النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ازاى ازود كارت الفيجا عندى

 1. #1
  عضوية جديدة
  تاريخ التسجيل
  Jul 2008
  المشاركات
  6
  معدل تقييم المستوى
  0

  ازاى ازود كارت الفيجا عندى

  يا ريت حد يقولى ازاى وديه كل المعلومات عن الجهاز عندى

  ونوع كارت الفيجا Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family (128 MB)


  كود PHP:
      
     
    Motherboard
  :  
     
  CPU Type   Intel Pentium 4 6313000 MHz (12 x 250)  
     
  Motherboard Name   Unknown  
     Motherboard Chipset   Unknown  
     System Memory   1013 MB  
     BIOS Type   Award Modular 
  (06/05/08)  
      
     
    
  Display:  
     
  Video Adapter   Intel(RG33/G31 Express Chipset Family (128 MB)  
     
  Monitor   Plug and Play Monitor [NoDB] (H9FQ230968)  
     
  Monitor   Plug and Play Monitor [NoDB] (H9FQ230968)  
     
    
  Multimedia:  
     
  Audio Adapter   Intel 82801GB ICH7 High Definition Audio Controller [A-1]  
     
    
  Storage:  
     
  IDE Controller   Intel(R82801GB/GR/GH (ICH7 FamilySerial ATA Storage Controller 27C0  
    
    
  --------------------------------------------------------------------------
   
        
   [ 
  BIOS ]  
     
    
  BIOS Properties:  
     
  Vendor   Award Software InternationalInc.  
     
  Version   F6  
     Release Date   06
  /05/2008  
     Size   512 KB  
     Boot Devices   Floppy Disk
  Hard DiskCD-ROMATAPI ZIPLS-120  
     Capabilities   Flash BIOS
  Shadow BIOSSelectable BootEDDBBS  
     Supported Standards   DMI
  APMACPIPnP  
     Expansion Capabilities   PCI
  USB  
     
   
  System ]  
     
    
  System Properties:  
     
  Manufacturer   Gigabyte Technology Co., Ltd.  
     
  Product   G31M-S2L  
     Universal Unique ID   00000000
  -00000000-0000001F-D006B5E1  
     Wake
  -Up Type   Power Switch  
     
   [ 
  Motherboard ]  
     
    
  Motherboard Properties:  
     
  Manufacturer   Gigabyte Technology Co., Ltd.  
     
  Product   G31M-S2L  
     
   
  Chassis ]  
     
    
  Chassis Properties:  
     
  Manufacturer   Gigabyte Technology Co., Ltd.  
     
  Chassis Type   Desktop Case  
     
   [ 
  Processors Intel(RPentium(R4 CPU ]  
     
    
  Processor Properties:  
     
  Manufacturer   Intel  
     Version   Intel
  (RPentium(R4 CPU  
     External Clock   200 MHz  
     Maximum Clock   4000 MHz  
     Current Clock   2400 MHz  
     Type   Central Processor  
     Voltage   1.3 V  
     Status   Enabled  
     Socket Designation   Socket 775  
     
   
  Overclock 

  --------------------------------------------------------------------------------
   
        
    
  CPU Properties:  
     
  CPU Type   Intel Pentium 4 631  
     CPU Alias   Cedar Mill  
     Engineering Sample   No  
     CPUID CPU Name   Intel
  (RPentium(R4 CPU 3.00GHz  
     CPUID Revision   00000F65h  
     
    CPU Speed
  :  
     
  CPU Clock   2401.51 MHz (original3000 MHz)  
     
  CPU Multiplier   12.0x  
     CPU FSB   200.13 MHz 
  (original200 MHz)  
     
    
  CPU Cache:  
     
  L1 Trace Cache   12K Instructions  
     L1 Data Cache   16 KB  
     L2 Cache   2 MB 
  (On-Die, ECCATCFull-Speed)  
     
    
  Motherboard Properties:  
     
  Motherboard ID   06/05/2008-G31-ICH7-6A79OG0VC-00  
     Motherboard Name   Unknown  
     
    SPD Memory Modules
  :  
     
  DIMM1   1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5.0-5-5-15 333 MHz) (4.0-4-4-12 266 MHz) (3.0-3-3-200 MHz)  
     
    
  BIOS Properties:  
     
  System BIOS Date   06/05/08  
     Video BIOS Date   03
  /23/20  
     Award BIOS Type   Award Modular BIOS v6.00PG  
     Award BIOS Message   Intel G31 BIOS 
  for G31M-S2L F6  
     DMI BIOS Version   F6  
        

     
    Multi CPU
     
  Motherboard 

  --------------------------------------------------------------------------------
   
        
    
  Motherboard Properties:  
     
  Motherboard ID   06/05/2008-G31-ICH7-6A79OG0VC-00  
     Motherboard Name   Unknown  
     
    
  BIOS 

  --------------------------------------------------------------------------------
   
        
    
  BIOS Properties:  
     
  BIOS Type   Award Modular  
     Award BIOS Type   Award Modular BIOS v6.00PG  
     Award BIOS Message   Intel G31 BIOS 
  for G31M-S2L F6  
     System BIOS Date   06
  /05/08  
     Video BIOS Date   03
  /23/20  
     
    BIOS Manufacturer
  :  
     
  Company Name   Phoenix Technologies Ltd.  
     
  Product Information   http://www.phoenix.com/en/products/default.htm  
     
  BIOS Upgrades   http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40  
     
    
  Problems Suggestions:  
     
  Suggestion   Are you looking for a BIOS UpgradeContact eSupport Today!  


  Windows Video 

  --------------------------------------------------------------------------------
   
        
   [ 
  Intel(RG33/G31 Express Chipset Family ]  
     
    
  Video Adapter Properties:  
     
  Device Description   Intel(RG33/G31 Express Chipset Family  
     Adapter String   Intel
  (RG33/G31 Express Chipset Family  
     BIOS String   Intel Video BIOS  
     Chip Type   Intel
  (RGMA 3100  
     DAC Type   Internal  
     Installed Drivers   igxprd32 
  (6.14.10.4864)  
     
  Memory Size   128 MB  
     
    Video Adapter Manufacturer
  :  
     
  Company Name   Intel Corporation  
     Product Information   http
  ://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm  
     
  Driver Download   http://support.intel.com/support/graphics  

   
  Windows Storage 

  --------------------------------------------------------------------------------
   
           


  DirectX Video 

  --------------------------------------------------------------------------------
   
        
   [ 
  Primary Display Driver ]  
     
    
  DirectDraw Device Properties:  
     
  DirectDraw Driver Name   display  
     DirectDraw Driver Description   Primary Display Driver  
     Hardware Driver   igxprd32
  .dll  
     Hardware Description   Intel
  (RG33/G31 Express Chipset Family  
     
    Direct3D Device Properties
  :  
     
  Available Local Video Memory   119624 KB  
     Available Non
  -Local Video Memory (AGP)   0 KB  
     Rendering Bit Depths   16
  32  
     Z
  -Buffer Bit Depths   1624  
     Min Texture Size   1 x 1  
     Max Texture Size   2048 x 2048  
     Vertex Shader Version   Not Supported  
     Pixel Shader Version   2.0  
     
     Problems 
  Suggestions:  
     
  Problem   Hardware Transform Lighting is not supportedModern 3D games may require it.  


  DirectX Sound 

  --------------------------------------------------------------------------------
   
        
   [ 
  Primary Sound Driver ]  
     
    
  DirectSound Device Properties:  
     
  Device Description   Primary Sound Driver  
     Driver Module    
     Primary Buffers   1  
     Min 
  Max Secondary Buffers Sample Rate   8000 192000 Hz  
     Primary Buffers Sound Formats   8
  -bit16-bitMonoStereo  
     Secondary Buffers Sound Formats   8
  -bit16-bitMonoStereo  
     Total 
  Free Sound Buffers   33 32  
     Total 
  Free Static Sound Buffers   33 32  
     Total 
  Free Streaming Sound Buffers   33 32  
     Total 
  Free 3D Sound Buffers   33 32  
     Total 
  Free 3D Static Sound Buffers   33 32  
     Total 
  Free 3D Streaming Sound Buffers   33 32  
     
    DirectSound Device Features
  :  
     
  Certified Driver   Yes  
     Emulated Device   No  
     Precise Sample Rate   Supported  
     DirectSound3D   Supported  
     Creative EAX 1.0   Supported  
     Creative EAX 2.0   Supported  
     Creative EAX 3.0   Not Supported  
     
   
  Realtek HD Audio output ]  
     
    
  DirectSound Device Properties:  
     
  Device Description   Realtek HD Audio output  
     Driver Module   RtkHDAud
  .sys  
     Primary Buffers   1  
     Min 
  Max Secondary Buffers Sample Rate   8000 192000 Hz  
     Primary Buffers Sound Formats   8
  -bit16-bitMonoStereo  
     Secondary Buffers Sound Formats   8
  -bit16-bitMonoStereo  
     Total 
  Free Sound Buffers   33 32  
     Total 
  Free Static Sound Buffers   33 32  
     Total 
  Free Streaming Sound Buffers   33 32  
     Total 
  Free 3D Sound Buffers   33 32  
     Total 
  Free 3D Static Sound Buffers   33 32  
     Total 
  Free 3D Streaming Sound Buffers   33 32  
     
    DirectSound Device Features
  :  
     
  Certified Driver   Yes  
     Emulated Device   No  
     Precise Sample Rate   Supported  
     DirectSound3D   Supported  
     Creative EAX 1.0   Supported  
     Creative EAX 2.0   Supported  
     Creative EAX 3.0   Not Supported  


  DirectX Music 

  --------------------------------------------------------------------------------
   
        
   [ 
  Microsoft MIDI Mapper [Emulated] ]  
     
    
  DirectMusic Device Properties:  
     
  Device Description   Microsoft MIDI Mapper [Emulated]  
     
  Synthesizer Type   Hardware  
     Device 
  Class   Output Port  
     Device Type   Windows Multimedia  
     MIDI Channels   16  
     
    DirectMusic Device Features
  :  
     
  Built-In GM Instrument Set   No  
     Built
  -In Roland GS Sound Set   No  
     DirectSound   Not Supported  
     DLS L1 Sample Collections   Not Supported  
     DLS L2 Sample Collections   Not Supported  
     External MIDI Port   No  
     Fixed DLS Memory Size   No  
     Port Sharing   Supported  
     Chorus Effect   Not Supported  
     Delay Effect   Not Supported  
     Reverb Effect   Not Supported  
     
   
  Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emulated] ]  
     
    
  DirectMusic Device Properties:  
     
  Device Description   Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emulated]  
     
  Synthesizer Type   Hardware  
     Device 
  Class   Output Port  
     Device Type   Windows Multimedia  
     MIDI Channels   16  
     
    DirectMusic Device Features
  :  
     
  Built-In GM Instrument Set   No  
     Built
  -In Roland GS Sound Set   No  
     DirectSound   Not Supported  
     DLS L1 Sample Collections   Not Supported  
     DLS L2 Sample Collections   Not Supported  
     External MIDI Port   No  
     Fixed DLS Memory Size   No  
     Port Sharing   Supported  
     Chorus Effect   Not Supported  
     Delay Effect   Not Supported  
     Reverb Effect   Not Supported  
     
   
  Microsoft Synthesizer ]  
     
    
  DirectMusic Device Properties:  
     
  Device Description   Microsoft Synthesizer  
     Synthesizer Type   Software  
     Device 
  Class   Output Port  
     Device Type   User
  -Mode Synthesizer  
     Audio Channels   2  
     MIDI Channels   16000  
     Voices   1000  
     Available Memory   System Memory  
     
    DirectMusic Device Features
  :  
     
  Built-In GM Instrument Set   No  
     Built
  -In Roland GS Sound Set   No  
     DirectSound   Supported  
     DLS L1 Sample Collections   Supported  
     DLS L2 Sample Collections   Supported  
     External MIDI Port   No  
     Fixed DLS Memory Size   No  
     Port Sharing   Not Supported  
     Chorus Effect   Not Supported  
     Delay Effect   Not Supported  
     Reverb Effect   Supported  


  DirectX Input 

  --------------------------------------------------------------------------------
   
        
   [ 
  Mouse ]  
     
    
  DirectInput Device Properties:  
     
  Device Description   Mouse  
     Device Type   Unknown  
     Device Subtype   Unknown  
     Axes   3  
     Buttons
  /Keys   3  
     
    DirectInput Device Features
  :  
     
  Emulated Device   Yes  
     Alias Device   No  
     Polled Device   No  
     Polled Data Format   No  
     Attack Force Feedback   Not Supported  
     Deadband Force Feedback   Not Supported  
     Fade Force Feedback   Not Supported  
     Force Feedback   Not Supported  
     Saturation Force Feedback   Not Supported  
     
  +/- Force Feedback Coefficients   Not Supported  
     
  +/- Force Feedback Saturation   Not Supported  
     
   
  Keyboard ]  
     
    
  DirectInput Device Properties:  
     
  Device Description   Keyboard  
     Device Type   Unknown  
     Device Subtype   Unknown  
     Buttons
  /Keys   128  
     
    DirectInput Device Features
  :  
     
  Emulated Device   Yes  
     Alias Device   No  
     Polled Device   No  
     Polled Data Format   No  
     Attack Force Feedback   Not Supported  
     Deadband Force Feedback   Not Supported  
     Fade Force Feedback   Not Supported  
     Force Feedback   Not Supported  
     Saturation Force Feedback   Not Supported  
     
  +/- Force Feedback Coefficients   Not Supported  
     
  +/- Force Feedback Saturation   Not Supported  


  Windows Devices 

  --------------------------------------------------------------------------------
   
        
   [ 
  Devices ]  
     
    
  Computer:  
     
  ACPI Multiprocessor PC   5.1.2600.0  
     
    Disk drives
  :  
     
  WDC WD1600AAJS-98PSA0   5.1.2535.0  
     WDC WD800BB
  -00JHC0   5.1.2535.0  
     
    Display adapters
  :  
     
  Intel(RG33/G31 Express Chipset Family   6.14.10.4864  
     
    DVD
  /CD-ROM drives:  
     
  HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N   5.1.2535.0  
     YF5473L ADV416R SCSI CdRom Device   5.1.2535.0  
     YF5473L ADV416R SCSI CdRom Device   5.1.2535.0  
     
    Floppy disk controllers
  :  
     
  Standard floppy disk controller   5.1.2600.0  
     
    Floppy disk drives
  :  
     
  Floppy disk drive   5.1.2600.0  
     
    IDE ATA
  /ATAPI controllers:  
     
  Intel(R82801GB/GR/GH (ICH7 FamilySerial ATA Storage Controller 27C0   8.2.0.1011  
     Primary IDE Channel   5.1.2600.2180  
     Secondary IDE Channel   5.1.2600.2180  
     
    Keyboards
  :  
     
  Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard   5.1.2600.2180  
     
    Mice 
  and other pointing devices:  
     
  PS/2 Compatible Mouse   5.1.2600.0  
     
    Monitors
  :  
     
  Plug and Play Monitor   5.1.2001.0  
     Plug 
  and Play Monitor   5.1.2001.0  
     
    Network adapters
  :  
     
  Direct Parallel   5.1.2535.0  
     Realtek RTL8168C
  (P)/8111C(PPCI-E Gigabit Ethernet NIC   5.686.103.2008  
     Realtek RTL8168C
  (P)/8111C(PPCI-E Gigabit Ethernet NIC Packet Scheduler Miniport   5.1.2535.0  
     WAN Miniport 
  (IP)   5.1.2535.0  
     WAN Miniport 
  (IP) - Packet Scheduler Miniport   5.1.2535.0  
     WAN Miniport 
  (L2TP)   5.1.2535.0  
     WAN Miniport 
  (PPPOE)   5.1.2535.0  
     WAN Miniport 
  (PPTP)   5.1.2535.0  
     
    Non
  -Plug and Play Drivers:  
     
  AFD    
     Aspi32    
     Beep    
     dmboot    
     dmload    
     Fips    
     gdrv    
     Generic Packet Classifier    
     GhostPciScanner    
     HTTP    
     IP Network Address Translator    
     IPSEC driver    
     ksecdd    
     McAfee Inc
  .    
     
  McAfee Inc.    
     
  McAfee Inc.    
     
  McAfee Inc.    
     
  McAfee Inc.    
     
  mnmdd    
     mountmgr    
     NDIS System Driver    
     NDIS Usermode I
  /O Protocol    
     NDProxy    
     NetBios over Tcpip    
     Null    
     PartMgr    
     ParVdm    
     RDPCDD    
     Remote Access Auto Connection Driver    
     Remote Access IP ARP Driver    
     Remote Access NDIS TAPI Driver    
     Secdrv    
     sptd    
     TCP
  /IP Protocol Driver    
     VgaSave    
     VolSnap    
     
    Ports 
  (COM LPT):  
     
  Communications Port (COM1)   5.1.2600.0  
     Printer Port 
  (LPT1)   5.1.2600.0  
     
    Processors
  :  
     
  Intel(RPentium(R4 CPU 3.00GHz   5.1.2600.0  
     Intel
  (RPentium(R4 CPU 3.00GHz   5.1.2600.0  
     
    SCSI 
  and RAID controllers:  
     
  SCSI/RAID Host Controller   5.1.2600.2180  
     
    Sound
  video and game controllers:  
     
  Audio Codecs   5.1.2535.0  
     Legacy Audio Drivers   5.1.2535.0  
     Legacy Video Capture Devices   5.1.2535.0  
     Media Control Devices   5.1.2535.0  
     Microsoft Kernel System Audio Device   5.1.2535.0  
     Microsoft Kernel Wave Audio Mixer   5.1.2535.0  
     Microsoft WINMM WDM Audio Compatibility Driver   5.1.2535.0  
     Realtek High Definition Audio   5.10.0.5567  
     Video Codecs   5.1.2535.0  
     
    Storage volumes
  :  
     
  Generic volume   5.1.2600.0  
     Generic volume   5.1.2600.0  
     Generic volume   5.1.2600.0  
     Generic volume   5.1.2600.0  
     Generic volume   5.1.2600.0  
     Generic volume   5.1.2600.0  
     Generic volume   5.1.2600.0  
     
    System devices
  :  
     
  ACPI Fixed Feature Button   5.1.2600.2180  
     ACPI Power Button   5.1.2600.2180  
     Direct memory access controller   5.1.2600.2180  
     Extended IO Bus   5.1.2600.2180  
     High precision event timer   5.1.2600.2180  
     Intel
  (R82801 PCI Bridge 244E   5.1.2600.2180  
     Intel
  (R82801G (ICH7 FamilyPCI Express Root Port 27D0   8.3.0.1011  
     Intel
  (R82801G (ICH7 FamilyPCI Express Root Port 27D2   8.3.0.1011  
     Intel
  (R82801G (ICH7 FamilySMBus Controller 27DA   8.3.0.1011  
     Intel
  (R82801GB/GR (ICH7 FamilyLPC Interface Controller 27B8   8.3.0.1011  
     Intel
  (R82802 Firmware Hub Device   5.1.2600.2180  
     Intel
  (RG33/G31/P35/P31 Express Chipset Processor to I/O Controller 29C0   8.4.0.1018  
     ISAPNP Read Data Port   5.1.2600.2180  
     Logical Disk Manager   5.1.2600.2180  
     Microcode Update Device   5.1.2600.2180  
     Microsoft ACPI
  -Compliant System   5.1.2535.0  
     Microsoft System Management BIOS Driver   5.1.2600.2180  
     Microsoft UAA Bus Driver 
  for High Definition Audio   5.10.0.5010  
     Motherboard resources   5.1.2600.2180  
     Motherboard resources   5.1.2600.2180  
     Motherboard resources   5.1.2600.2180  
     Numeric data processor   5.1.2600.2180  
     PCI bus   5.1.2600.2180  
     Plug 
  and Play Software Device Enumerator   5.1.2600.2180  
     Printer Port Logical 
  Interface   5.1.2600.2180  
     Programmable interrupt controller   5.1.2600.2180  
     System board   5.1.2600.2180  
     System CMOS
  /real time clock   5.1.2600.2180  
     System speaker   5.1.2600.2180  
     System timer   5.1.2600.2180  
     Terminal Server Device Redirector   5.1.2600.2180  
     Terminal Server Keyboard Driver   5.1.2600.2180  
     Terminal Server Mouse Driver   5.1.2600.2180  
     Volume Manager   5.1.2600.2180  
     
    Universal Serial Bus controllers
  :  
     
  Intel(R82801G (ICH7 FamilyUSB Universal Host Controller 27C8   8.2.0.1008  
     Intel
  (R82801G (ICH7 FamilyUSB Universal Host Controller 27C9   8.2.0.1008  
     Intel
  (R82801G (ICH7 FamilyUSB Universal Host Controller 27CA   8.2.0.1008  
     Intel
  (R82801G (ICH7 FamilyUSB Universal Host Controller 27CB   8.2.0.1008  
     Intel
  (R82801G (ICH7 FamilyUSB2 Enhanced Host Controller 27CC   8.2.0.1008  
     USB Root Hub   5.1.2600.2180  
     USB Root Hub   5.1.2600.2180  
     USB Root Hub   5.1.2600.2180  
     USB Root Hub   5.1.2600.2180  
     USB Root Hub   5.1.2600.2180  
     
   
  Computer ACPI Multiprocessor PC ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   ACPI Multiprocessor PC  
     Driver Date   7
  /1/2001  
     Driver Version   5.1.2600.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   hal
  .inf  
     Hardware ID   acpiapic_mp  
     
   
  Disk drives WDC WD1600AAJS-98PSA0 ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   WDC WD1600AAJS-98PSA0  
     Driver Date   7
  /1/2001  
     Driver Version   5.1.2535.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   disk
  .inf  
     Hardware ID   IDE
  \DiskWDC_WD1600AAJS-98PSA0___________________05.06H05  
     Location Information   0  
     
   
  Disk drives WDC WD800BB-00JHC0 ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   WDC WD800BB-00JHC0  
     Driver Date   7
  /1/2001  
     Driver Version   5.1.2535.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   disk
  .inf  
     Hardware ID   IDE
  \DiskWDC_WD800BB-00JHC0______________________05.01C05  
     Location Information   0  
     
   
  Display adapters Intel(RG33/G31 Express Chipset Family ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Intel(RG33/G31 Express Chipset Family  
     Driver Date   8
  /24/2007  
     Driver Version   6.14.10.4864  
     Driver Provider   Intel Corporation  
     INF File   oem4
  .inf  
     Hardware ID   PCI
  \VEN_8086&DEV_29C2&SUBSYS_D0001458&REV_10  
     Location Information   PCI bus 0
  device 2, function 0  
     PCI Device   Intel
  (RG33/G31 Express Chipset Family [NoDB]  
     
    
  Device Resources:  
     
  IRQ   16  
     Memory   000A0000
  -000BFFFF  
     Memory   D0000000
  -DFFFFFFF  
     Memory   E1000000
  -E10FFFFF  
     Memory   E1200000
  -E127FFFF  
     Port   03B0
  -03BB  
     Port   03C0
  -03DF  
     Port   E000
  -E007  
     
   
  DVD/CD-ROM drives HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N  
     Driver Date   7
  /1/2001  
     Driver Version   5.1.2535.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   cdrom
  .inf  
     Hardware ID   IDE
  \CdRomHL-DT-ST_DVDRAM_GSA-H10N________________JL10____  
     Location Information   1  
     
   
  DVD/CD-ROM drives YF5473L ADV416R SCSI CdRom Device ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   YF5473L ADV416R SCSI CdRom Device  
     Driver Date   7
  /1/2001  
     Driver Version   5.1.2535.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   cdrom
  .inf  
     Hardware ID   SCSI
  \CdRomYF5473L_ADV416R_________1.0_  
     Location Information   Bus Number 0
  Target ID 0LUN 0  
     
   
  DVD/CD-ROM drives YF5473L ADV416R SCSI CdRom Device ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   YF5473L ADV416R SCSI CdRom Device  
     Driver Date   7
  /1/2001  
     Driver Version   5.1.2535.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   cdrom
  .inf  
     Hardware ID   SCSI
  \CdRomYF5473L_ADV416R_________1.0_  
     Location Information   Bus Number 0
  Target ID 1LUN 0  
     
   
  Floppy disk controllers Standard floppy disk controller ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Standard floppy disk controller  
     Driver Date   7
  /1/2001  
     Driver Version   5.1.2600.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   fdc
  .inf  
     Hardware ID   ACPI
  \PNP0700  
     PnP Device   Floppy Disk Controller  
     
    Device Resources
  :  
     
  DMA   02  
     IRQ   06  
     Port   03F0
  -03F5  
     Port   03F7
  -03F7  
     
   
  Floppy disk drives Floppy disk drive ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Floppy disk drive  
     Driver Date   7
  /1/2001  
     Driver Version   5.1.2600.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   flpydisk
  .inf  
     Hardware ID   FDC
  \GENERIC_FLOPPY_DRIVE  
     
   
  IDE ATA/ATAPI controllers Intel(R82801GB/GR/GH (ICH7 FamilySerial ATA Storage Controller 27C0 ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Intel(R82801GB/GR/GH (ICH7 FamilySerial ATA Storage Controller 27C0  
     Driver Date   11
  /15/2006  
     Driver Version   8.2.0.1011  
     Driver Provider   Intel  
     INF File   oem2
  .inf  
     Hardware ID   PCI
  \VEN_8086&DEV_27C0&SUBSYS_B0021458&REV_01  
     Location Information   PCI bus 0
  device 31, function 2  
     PCI Device   Intel 82801GB ICH7 
  SATA Controller [A-1]  
     
    
  Device Resources:  
     
  Port   F000-F00F  
     
   
  IDE ATA/ATAPI controllers Primary IDE Channel ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Primary IDE Channel  
     Driver Date   7
  /1/2001  
     Driver Version   5.1.2600.2180  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   mshdc
  .inf  
     Hardware ID   Intel
  -27c0  
     Location Information   Primary Channel  
     
    Device Resources
  :  
     
  IRQ   14  
     Port   01F0
  -01F7  
     Port   03F6
  -03F6  
     
   
  IDE ATA/ATAPI controllers Secondary IDE Channel ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Secondary IDE Channel  
     Driver Date   7
  /1/2001  
     Driver Version   5.1.2600.2180  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   mshdc
  .inf  
     Hardware ID   Intel
  -27c0  
     Location Information   Secondary Channel  
     
    Device Resources
  :  
     
  IRQ   15  
     Port   0170
  -0177  
     Port   0376
  -0376  
     
   
  Keyboards Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard  
     Driver Date   7
  /1/2001  
     Driver Version   5.1.2600.2180  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   keyboard
  .inf  
     Hardware ID   ACPI
  \PNP0303  
     PnP Device   101
  /102-Key or MS Natural Keyboard  
     
    Device Resources
  :  
     
  IRQ   01  
     Port   0060
  -0060  
     Port   0064
  -0064  
     
   
  Mice and other pointing devices PS/2 Compatible Mouse ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   PS/2 Compatible Mouse  
     Driver Date   7
  /1/2001  
     Driver Version   5.1.2600.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   msmouse
  .inf  
     Hardware ID   ACPI
  \PNP0F13  
     PnP Device   Logitech PS
  /2 Port Mouse  
     
    Device Resources
  :  
     
  IRQ   12  
     
   
  Monitors Plug and Play Monitor ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Plug and Play Monitor  
     Driver Date   6
  /6/2001  
     Driver Version   5.1.2001.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   monitor
  .inf  
     Hardware ID   Monitor
  \SAM02AD  
     Monitor   SAM02AD  
     
   
  Monitors Plug and Play Monitor ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Plug and Play Monitor  
     Driver Date   6
  /6/2001  
     Driver Version   5.1.2001.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   monitor
  .inf  
     Hardware ID   Monitor
  \SAM02AD  
     Monitor   SAM02AD  
     
   
  Network adapters Direct Parallel ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Direct Parallel  
     Driver Date   7
  /1/2001  
     Driver Version   5.1.2535.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   netrasa
  .inf  
     Hardware ID   ms_ptiminiport  
     
   
  Network adapters Realtek RTL8168C(P)/8111C(PPCI-E Gigabit Ethernet NIC ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Realtek RTL8168C(P)/8111C(PPCI-E Gigabit Ethernet NIC  
     Driver Date   1
  /3/2008  
     Driver Version   5.686.103.2008  
     Driver Provider   Realtek Semiconductor Corp
  .  
     
  INF File   oem6.inf  
     Hardware ID   PCI
  \VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_02  
     Location Information   PCI bus 2
  device 0, function 0  
     PCI Device   Realtek RTL8168
  /8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter  
     
    Device Resources
  :  
     
  IRQ   17  
     Memory   E1100000
  -E110FFFF  
     Memory   E1110000
  -E1110FFF  
     Port   D000
  -D0FF  
     
   
  Network adapters Realtek RTL8168C(P)/8111C(PPCI-E Gigabit Ethernet NIC Packet Scheduler Miniport ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Realtek RTL8168C(P)/8111C(PPCI-E Gigabit Ethernet NIC Packet Scheduler Miniport  
     Driver Date   7
  /1/2001  
     Driver Version   5.1.2535.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   netpsa
  .inf  
     Hardware ID   ms_pschedmp  
     
   
  Network adapters WAN Miniport (IP) ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   WAN Miniport (IP)  
     
  Driver Date   7/1/2001  
     Driver Version   5.1.2535.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   netrasa
  .inf  
     Hardware ID   ms_ndiswanip  
     
   
  Network adapters WAN Miniport (IP) - Packet Scheduler Miniport ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   WAN Miniport (IP) - Packet Scheduler Miniport  
     Driver Date   7
  /1/2001  
     Driver Version   5.1.2535.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   netpsa
  .inf  
     Hardware ID   ms_pschedmp  
     
   
  Network adapters WAN Miniport (L2TP) ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   WAN Miniport (L2TP)  
     
  Driver Date   7/1/2001  
     Driver Version   5.1.2535.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   netrasa
  .inf  
     Hardware ID   ms_l2tpminiport  
     
   
  Network adapters WAN Miniport (PPPOE) ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   WAN Miniport (PPPOE)  
     
  Driver Date   7/1/2001  
     Driver Version   5.1.2535.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   netrasa
  .inf  
     Hardware ID   ms_pppoeminiport  
     
   
  Network adapters WAN Miniport (PPTP) ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   WAN Miniport (PPTP)  
     
  Driver Date   7/1/2001  
     Driver Version   5.1.2535.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   netrasa
  .inf  
     Hardware ID   ms_pptpminiport  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers AFD ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   AFD  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers Aspi32 ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Aspi32  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers Beep ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Beep  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers dmboot ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   dmboot  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers dmload ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   dmload  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers Fips ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Fips  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers gdrv ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   gdrv  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers Generic Packet Classifier ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Generic Packet Classifier  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers GhostPciScanner ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   GhostPciScanner  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers HTTP ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   HTTP  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers IP Network Address Translator ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   IP Network Address Translator  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers IPSEC driver ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   IPSEC driver  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers ksecdd ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   ksecdd  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers McAfee Inc. ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   McAfee Inc.  
     
   [ 
  Non-Plug and Play Drivers McAfee Inc. ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   McAfee Inc.  
     
   [ 
  Non-Plug and Play Drivers McAfee Inc. ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   McAfee Inc.  
     
   [ 
  Non-Plug and Play Drivers McAfee Inc. ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   McAfee Inc.  
     
   [ 
  Non-Plug and Play Drivers McAfee Inc. ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   McAfee Inc.  
     
   [ 
  Non-Plug and Play Drivers mnmdd ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   mnmdd  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers mountmgr ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   mountmgr  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers NDIS System Driver ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   NDIS System Driver  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers NDIS Usermode I/O Protocol ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   NDIS Usermode I/O Protocol  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers NDProxy ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   NDProxy  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers NetBios over Tcpip ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   NetBios over Tcpip  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers Null ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Null  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers PartMgr ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   PartMgr  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers ParVdm ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   ParVdm  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers RDPCDD ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   RDPCDD  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers Remote Access Auto Connection Driver ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Remote Access Auto Connection Driver  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers Remote Access IP ARP Driver ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Remote Access IP ARP Driver  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers Remote Access NDIS TAPI Driver ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Remote Access NDIS TAPI Driver  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers Secdrv ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Secdrv  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers sptd ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   sptd  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers TCP/IP Protocol Driver ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   TCP/IP Protocol Driver  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers VgaSave ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   VgaSave  
     
   
  Non-Plug and Play Drivers VolSnap ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   VolSnap  
     
   
  Ports (COM LPT) / Communications Port (COM1) ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Communications Port (COM1)  
     
  Driver Date   7/1/2001  
     Driver Version   5.1.2600.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   msports
  .inf  
     Hardware ID   ACPI
  \PNP0501  
     PnP Device   16550A
  -compatible UART Serial Port  
     
    Device Resources
  :  
     
  IRQ   04  
     Port   03F8
  -03FF  
     
   
  Ports (COM LPT) / Printer Port (LPT1) ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Printer Port (LPT1)  
     
  Driver Date   7/1/2001  
     Driver Version   5.1.2600.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   msports
  .inf  
     Hardware ID   ACPI
  \PNP0400  
     PnP Device   Parallel Port  
     
    Device Resources
  :  
     
  Port   0378-037F  
     
   
  Processors Intel(RPentium(R4 CPU 3.00GHz ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Intel(RPentium(R4 CPU 3.00GHz  
     Driver Date   4
  /1/2004  
     Driver Version   5.1.2600.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   cpu
  .inf  
     Hardware ID   ACPI
  \GenuineIntel_-_x86_Family_15_Model_6  
     
   
  Processors Intel(RPentium(R4 CPU 3.00GHz ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Intel(RPentium(R4 CPU 3.00GHz  
     Driver Date   4
  /1/2004  
     Driver Version   5.1.2600.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   cpu
  .inf  
     Hardware ID   ACPI
  \GenuineIntel_-_x86_Family_15_Model_6  
     
   
  SCSI and RAID controllers SCSI/RAID Host Controller ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   SCSI/RAID Host Controller  
     Driver Date   7
  /1/2001  
     Driver Version   5.1.2600.2180  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   pnpscsi
  .inf  
     Hardware ID   ACPI
  \PNPA000  
     PnP Device   Adaptec 154x
  -compatible Controller  
     
    Device Resources
  :  
     
  IRQ   09  
     Port   FFE0
  -FFEF  
     
   
  Soundvideo and game controllers Audio Codecs ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Audio Codecs  
     Driver Date   7
  /1/2001  
     Driver Version   5.1.2535.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   wave
  .inf  
     Hardware ID   MS_MMACM  
     
   
  Soundvideo and game controllers Legacy Audio Drivers ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Legacy Audio Drivers  
     Driver Date   7
  /1/2001  
     Driver Version   5.1.2535.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   wave
  .inf  
     Hardware ID   MS_MMDRV  
     
   
  Soundvideo and game controllers Legacy Video Capture Devices ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Legacy Video Capture Devices  
     Driver Date   7
  /1/2001  
     Driver Version   5.1.2535.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   wave
  .inf  
     Hardware ID   MS_MMVCD  
     
    
  Soundvideo and game controllers Video Codecs ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Video Codecs  
     Driver Date   7
  /1/2001  
     Driver Version   5.1.2535.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   wave
  .inf  
     Hardware ID   MS_MMVID  
     
   
  Storage volumes Generic volume ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Generic volume  
     Driver Date   7
  /1/2001  
     Driver Version   5.1.2600.0  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   volume
  .inf  
     Hardware ID   STORAGE
  \Volume  
     
   
  Storage volumes Generic volume ]  
     
     [ 
  System devices Intel(R82801G (ICH7 FamilyPCI Express Root Port 27D0 ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Intel(R82801G (ICH7 FamilyPCI Express Root Port 27D0  
     Driver Date   2
  /6/2007  
     Driver Version   8.3.0.1011  
     Driver Provider   Intel  
     INF File   oem1
  .inf  
     Hardware ID   PCI
  \VEN_8086&DEV_27D0&SUBSYS_00000000&REV_01  
     Location Information   PCI bus 0
  device 28, function 0  
     PCI Device   Intel 82801GB ICH7 
  PCI Express Root Port 1 [A-1]  
     
     
   [ 
  System devices Microsoft System Management BIOS Driver ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Driver Description   Microsoft System Management BIOS Driver  
     Driver Date   7
  /1/2001  
     Driver Version   5.1.2600.2180  
     Driver Provider   Microsoft  
     INF File   machine
  .inf  
     Hardware ID   root
  \mssmbios  
     
   
  --------------------------------------------------------------------------------
   
        
   [ 
  Intel 82801GB I/O Controller Hub 7 (ICH7) [A-1] ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Device Description   Intel 82801GB I/O Controller Hub 7 (ICH7) [A-1]  
     
  Bus Type   PCI  
     Bus 
  Device / Function   30 0  
     Device ID   8086
  -244E  
     Subsystem ID   0000
  -0000  
     Device 
  Class   0604 (PCI/PCI Bridge)  
     
  Revision   E1  
     Fast Back
  -to-Back Transactions   Not Supported  
     
    Device Features
  :  
     
  66 MHz Operation   Not Supported  
     Bus Mastering   Enabled  
     
   
  Intel 82801GB ICH7 Enhanced USB2 Controller [A-1] ]  
     
    
  Device Properties:  
     
  Device Description   Intel 82801GB ICH7 Enhanced USB2 Controller [A-1]  
     
  Bus Type   PCI  
     Bus 
  Device / Function   29 7  
     Device ID   8086
  -27CC  
     Subsystem ID   1458
  -5006  
     Device 
  Class   0C03 (USB Controller)  
     
  Revision   01  
     Fast Back
  -to-Back Transactions   SupportedDisabled  
     
    Device Features
  :  
     
  66 MHz Operation   Not Supported  
     Bus Mastering   Enabled  
     
   
  Intel 82801GB ICH7 High Definition Audio Controller [A-1] ]  
     
      
  Memory E1200000-E127FFFF   Exclusive   Intel(RG33/G31 Express Chipset Family  
    Memory E1280000
  -E1283FFF   Exclusive   Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio  
    Memory E1284000
  -E12843FF   Exclusive   Intel(R82801G (ICH7 FamilyUSB2 Enhanced Host Controller 27CC  
    Memory FEC00000
  -FEC00FFF   Exclusive   System board       
    Monitor   SAM02AD
  Plug and Play Monitor [NoDB]  
    
  Motherboard   06/05/2008-G31-ICH7-6A79OG0VC-00  
    Motherboard   DMIMOBO
  Gigabyte Technology Co., LtdG31M-S2L  
    Motherboard   DMISYS
  Gigabyte Technology Co., LtdG31M-S2L  
    Motherboard   Intel G31 BIOS 
  for G31M-S2L F6  
    Optical   HL
  -DT-ST DVDRAM GSA-H10N  
    Optical   YF5473L ADV416R SCSI CdRom Device  
    PCI
  /AGP   8086-29C0Intel(RG33/G31/P35/P31 Express Chipset Processor to I/

 2. #2
  عضوية جديدة
  تاريخ التسجيل
  Jul 2008
  المشاركات
  6
  معدل تقييم المستوى
  0

  رد: ازاى ازود كارت الفيجا عندى  شكرا على الرد السريع :Unhappy:

المواضيع المتشابهه

 1. ازاى اشغل hd على كارت الفيجا
  بواسطة korbeka في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 13
  آخر مشاركة: 21-11-2011, 19:01
 2. ازاى اعرف نوع كارت الشاشه عندى
  بواسطة hazem93 في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 1
  آخر مشاركة: 26-09-2011, 21:28
 3. ازاى ازود كارت الشاشه عن طريق الرامات
  بواسطة hazem93 في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 22-09-2011, 06:55
 4. ازاى ازود حجم كارت الشاشه ده ؟؟
  بواسطة i love it في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 16
  آخر مشاركة: 30-05-2011, 14:56
 5. ازاي ازود كارت الفيجا في البوردة دي ؟
  بواسطة master_sn في المنتدى الأرشيف
  مشاركات: 8
  آخر مشاركة: 23-07-2010, 12:22

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •